Átvesszük használt sportszereidet!
Szakembereink ellenõrzik az eladni kívánt termék minõségét, megegyeznek Veled annak árában, végül sor kerül a bizományi szerzõdés aláírására. Ezután nincs más tennivalód: kollégáink gondoskodnak a sporteszköz értékesítésérõl – természetesen díjmentesen.
Regisztrálj elõre, online!
Eladásra szánt termékedet 2018. október 15 és november 2. között online profilodat használva elõzetesen is regisztrálhatod, amivel idõt spórolhatsz meg. Ne felejtsd el behozni az elõre regisztrált termékeket, október 25. és november 9. között. Minél hamarabb behozod, annál hamarabb el tudjuk adni a számodra!
Garantáljuk a jó minõséget!
A Trocathlon keretein belül értékesített termékek mindegyike átesik egy alapos vizuális vizsgálaton, valamint minden tulajdonossal szerzõdést kötünk arról, hogy termékét megfelelõ állapotban adja át nekünk.
Velünk csak jó üzletet köthetsz!
A használt sportszer adás-vétel során kiváló állapotban lévõ sportszerek közül válogathatsz, többféle sportágból. Kollégáink szívesen nyújtanak szakmai segítséget a választásban – kérdezd õket bátran!
Vidd haza új sportszered!
Valamennyi használt sportszered értékesítését követõen, a vételárnak megfelelõ értékû Trocathlon utalványt adunk, amit vagy a helyszínen vehetsz át, vagy e-mailben küldjük el a számodra. Az utalványt akár már következõ látogatásod alkalmával felhasználhatod bármelyik Decathlon áruházban, kivéve a webáruházban. A Trocathlon utalvány 6 hónapig érvényes, és akár több részletben is beváltható.
×
Átvesszük használt sportszereidet!
Szakembereink ellenõrzik az eladni kívánt termék minõségét, megegyeznek Veled annak árában, végül sor kerül a bizományi szerzõdés aláírására. Ezután nincs más tennivalód: kollégáink gondoskodnak a sporteszköz értékesítésérõl – természetesen díjmentesen.
Regisztrálj elõre, online!
Eladásra szánt termékedet 2018. október 15 és november 2. között online profilodat használva elõzetesen is regisztrálhatod, amivel idõt spórolhatsz meg. Ne felejtsd el behozni az elõre regisztrált termékeket, október 25. és november 9. között. Minél hamarabb behozod, annál hamarabb el tudjuk adni a számodra!
×
Garantáljuk a jó minõséget!
A Trocathlon keretein belül értékesített termékek mindegyike átesik egy alapos vizuális vizsgálaton, valamint minden tulajdonossal szerzõdést kötünk arról, hogy termékét megfelelõ állapotban adja át nekünk.
Velünk csak jó üzletet köthetsz!
A használt sportszer adás-vétel során kiváló állapotban lévõ sportszerek közül válogathatsz, többféle sportágból. Kollégáink szívesen nyújtanak szakmai segítséget a választásban – kérdezd õket bátran!
×
Vidd haza új sportszered!
Valamennyi használt sportszered értékesítését követõen, a vételárnak megfelelõ értékû Trocathlon utalványt adunk, amit vagy a helyszínen vehetsz át, vagy e-mailben küldjük el a számodra. Az utalványt akár már következõ látogatásod alkalmával felhasználhatod bármelyik Decathlon áruházban, kivéve a webáruházban. A Trocathlon utalvány 6 hónapig érvényes, és akár több részletben is beváltható.

Résztvevõ áruházaink

Decathlon Budaörs
2040 Budaörs, Baross u. 146.
Telefon : +36 23 803 803


Decathlon Soroksár
1239 Budapest, Bevásárló u. 2.
Telefon: +36 1 666 8800


Decathlon Dunakeszi
Auchan Tópart Kereskedelmi Központ
2120 Dunakeszi, Pallag u. 3.
Telefon: +36 27 548 548

Decathlon Gyõr
9012 Gyõr, Királyszék út 31.
Telefon: 06 96 801 400


Decathlon Miskolc
3527 Miskolc, József Attila út 83.
Telefon : +36 46 801 501


Decathlon Szolnok
5000 Szolnok, Felsõ Szandai rét 1.
Telefon : +36 56 200 500


Decathlon Sopron
9400 Sopron, Ipar krt. 31.
Telefon : +36 1 920 1020

Szabályzat

TROCATHLON SZABÁLYZAT

Kérjük, olvasd el figyelmesen a „TROCATHLON használt sportszer adás-vétel” kereskedelmi akció szabályzatát és részvételi feltételeit! 

A TROCATHLON kereskedelmi akció célja

A „TROCATHLON” kereskedelmi akció (továbbiakban: „Trocathlon”) célja, hogy lehetőséget biztosítson magánszemélyek számára, hogy használt, megunt sporteszközeiket, illetve szabadtéri eszközeiket egy bizományi szerződés keretében értékesíthessék, továbbá más magánszemélyeknek arra nyújt lehetőséget, hogy kedvező áron használt, de jó állapotú, szakemberek által állapot-felmért sportszereket, illetve szabadtéri eszközöket vásároljanak.

I. A TROCATHLON szervezője

A Trocathlon szervezője és egyben teljes körű lebonyolítója (továbbiakban: „Szervező”, illetve Decathlon) a Tízpróba Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs Baross u. 146.).

II. A Trocathlonban résztvevő személyek köre

1./ A kereskedelmi akcióban azon természetes személy vehet részt (továbbiakban: „Résztvevő”),

a) aki Decathlon hűségkártyával rendelkezik, vagy a helyszínen Decathlon hűségkártyát igényel és

a) aki a Trocathlon keretében bizományba adja1 a Decathlon részére az 1. sz. mellékletben szereplő terméklistán szereplő valamely sportszerét (továbbiakban: eladó, mint Résztvevő), vagy

b) aki vásárlóként a Trocathlon alkalmával kínált terméket megvásárolja (továbbiakban: vevő, mint Résztvevő), és

c) akivel szemben nem áll fenn a kereskedelmi akcióból való kizárás bármely feltétele.

2./ Nem jogosult a Trocathlon kereskedelmi akcióban részt venni azon természetes személy, aki:

a) mint eladó Résztvevőként venne részt a programban és a 18. életévét a részvétel napjáig nem töltötte be,

b) bizonyíthatóan csalárd módon, jogszerűtlen vagy etikátlan módon vesz részt a kereskedelmi akcióban.

III. A Trocathlon működése

A Trocathlon kereskedelmi akció célja, hogy természetes személyek számára lehetőséget biztosítson, hogy Résztvevőként a megunt, illetve már nem használt sportszereit egy eladási bizományi szerződéssel a Decathlonra bízza.

A bizományba adásra nyitva álló határidő:

2018. október 25. (áruház nyitástól) 2018. november 09. (áruház zárásig)

Résztvevõ áruházak: Budaörs, Dunakeszi, Győr, Miskolc, Sopron, Soroksár, Szolnok.

Az előzetes online termékregisztrációra nyitva álló határidő: 2018.01.15-11.02.

A bizományba adható, így a Trocathlonban részt vehető sportszerek körét a jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet (továbbiakban: „Terméklista”) tartalmazza.

Decathlon jogosult visszautasítani azon felajánlott termékeket, amelyek:

- nem szerepelnek a Terméklistán

- nem felelnek meg a biztonsági, illetve minőségi elvárásoknak (esztétikailag nem kifogástalanok, hibásak, illetve nem kifogástalanul működők)

- nem felelnek meg a Decathlon árszabási elveinek.

A bizományba adás során a Decathlon, valamint az eladó, mint Résztvevő egymással eladásra vonatkozó bizományi szerződést kötnek, melynek megbízója a Résztvevő, és bizományosa a Decathlon. Decathlon, valamint a Résztvevő a bizományi szerződésben rögzítik a bizományba vett sportszer eladási árát (az az ár, amelyért Decathlon bármely vásárlója számára jogosult azt értékesíteni).

A Résztvevő az általa bizományba adott terméket nem jogosult a Trocathlon végéig Decathlontól visszavenni.

Amennyiben a Résztvevő által bizományba adott termék értékesítésére a Trocathlon utolsó napját megelőző napig nem kerül sor, úgy – a bizományi szerződés értelmében – a Decathlon jogosult azt az utolsó két napon 2018.11.10. és 11-én2 az eredeti, a bizományi szerződésben szereplő árhoz képest 20%-kal olcsóbb áron ajánlani és értékesíteni.

A vásárló, aki a Résztvevő által bizományba adott sportszert megvásárolja, annak vételárát a Decathlonnak fizeti meg. A Résztvevő az eladási árnak megfelelő értékű Decathlon Vásárlási Utalványra, illetve választása szerint Trocathlon e-utalványra jogosult, míg Decathlon köteles azt a fenti feltételek teljesülése esetén azt Résztvevőnek kiadni (Trocathlon Vásárlási Utalvány esetén személyesen, e-utalvány esetén a Résztvevő által a www.decathlon.hu felületen a „Személyes oldala” létrehozásakor vagy a Trocathlon helyszínén, termékei bizományba adásakor, a bizományi szerződés aláírása alkalmával megadott elektronikus postacímre). ). A Résztvevő a Trocathlon befejezését megelőzően akkor jogosult a Trocathlon utalvány/e- utalvány átvételére, ha az általa bizományba adott valamennyi termék értékesítésre került. A Trocathlon alkalmával értékesítésre nem került termékeket a Résztvevő a Trocathlon helyszínén, a Trocathlon utolsó napját követő naptól 30 napig veheti át, az esetlegesen értékesített termékek után a Trocathlon utalvány/e- utalvány is ekkor kerül átadásra a részére.

A Trocathlon Vásárlási Utalvány/e-Utalvány felhasználási határideje: a kiállítástól számított hat (6) hónap, azaz az átvételtől számított 6 hónapig érvényes, az azon szereplő összeg a 6 hónap elteltével nem használható fel.

A Trocathlon Vásárlási Utalvány felhasználási helye: bármelyik magyarországi Decathlon áruház, ide nem értve a Decathlon webáruházat.

IV. A Trocathlon időtartama

A Trocathlon kereskedelmi akció értékesítése:

2018. október 27. (áruház nyitástól) - 2018. november 11. (áruház zárásig) Résztvevõ áruházak: Budaörs, Dunakeszi, Győr, Miskolc, Sopron, Soroksár, Szolnok.

V. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Résztvevő a Decathlonnal kötendő bizományi szerződés aláírásával, illetve a vásárló a vásárlás tényével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a jelen Szabályzatban meghatározott adatkezeléshez az adattulajdonos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel alapján. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

VI. Vegyes rendelkezések

1./ A Trocathlonban résztvevő jelentkezők a bizományi szerződés aláírásával minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadják a jelen Szabályzat rendelkezéseit, továbbá lemondanak a Trocathlonnal kapcsolatban a Szervezővel vagy bármely más harmadik személlyel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.

2./ A Trocathlon alkalmával értékesített, használt termékek minőségi hibájáért, meghibásodásáért a Decathlon nem vállal felelősséget, az ezekkel kapcsolatos igényt a vásárló a Résztvevő eredeti vásárlásához kapcsolódó jótállás (garancia) vagy szavatosság keretén belül jogosult érvényesíteni.

3./ A Trocathlon Vásárlási Utalvány készpénzre, vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra nem váltható és másra át nem ruházható.

4./ A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szervező a Trocathlon Szabályzat módosítását a www.decathlon.hu weblapon teszi közzé.

2. számú melléklet

A Trocathlon keretében bizományba adható termékek listája márkára tekintet nélkül:

Túrázás és téli sportok: síléc, sícipő, síbot, snowboard cipő, snowboard deszka, snowboard kötés, gyerekhordozó, kempingasztal, kemping szék.

Vízi sportok: bodyboard, szörfdeszka, wakeboard, evező, kajak, kenu.

Csapatsportok: kosárlabda palánk, futballkapu.

Fitnesz: erősítőpad, step pad, fitnesz kocka, futópad, szobakerékpár, elliptikus tréner, bokszzsák.

Ütős sportok: squash ütő, teniszütő, teniszütő tok, tollas ütő, pingpong asztal.

Kerékpár és gördülő sportok: kerékpár, jégkorcsolya, görkorcsolya, roller, gördeszka, hoki ütő.

Horgászat és lovaglás: horgászbot, orsó, horgász szék, horgászdoboz, háló, csónak, sátor, bottartó, íj, nyereg, nyeregalátét.