Cofidis áruhitel a decathlonnál

Válaszd ki a kivánt terméket az áruházban.
Válaszd ki a kivánt terméket az áruházban.
A hitelügyintéző egyeztet veled a megfelelő hiteltípusról és futamidőről.
A hitelügyintéző egyeztet veled a megfelelő hiteltípusról és futamidőről.
Pozitív hitelbírálat esetén akár azonnal elviheted a kiválasztott terméket.
Pozitív hitelbírálat esetén akár azonnal elviheted a kiválasztott terméket.
Kezdd el a hitel törlesztését a jövő hónaptól.
Kezdd el a hitel törlesztését a jövő hónaptól.
Texte alternative image

Reprezentatív példa Cofidis Áruhitel igénylése esetén: 1 500 000 Ft hitelösszeg esetén (termék/szolgáltatás készpénzára: 1 875 000 Ft, önrész: 375 000 Ft) a havi törlesztőrészlet: 42 548 Ft, referencia THM: 16,99%, futamidő: 48 hónap, hitelkamat(fix): évi 16,99%, teljes visszafizetendő összeg: 2 042 304 Ft, a hitel teljes díja (kamat): 542 304 Ft (a hitel teljes díjában foglalt díj: 0 Ft; jutalék: 0 Ft; költség: 0 Ft; adó: 0 Ft). A referencia THM az itt megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra, a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm.rend. 9. § (1) bekezdés e) pontja és 9.§ (3) bekezdése alapján[1]

Texte alternative image
Alapfeltételek Cofidis Áruhitel esetén

• 18. életév betöltése
• Magyarországi állandó, bejelentett lakcím
• Saját telefonos elérhetőség
• A hiteligénylő ne szerepeljen aktív adósként a negatív KHR listán
• Munkaviszony és rendszeres, minimum nettó 100.000 Ft jövedelem :
o minimum 3 hónapos munkaviszony a jelenlegi munkahelyén
o egyéni vállalkozó esetén előző éves NAV igazolás
o Nyugdíjas státusz vagy véglegesített rokkantsági ellátás

Szükséges dokumentumok az azonosításhoz és a szerződéskötéshez

1. Személyi igazolvány / kártya alapú vezetői engedély
2. Lakcímkártya
3. Jövedelemigazolás

Hiteltörlesztési lehetőségek

• átutalás
• csoportos beszedési megbízás

Cofidis Telefonos Ügyfélszolgálat

Telefonszám: +36 1 354 5000
Hétfő, Kedd: 08:00 – 18:00
Szerda: 08:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 16:30
Szombatra eső munkanapokon: 08:00 - 16:30

Tájékoztatás - Függő közvetítő által a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően

Cégnév: Tízpróba Magyarország Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-105988
Székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Baross u. 146
Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Felügyeleti hatóság honlapja: https://www.mnb.hu/
Felügyeleti hatóság székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel.
A nyilvántartás ellenőrizhető az MNB honlapján a https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo címen.

Tájékoztatjuk, hogy a függő közvetítő a Cofidis Magyarország Fióktelepe megbízásából, annak nevében és javára jár el.

A pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért a függő közvetítő közvetítői díjazásban részesül, a közvetítői díj összege a tájékoztatás időpont jában nem ismert.

Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó – a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő – személyre szabott ajánlások adása (hitel tanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.

Társaságunk a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el.

Társaságunk a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel.

Tájékoztatjuk, hogy a közvetítő tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személye sen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölheti.

A panasz elutasítása esetén fogyasztó a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerint a szerződés létrejöttével, érvényessé gével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításának feltétele, hogy a kérelem benyújtását megelőzően a fogyasztó közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését vagy eredménytelenül méltányossági kérelemmel élt.

Tudtad-e, hogy milyen további előnyöket rejt az igényelt újrafinanszírozható áruhitel?

Text alternative image

- az eredeti hitelösszegen felül extra vásárlási keretként is használhatod
- a már visszafizetett hitelösszeget részben vagy egészben újból igényelheted

Text alternative image

Hirdetmények