Trocathlon
Átvesszük sporteszközét!
Szakembereink ellenőrzik az eladni kívánt termék minőségét, megyeznek Önnel annak árában, végül sor kerül a bizományi szerződés aláírására.
Önnek ezután nincs más tennivalója: kollégáink gondoskodnak a sporteszköz értékesítéséről – természetesen díjmentesen.
Regisztráljon előre!
Eladásra szánt termékét
2017. szeptember 25. és október 22. között előzetesen is regisztrálhatja, amivel időt spórolhat!
Garantáljuk a jó minőséget!
A Trocathlon keretein belül értékesített termékek mindegyike átesik egy alapos vizuális vizsgálaton, valamint minden tulajdonossal szerződést kötünk arról, hogy termékét megfelelő állapotban adja át nekünk.
Velünk csak jó üzletet köthet!
A Trocathlonon használt, mégis kiváló állapotban lévő sportszerek közül válogathat, szinte minden sportágból. Kollégáink szívesen nyújtanak szakmai segítséget a választásban – kérdezze őket bátran!
Vigye haza új sporteszközét!
Ahogy termékét megvásárolták, a vételárnak megfelelő értékű vásárlási utalványt adunk Önnek, amit rögtön le is vásárolhat bármelyik Decathlon áruházban. Ez a Trocathlon utalvány 6 hónapig érvényes, és akár több részletben is beváltható.
Díjazzuk a hűségét!
Ha Ön rendelkezik Decathlon hűségkártyával, és letétbe helyezett termékeit értékesítettük, vásárlási utalványát e-mailben küldjük el Önnek – így nem kell eljönnie érte áruházunkba.
Hűségkártyás vásárlóként eladásra kínált termékeit 2017. szeptember 25. és október 22. között online is rögzítheti.
×
Átvesszük sporteszközét!
Szakembereink ellenőrzik az eladni kívánt termék minőségét, megyeznek Önnel annak árában, végül sor kerül a bizományi szerződés aláírására.
Önnek ezután nincs más tennivalója: kollégáink gondoskodnak a sporteszköz értékesítéséről – természetesen díjmentesen.
Regisztráljon előre!
Eladásra szánt termékét
2017. szeptember 25. és október 22. között előzetesen is regisztrálhatja, amivel időt spórolhat!
×
Garantáljuk a jó minőséget!
A Trocathlon keretein belül értékesített termékek mindegyike átesik egy alapos vizuális vizsgálaton, valamint minden tulajdonossal szerződést kötünk arról, hogy termékét megfelelő állapotban adja át nekünk.
Velünk csak jó üzletet köthet!
A Trocathlonon használt, mégis kiváló állapotban lévő sportszerek közül válogathat, szinte minden sportágból. Kollégáink szívesen nyújtanak szakmai segítséget a választásban – kérdezze őket bátran!
×
Vigye haza új sporteszközét!
Ahogy termékét megvásárolták, a vételárnak megfelelő értékű vásárlási utalványt adunk Önnek, amit rögtön le is vásárolhat bármelyik Decathlon áruházban. Ez a Trocathlon utalvány 6 hónapig érvényes, és akár több részletben is beváltható.
Díjazzuk a hűségét!
Ha Ön rendelkezik Decathlon hűségkártyával, és letétbe helyezett termékeit értékesítettük, vásárlási utalványát e-mailben küldjük el Önnek – így nem kell eljönnie érte áruházunkba.
Hűségkártyás vásárlóként eladásra kínált termékeit 2017. szeptember 25. és október 22. között online is rögzítheti.

Szabályzat

TROCATHLON SZABÁLYZAT

Kérjük, olvassa el figyelmesen
a TROCATHLON kereskedelmi akció szabályzatát és részvételi feltételeit.


A TROCATHLON kereskedelmi akció célja
A „TROCATHLON” kereskedelmi akció (továbbiakban: „Trocathlon”) célja, hogy lehetőséget biztosítson magánszemélyek számára, hogy használt, megunt sporteszközeiket, illetve szabadtéri eszközeiket egy bizományi szerződés keretében értékesíthessék, továbbá más magánszemélyeknek arra nyújt lehetőséget, hogy kedvező áron használt, de jó állapotú, szakemberek által állapot-felmért sportszereket, illetve szabadtéri eszközöket vásároljanak.

I. A TROCATHLON szervezője

A Trocathlon szervezője és egyben teljes körű lebonyolítója (továbbiakban: „Szervező”, illetve Decathlon) a Tízpróba Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs Baross u. 146.).

II. A Trocathlonban résztvevő személyek köre

1./ A kereskedelmi akcióban azon természetes személy vehet részt (továbbiakban: „Résztvevő”),
a) aki Decathlon hűségkártyával rendelkezik, vagy a helyszínen Decathlon hűségkártyát igényel és
a) aki a Trocathlon keretében bizományba adja a Decathlon részére az 1. sz. mellékletben szereplő terméklistán szereplő valamely sportszerét (továbbiakban: eladó, mint Résztvevő), vagy
b) aki vásárlóként a Trocathlon alkalmával kínált terméket megvásárolja (továbbiakban: vevő, mint Résztvevő), és
c) akivel szemben nem áll fenn a kereskedelmi akcióból való kizárás bármely feltétele.

2./ Nem jogosult a Trocathlon kereskedelmi akcióban részt venni azon természetes személy, aki:
a)            mint eladó Résztvevőként venne részt a programban és a 18. életévét a részvétel napjáig nem töltötte be,
b)            bizonyíthatóan csalárd módon, jogszerűtlen vagy etikátlan módon vesz részt a kereskedelmi akcióban.

III. A Trocathlon működése

A Trocathlon kereskedelmi akció célja, hogy természetes személyek számára lehetőséget biztosítson, hogy Résztvevőként a megunt, illetve már nem használt sportszereit egy eladási bizományi szerződéssel a Decathlonra bízza.

A bizományba adásra nyitva álló határidő:
2017. 10. 10. (áruház nyitástól) 2017. 10. 27. (áruház zárásig)
Áruházak: Budaörs, Dunakeszi, Soroksár, Maglód, Csömör, Székesfehérvár, Győr, Miskolc, Kecskemét, Szeged, Pécs, Nyíregyháza, Debrecen, Szombathely, Zalaegerszeg, Dunaújváros, Szolnok, Tatabánya, Sopron

A bizományba adható, így a Trocathlonban részt vehető sportszerek körét a jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet (továbbiakban: „Terméklista”) tartalmazza.

Decathlon jogosult visszautasítani azon felajánlott termékeket, amelyek:
- nem szerepelnek a Terméklistán
- nem felelnek meg a biztonsági, illetve minőségi elvárásoknak (esztétikailag nem kifogástalanok, hibásak, illetve nem kifogástalanul működők)
- nem felelnek meg a Decathlon árszabási elveinek.

A bizományba adás során a Decathlon, valamint az eladó, mint Résztvevő egymással eladásra vonatkozó bizományi szerződést kötnek, melynek megbízója a Résztvevő, és bizományosa a Decathlon. Decathlon, valamint a Résztvevő a bizományi szerződésben rögzítik a bizományba vett sportszer eladási árát (az az ár, amelyért Decathlon bármely vásárlója számára jogosult azt értékesíteni).

A Résztvevő az általa bizományba adott terméket nem jogosult a Trocathlon végéig Decathlontól visszavenni.

Amennyiben a Résztvevő által bizományba adott termék értékesítésére a Trocathlon utolsó napját megelőző napig nem kerül sor, úgy – a bizományi szerződés értelmében – a Decathlon jogosult azt az utolsó napon 2017. október 29. az eredeti, a bizományi szerződésben szereplő árhoz képest 20%-kal olcsóbb áron ajánlani és értékesíteni.

A vásárló, aki a Résztvevő által bizományba adott sportszert megvásárolja, annak vételárát a Decathlonnak fizeti meg. A Résztvevő az eladási árnak megfelelő értékű Decathlon Vásárlási Utalványra, illetve választása szerint Trocathlon e-utalványra jogosult, míg Decathlon köteles azt a fenti feltételek teljesülése esetén azt Résztvevőnek kiadni (Trocathlon Vásárlási Utalvány esetén személyesen, e-utalvány esetén a Résztvevő által a www.decathlon.hu felületen a „Személyes oldala” létrehozásakor vagy a Trocathlon helyszínén, termékei bizományba adásakor, a bizományi szerződés aláírása alkalmával megadott elektronikus postacímre).

A Trocathlon utalvány/e-utalvány felhasználási határideje: a kiállítástól számított hat (6) hónap, az azon szereplő összeg a 6 hónap elteltével nem használható fel.

A Trocathlon utalvány/e- utalvány felhasználási helye: bármelyik magyarországi Decathlon áruház.

IV. A Trocathlon időtartama

A Trocathlon kereskedelmi akció értékesítése:

2017. 10.12. (áruház nyitástól) – 2017. 10.29. (áruház zárásig)
Áruházak: Budaörs, Dunakeszi, Soroksár, Maglód, Csömör, Székesfehérvár, Győr, Miskolc, Kecskemét, Szeged, Pécs, Nyíregyháza, Debrecen, Szombathely, Zalaegerszeg, Dunaújváros, Szolnok, Tatabánya, Sopron

V. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Résztvevő a Decathlonnal kötendő bizományi szerződés aláírásával, illetve a vásárló a vásárlás tényével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a jelen Szabályzatban meghatározott adatkezeléshez az adattulajdonos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel alapján. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.VI. Vegyes rendelkezések

1./ A Trocathlonban résztvevő jelentkezők a bizományi szerződés aláírásával minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadják a jelen Szabályzat rendelkezéseit, továbbá lemondanak a Trocathlonnal kapcsolatban a Szervezővel vagy bármely más harmadik személlyel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.

2./ A Trocathlon alkalmával értékesített, használt termékek minőségi hibájáért, meghibásodásáért a Decathlon nem vállal felelősséget, az ezekkel kapcsolatos igényt a vásárló a Résztvevő eredeti vásárlásához kapcsolódó jótállás (garancia) vagy szavatosság keretén belül jogosult érvényesíteni.

3./ A Trocathlon utalvány/e- utalvány készpénzre, vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra nem váltható és sem ingyen sem ellenérték fejében másra át nem ruházható.

4./ A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szervező a Trocathlon Szabályzat módosítását a www.decathlon.hu weblapon teszi közzé.1. sz. melléklet A Trocathlon keretében bizományba adható termékek listája márkára tekintet nélkül Túrázás és téli sportok: síléc, sícipő, síbot, snowboard cipő, snowboard deszka, snowboard kötés, gyerekhordozó, kempingasztal, kemping szék.

Vízi sportok: bodyboard, szörfdeszka, wakeboard, evező, kajak, kenu.

Csapatsportok: kosárlabda palánk, futballkapu.

Fitnesz: erősítőpad, step pad, fitnesz kocka, futópad, szobakerékpár, elliptikus tréner, bokszzsák.

Ütős sportok: squash ütő, teniszütő, teniszütő tok, tollas ütő, pingpong asztal.

Kerékpár és gördülő sportok: kerékpár, jégkorcsolya, görkorcsolya, roller, gördeszka, hoki ütő.

Horgászat és lovaglás: horgászbot, orsó, horgász szék, horgászdoboz, háló, csónak, sátor, bottartó, íj, nyereg, nyeregalátét.