×
Átvesszük használt sportszereidet!
Szakembereink ellenõrzik az eladni kívánt termék minõségét, megegyeznek Veled annak árában, végül sor kerül a bizományi szerzõdés aláírására. Ezután nincs más tennivalód: kollégáink gondoskodnak a sporteszköz értékesítésérõl – természetesen díjmentesen.
Regisztrálj elõre, online!
Eladásra szánt termékedet 2018. március 5. és április 1. között hûségkártyádat használva elõzetesen is regisztrálhatod, amivel idõt spórolhatsz meg. Ne felejtsd el behozni az elõre regisztrált termékeket, március 22. és és április 6. között. Minél hamarabb behozod, annál hamarabb el tudjuk adni a számodra!
×
Garantáljuk a jó minõséget!
A Trocathlon keretein belül értékesített termékek mindegyike átesik egy alapos vizuális vizsgálaton, valamint minden tulajdonossal szerzõdést kötünk arról, hogy termékét megfelelõ állapotban adja át nekünk.
Velünk csak jó üzletet köthetsz!
A használt sportszer adás-vétel során kiváló állapotban lévõ sportszerek közül válogathatsz, többféle sportágból. Kollégáink szívesen nyújtanak szakmai segítséget a választásban – kérdezd õket bátran!
×
Vidd haza új sportszered!
Valamennyi használt sportszered értékesítését követõen, a vételárnak megfelelõ értékû Trocathlon utalványt adunk, amit vagy a helyszínen vehetsz át, vagy e-mailben küldjük el a számodra. Az utalványt akár már következõ látogatásod alkalmával felhasználhatod bármelyik Decathlon áruházban, kivéve a webáruházban. A Trocathlon utalvány 6 hónapig érvényes, és akár több részletben is beváltható.
×
Átvesszük használt sportszereidet!
Szakembereink ellenõrzik az eladni kívánt termék minõségét, megegyeznek Veled annak árában, végül sor kerül a bizományi szerzõdés aláírására. Ezután nincs más tennivalód: kollégáink gondoskodnak a sporteszköz értékesítésérõl – természetesen díjmentesen.
Regisztrálj elõre, online!
Eladásra szánt termékedet 2018. március 5. és április 1. között hûségkártyádat használva elõzetesen is regisztrálhatod, amivel idõt spórolhatsz meg. Ne felejtsd el behozni az elõre regisztrált termékeket, március 22. és és április 6. között. Minél hamarabb behozod, annál hamarabb el tudjuk adni a számodra!
×
Garantáljuk a jó minõséget!
A Trocathlon keretein belül értékesített termékek mindegyike átesik egy alapos vizuális vizsgálaton, valamint minden tulajdonossal szerzõdést kötünk arról, hogy termékét megfelelõ állapotban adja át nekünk.
Velünk csak jó üzletet köthetsz!
A használt sportszer adás-vétel során kiváló állapotban lévõ sportszerek közül válogathatsz, többféle sportágból. Kollégáink szívesen nyújtanak szakmai segítséget a választásban – kérdezd õket bátran!
×
Vidd haza új sportszered!
Valamennyi használt sportszered értékesítését követõen, a vételárnak megfelelõ értékû Trocathlon utalványt adunk, amit vagy a helyszínen vehetsz át, vagy e-mailben küldjük el a számodra. Az utalványt akár már következõ látogatásod alkalmával felhasználhatod bármelyik Decathlon áruházban, kivéve a webáruházban. A Trocathlon utalvány 6 hónapig érvényes, és akár több részletben is beváltható.

Résztvevõ áruházaink

Szabályzat

TROCATHLON SZABÁLYZAT

Kérjük, olvasd el figyelmesen a „TROCATHLON használt sportszer adás-vétel” kereskedelmi akció szabályzatát és részvételi feltételeit!

A TROCATHLON kereskedelmi akció célja
A „TROCATHLON” kereskedelmi akció (továbbiakban: „Trocathlon”) célja, hogy lehetõséget biztosítson magánszemélyek számára, hogy használt, megunt sporteszközeiket, illetve szabadtéri eszközeiket egy bizományi szerzõdés keretében értékesíthessék, továbbá más magánszemélyeknek arra nyújt lehetõséget, hogy kedvezõ áron használt, de jó állapotú, szakemberek által állapot-felmért sportszereket, illetve szabadtéri eszközöket vásároljanak.

I. A TROCATHLON szervezõje

A Trocathlon szervezõje és egyben teljes körû lebonyolítója (továbbiakban: „Szervezõ”, illetve Decathlon) a Tízpróba Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs Baross u. 146.).

II. A Trocathlonban résztvevõ személyek köre

1./ A kereskedelmi akcióban azon természetes személy vehet részt (továbbiakban: „Résztvevõ”),
a) aki Decathlon hûségkártyával rendelkezik, vagy a helyszínen Decathlon hûségkártyát igényel és aki a Trocathlon keretében bizományba adja a Decathlon részére az 1. sz. mellékletben szereplõ terméklistán szereplõ valamely sportszerét (továbbiakban: eladó, mint Résztvevõ), vagy
b) aki vásárlóként a Trocathlon alkalmával kínált terméket megvásárolja (továbbiakban: vevõ, mint Résztvevõ), és
c) akivel szemben nem áll fenn a kereskedelmi akcióból való kizárás bármely feltétele.

2./ Nem jogosult a Trocathlon kereskedelmi akcióban részt venni azon természetes személy, aki:
a) mint eladó Résztvevõként venne részt a programban és a 18. életévét a részvétel napjáig nem töltötte be,
b) bizonyíthatóan csalárd módon, jogszerûtlen vagy etikátlan módon vesz részt a kereskedelmi akcióban.

III. A Trocathlon mûködése

A Trocathlon kereskedelmi akció célja, hogy természetes személyek számára lehetõséget biztosítson, hogy Résztvevõként a megunt, illetve már nem használt sportszereit egy eladási bizományi szerzõdéssel a Decathlonra bízza.

A bizományba adásra nyitva álló határidõ:
2018. 03. 22. (áruház nyitástól) 2018.04.06. (áruház zárásig)
Résztvevõ áruházak: Budaörs, Csömör, Dunakeszi, Dunaújváros, Gyõr, Maglód, Miskolc, Pécs, Sopron, Soroksár, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya, Zalaegerszeg.

A bizományba adható, így a Trocathlonban részt vehetõ sportszerek körét a jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képezõ 1. sz. melléklet (továbbiakban: „Terméklista”) tartalmazza.

Decathlon jogosult visszautasítani azon felajánlott termékeket, amelyek:
- nem szerepelnek a Terméklistán
- nem felelnek meg a biztonsági, illetve minõségi elvárásoknak (esztétikailag nem kifogástalanok, hibásak, illetve nem kifogástalanul mûködõk)
- nem felelnek meg a Decathlon árszabási elveinek.

A bizományba adás során a Decathlon, valamint az eladó, mint Résztvevõ egymással eladásra vonatkozó bizományi szerzõdést kötnek, melynek megbízója a Résztvevõ, és bizományosa a Decathlon. Decathlon, valamint a Résztvevõ a bizományi szerzõdésben rögzítik a bizományba vett sportszer eladási árát (az az ár, amelyért Decathlon bármely vásárlója számára jogosult azt értékesíteni).

A Résztvevõ az általa bizományba adott terméket nem jogosult a Trocathlon végéig Decathlontól visszavenni.

Amennyiben a Résztvevõ által bizományba adott termék értékesítésére a Trocathlon utolsó napját megelõzõ napig nem kerül sor, úgy – a bizományi szerzõdés értelmében – a Decathlon jogosult azt az utolsó napon 2018. 04. 08-án az eredeti, a bizományi szerzõdésben szereplõ árhoz képest 20%-kal olcsóbb áron ajánlani és értékesíteni.

A vásárló, aki a Résztvevõ által bizományba adott sportszert megvásárolja, annak vételárát a Decathlonnak fizeti meg. A Résztvevõ az eladási árnak megfelelõ értékû Trocathlon utalványra, illetve választása szerint Trocathlon e-utalványra jogosult, míg Decathlon köteles azt a fenti feltételek teljesülése esetén azt Résztvevõnek kiadni (Trocathlon Vásárlási Utalvány esetén személyesen, e-utalvány esetén a Résztvevõ által a www.decathlon.hu felületen a „Személyes oldala” létrehozásakor vagy a Trocathlon helyszínén, termékei bizományba adásakor, a bizományi szerzõdés aláírása alkalmával megadott elektronikus postacímre). A Résztvevõ a Trocathlon befejezését megelõzõen akkor jogosult a Trocathlon utalvány/e- utalvány átvételére, ha az általa bizományba adott valamennyi termék értékesítésre került. A Trocathlon alkalmával értékesítésre nem került termékeket a Résztvevõ a Trocathlon helyszínén, a Trocathlon utolsó napját követõ naptól 30 napig veheti át, az esetlegesen értékesített termékek után a Trocathlon utalvány/e- utalvány is ekkor kerül átadásra a részére.A Trocathlon utalvány/e-utalvány felhasználási határideje: a kiállítástól számított hat (6) hónap, az azon szereplõ összeg a 6 hónap elteltével nem használható fel.

A Trocathlon utalvány/e- utalvány felhasználási helye: bármelyik magyarországi Decathlon áruház, ide nem értve a Decathlon webáruházat.

IV. A Trocathlon idõtartama

A Trocathlon kereskedelmi akció értékesítése:

2018. 03. 24. (áruház nyitástól) – 2018. 04. 08. (áruház zárásig) Résztvevõ áruházak: Budaörs, Csömör, Dunakeszi, Dunaújváros, Gyõr, Maglód, Miskolc, Pécs, Sopron, Soroksár, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya, Zalaegerszeg.

V. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Résztvevõ a Decathlonnal kötendõ bizományi szerzõdés aláírásával, illetve a vásárló a vásárlás tényével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a jelen Szabályzatban meghatározott adatkezeléshez az adattulajdonos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel alapján. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok az adattulajdonos elõzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.


VI. Vegyes rendelkezések

1./ A Trocathlonban résztvevõ jelentkezõk a bizományi szerzõdés aláírásával minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadják a jelen Szabályzat rendelkezéseit, továbbá lemondanak a Trocathlonnal kapcsolatban a Szervezõvel vagy bármely más harmadik személlyel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetõségérõl.

2./ A Trocathlon alkalmával értékesített, használt termékek minõségi hibájáért, meghibásodásáért a Decathlon nem vállal felelõsséget, az ezekkel kapcsolatos igényt a vásárló a Résztvevõ eredeti vásárlásához kapcsolódó jótállás (garancia) vagy szavatosság keretén belül jogosult érvényesíteni.

3./ A Trocathlon utalvány/e- utalvány készpénzre, vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra nem váltható és sem ingyen sem ellenérték fejében másra át nem ruházható.

4./ A Szervezõ fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szervezõ a Trocathlon Szabályzat módosítását a www.decathlon.hu/trocathlon weblapon teszi közzé.1. sz. melléklet - A TROCATHLON keretében bizományba adható termékek listája, márkára való tekintet nélkül

Túrázás és téli sportok: síléc, sícipõ, síbot, snowboard cipõ, snowboard deszka, snowboard kötés, gyerekhordozó, kempingasztal, kemping szék.

Vízi sportok: bodyboard, szörfdeszka, wakeboard, evezõ, kajak, kenu.

Csapatsportok: kosárlabda palánk, futballkapu.

Fitnesz: erõsítõpad, step pad, fitnesz kocka, futópad, szobakerékpár, elliptikus tréner, bokszzsák.

Ütõs sportok: squash ütõ, teniszütõ, teniszütõ tok, tollas ütõ, pingpong asztal.

Kerékpár és gördülõ sportok: kerékpár, jégkorcsolya, görkorcsolya, roller, gördeszka, hoki ütõ.

Horgászat és lovaglás: horgászbot, orsó, horgász szék, horgászdoboz, háló, csónak, sátor, bottartó, íj, nyereg, nyeregalátét.