Online adatkezelési tájékoztató

Letölthető változat

A 4. pont tartalmazza az érintettel kapcsolatban kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját, valamint időtartamát

1. Adatkezelési tájékoztató célja

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató/Tájékoztató) abból a célból jött létre, hogy a Tízpróba Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146.) a DECATHLON webáruház, illetve sportszer áruházak üzemeltetőjeként - a továbbiakban: DECATHLON vagy Adatkezelő – az online vagy távkapcsolati lehetőségek útján végzett adatkezelési műveleteiről a jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - általános adatvédelmi rendelet – (a továbbiakban: GDPR)-, a vonatkozó magyar jogszabályoknak, különösen, de nem kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (Ektv.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (Számv. tv.), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) foglaltakat figyelembe véve és a tájékoztatási kötelezettség teljesítése okán, tájékoztatást adjon a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan.

Jelen Adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre (érintettre) vonatkozik, akinek a személyes adatát az Adatkezelő kezeli, amennyiben az adatkezelés a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott tevékenység ellátásához kapcsolódik.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy áruházainkban, tehát nem online térben folytatott adatkezelési műveleteinkre „Áruházi adatkezelési tájékoztatónk” vonatkozik, amelyeket az érintettek megtalálnak DECATHLON áruházaink információs pultjánál, valamint a decathlon.hu weboldalunkon is.

2. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselője, valamint az adatfeldolgozók

Adatkezelő
A jelen Adatkezelési tájékoztatóban részletezett adatkezelési műveletek tekintetében a Tízpróba Magyarország Kft. adatkezelőnek minősül.

Cégnév: Tízpróba Magyarország Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146.
Képviseli: Sean Patrick D’Silva ügyvezető és Diego Rango D'Aragona ügyvezető önálló cégképviseleti joggal

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a DECATHLON Sportközösség Programmal (DSK), illetve a DSK regisztrációhoz és felhasználói fiókok eléréséhez szükséges infrastruktúrák (ideértve a honlapokat, illetve egyéb alkalmazásokat is) működtetésével kapcsolatos adatkezelés során a DECATHLON SE (székhelye: FR-59650 Villeneuve-d'Ascq, boulevard de Mons 4.), mint anyavállalat szintén adatkezelőnek tekinthető. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a DECATHLON SE adatkezelési tájékoztatója https://www.decathlon.fr/ linken érhető el.

Ezen kívüli esetekben, amikor az adatkezelés nem a DECATHLON Sportközösség Program vonatkozásában történik, úgy a DECATHLON SE a GDPR 28. cikkében foglaltak szerint adatfeldolgozónak minősül.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a DECATHLON webáruház (www.decathlon.hu) online piacként is működik, azaz itt lehetőségük van harmadik fél vállalkozásoknak is termékeik értékesítésére. A termékek adatlapján így kérjük, hogy minden esetben győződjenek meg arról, hogy az adott terméket ki forgalmazza, tekintettel arra, hogy az online piacon történő vásárlás során elképzelhető, hogy az adásvételi jogviszony nem a DECATHLON és az érintett, hanem harmadik fél vállalkozás és az érintett között jön létre. Amennyiben az eladó nem a DECATHLON, úgy az online piac működtetése érdekében a DECATHLON az érintett vásárló személyes adatait az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése érdekében az eladó harmadik fél vállalkozás részére továbbítja. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az online piactéren harmadik fél vállalkozásnál kezdeményezett vásárlásukkal személyes adataik eladó részére történő továbbításhoz kifejezetten hozzájárulnak. DECATHLON ez esetben kizárólag az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat továbbít az eladó harmadik fél vállalkozás részére. Az adattovábbítást követően az átadott személyes adatok kapcsán az adatkezelő az eladó harmadik fél vállalkozás lesz. DECATHLON az online piactéren megjelenő harmadik fél vállalkozások adatkezeléséért felelősséget nem vállal, ezen harmadik fél vállalkozások kötelesek saját adatkezelésükről az online piactéren erre biztosított felületen az érintettek részére tájékoztatást közzétenni.

Adatvédelmi tisztviselő
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Tízpróba Magyarország Kft. adatvédelmi tisztviselője:
Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.)

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
[email protected]

Adatfeldolgozók
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatónkban meghatározott adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan igénybe vett adatfeldolgozók listáját a Tájékoztatónk 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a www.decathlon.hu weboldalon működő online piac mögöttes informatikai rendszerét a DECATHLON Belgium SA (Belgium, 1140 Evere, avenue Jules Bordet 1) üzemelteti, így az online piac kapcsán az azon értékesítő harmadik fél vállalkozások adatfeldolgozójának tekinthető.3. Fogalmak

A jelen Adatkezelési tájékoztató könnyebb megértése érdekében az egyes adatvédelmi fogalmak GDPR-ban meghatározott definícióit a jelen Tájékoztató 2. sz. mellékletében ismertetjük.

4. A) DECATHLON Sportközösség Programban (DSK) részvétel

Személyes adatok kategóriája:
Kötelező adatok:
érintett neve (vezetéknév és keresztnév) e-mail cím, lakcíme, felhasználói fiók típusa (magánszemély vagy jogi személy)*
a vonatkozó platformok jelölik meg a konkrét kötelező adatot.

Adatkezelés célja:
DSK profil létrehozása, az érintett beazonosítása, azaz a regisztráció.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)] és az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek b) – Decathlon Sportközösség Program Általános Szerződési Feltételei: https://www.decathlon.hu/dskaszf.html ].

Adatkezelés időtartama:
Az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig.Személyes adatok kategóriája:
Kötelező adatok:
érintett neve (vezetéknév és keresztnév), e-mail cím, lakcíme, telefonszáma

Adatkezelés célja:
Az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)] és az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek f)].

Adatkezelés időtartama:
Az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig.Személyes adatok kategóriája:
Opcionális adatok:*
érintett neme, születési dátum, kedvenc sportja, kedvenc DECATHLON áruháza* platformonként eltérő

Adatkezelés célja:
A DSK Program személyre szabása.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)].

Adatkezelés időtartama:
Az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évigSzemélyes adatok kategóriája:
érintett DECATHLON DSK azonosítószáma

Adatkezelés célja:
A DSK Programhoz kapcsolódó azonosítószám generálása, érintett beazonosítása.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)] és az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek b)].

Adatkezelés időtartama:
Az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évigSzemélyes adatok kategóriája:
hűségpontok száma, DSK azonosítószám

Adatkezelés célja:
DSK Program keretében működő Hűségprogram adminisztrációja, nyilvántartása

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)] és az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek b)].

Adatkezelés időtartama:
Az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évigSzemélyes adatok kategóriája:
érintett e-mail címe

Adatkezelés célja:
Decathlonnal és áruházaival kapcsolatos elégedettségi és statisztikai célú kérdőívek megküldése

Adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek f)].

Adatkezelés időtartama:
DSK profil törléséig vagy a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig

*Az opcionálisan megadható adatok körében nyújtott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, úgy, ha az önkéntesen megadott profiladatok közül ezen adatokat törli.Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a weboldalra történő regisztráció és belépés során lehetőséget biztosít adataik továbbítására Facebook, Google vagy Apple fiókjaikból, annak érdekében, hogy regisztrációjukat, majd belépésüket a már ezen szolgáltatók által kezelt adataik továbbításával egyszerűbben tudják elvégezni. Az adatok továbbítását az érintettek az adott szolgáltató ikonjára kattintva kezdeményezhetik. A továbbított adatok kategóriái ez esetben a kiválasztott szolgáltatónál megjelennek. Ezen adatokat továbbításukat követően a Tízpróba Magyarország Kft. a fenti táblázatban rögzített célból kezeli. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a Facebook, Google, illetve Apple szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelésért a Tízpróba Magyarország Kft. felelősséget nem vállal, a szolgáltatók adatkezeléséről a honlapjaikon tájékozódhatnak az érintettek.

Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy DSK profil egyes platformokon már e-mail címük és jelszavuk megadásával létrejön, azonban bizonyos funkciók – így például a https://www.decathlon.hu/ weboldalon történő vásárláshoz további, a fenti táblázatban rögzített adatok megadása is szükséges a vásárlási folyamat során, amely adatokkal a DSK profil véglegesítésre kerül. Decathlon DSK azonosító számukat rendszerünk már e-mail címük és jelszavuk megadása után generálja, amelyről tájékoztató e-mailt is küldünk a felhasználó által megadott e-mail címre.

Adatkezelő felhívja továbbá az érintettek figyelmét, hogy a DSK regisztráció során - tekintettel arra, hogy DSK regisztráció több platformon is lehetséges (decathlon.hu, DECATHLON Applikáció, sportoljma.hu, áruházakban igénybevehető eszközökön „Cube in Store Connected Order” stb.) - elképzelhető, hogy a platformok eltérően határozzák meg a fenti táblázatban meghatározott kötelező adatkategóriákat. Ez alatt Adatkezelő azt érti, hogy elképzelhető olyan eset is, hogy a fent meghatározott adatok közül bizonyos platformon kevesebb adatot kell az érintettnek megadnia regisztrációja során a platform sajátosságára tekintettel.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben a DSK profiljuk 3 év inaktivitás után törlésre kerül a Tízpróba Magyarország Kft. rendszeréből, azonban a DECATHLON SE, mint anyavállalat rendszerében mindaddig megtalálható, amíg az érintett a profilja törlését nem kéri.4. B) DSK Program keretében szervezett rendezvény

DSK profillal - regisztrációval rendelkező személy - részt vehet különböző rendezvényeken, melyek DSK regisztrációval rendelkezőknek szólnak, ahová a DSK profillal – regisztrációval rendelkező személy - magát vagy 18. életévét be nem töltött gyermekét regisztrálhatja.

Személyes adatok kategóriája:
DSK profillal - regisztrációval rendelkező személy és/vagy 18. év alatti gyermek neve (vezetéknév és keresztnév), email cím, lakóhely (település), születési dátum

Adatkezelés célja:
A DSK által szervezett rendezvényekre történő regisztráció, az érintett beazonosítása.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)] és a jegyvásárlásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk b) pontja].

Adatkezelés időtartama:
A rendezvény befejezését követően az Adatkezelő a jelen táblázatban megjelölt célból nem kezeli az érintett személyes adatait.Személyes adatok kategóriája:
DSK profillal - regisztrációval rendelkező személy neve (vezetéknév és keresztnév), email cím, lakóhely (település)

Adatkezelés célja:
A rendezvénnyel összefüggésben kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)] és az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek f)].

Adatkezelés időtartama:
A rendezvény befejezését követően az Adatkezelő a jelen táblázatban megjelölt célból nem kezeli az érintett személyes adatait.Személyes adatok kategóriája:
Képmás (kép, videó) és hangfelvétel)

Adatkezelés célja:
A képmást és hangfelvételt az Adatkezelő jogosult elsősorban, de nem kizárólag promóciós célú online és offline írott és nyomtatott belső és külső megjelenéseiben, hírleveleiben, weboldalain (decathlon.hu, illetve decathlon.hu aloldalai, sportoljma.hu/galeria stb.), plakáton, szóróanyagon, közösségi médiában, youtube-on, online weboldalak bannerein-, a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlanul felhasználni.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)] és az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek f)].

Adatkezelés időtartama:
A hozzájárulás visszavonásáig, kivéve, ha a felhasználási jog átruházása időbeli korlátozás nélkül történt az érintett részéről.Személyes adatok kategóriája:
Érintett neve, számlázási címe, adószáma (amennyiben az adószám jogi személy, adószámmal rendelkező természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetében értelmezhető)

Adatkezelés célja:
A rendezvénnyel összefüggésben történő számlakiállítás.

Adatkezelés jogalapja:
A jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk c) pontja alapján és az általános forgalmi adóról (Áfa) szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a alapján.

Adatkezelés időtartama:
Vásárlástól számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.Személyes adatok kategóriája:
Érintett e-mail címe

Adatkezelés célja:
Rendezvénnyel kapcsolatos elégedettségi kérdőív küldése szolgáltatás fejlesztés céljából

Adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek f)].

Adatkezelés időtartama:
A rendezvény befejezését követő 30 napig kezeli Adatkezelő az adatot ebből a célból, de legkésőbb a kérdőív megküldéséigSzemélyes adatok kategóriája:
Hűségpontok száma, DSK azonosítószám

Adatkezelés célja:
Rendezvényen szervezett pontgyűjtést biztosító programokon részvétel biztosítása, hűségpontok adminisztrálása

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása a programon történő részvételével [GDPR 6. cikk (1) bek a)] és az érintettel kötött hűségprogram szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek b)].

Adatkezelés időtartama:
DSK profil törléséig vagy a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig4. C) A https://www.decathlon.hu/ weboldalon történő vásárlás – ide nem értve az ajándékkártya vásárlását -

Személyes adatok kategóriája:
Érintett neve (vezetéknév és keresztnév), e-mail címe, születési dátuma, felhasználói fiók típusa (magánszemély vagy jogi személy)

Adatkezelés célja:
Webáruházi vásárló, mint érintett beazonosítása.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek b) – Decathlon Webáruház Általános Szerződési Feltételei: https://www.decathlon.hu/aszf.html] és az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

Adatkezelés időtartama:
Amennyiben érintett a webáruházban megrendelést ad le, úgy adatait legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében, de amennyiben ez hosszabb idő, úgy legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig DSK profiljában tároljuk.Személyes adatok kategóriája:
Érintett neve (vezetéknév és keresztnév), Decathlon DSK azonosítószáma, termék átvételének címe, telefonszám*, megvásárolt termék és a termékek valamennyi jellemzői pl. méret, márka, típus, szín, felhasznált kuponkód vagy DECATHLON ajándékkártya száma; bankkártyás fizetés esetén bankkártya adatok (használt kártya típusa, kártya tulajdonosának neve, kártya első 6 és utolsó 4 számjegye, érvényesség, számla típusa és kibocsátó bank neve, nemzetisége)

Adatkezelés célja:
Webáruházban történő vásárlás teljesítése.

Adatkezelés jogalapja:
A szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b)]

Adatkezelés időtartama:
Amennyiben érintett a webáruházban megrendelést ad le, úgy adatait legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.
Ezt követően az adatok elérhetőek az érintett vásárló DSK profiljában, de Adatkezelő azt más célból, a DSK Programban „korábbi vásárlások” érintett általi nyomon követhetősége céljából kezeli, de ebben az esetben is legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig.Személyes adatok kategóriája:
Érintett neve (vezeték és keresztnév), e-mail címe, rendelés száma, rendelés napja, rendelés ideje, rendelés részletei (terméknév, termékkód, mennyiség, egységár és teljes ár), szállítási mód és költség, szállítási cím

Adatkezelés célja:
Webáruházban történt megrendelés visszaigazolása.

Adatkezelés jogalapja:
A szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b)] és jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja)] okán, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § alapján.

Adatkezelés időtartama:
A megrendelés visszaigazolásától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.
Ezt követően az adatok elérhetőek az érintett vásárló DSK profiljában, de Adatkezelő azt más célból, a DSK Programban „korábbi vásárlások” érintett általi nyomon követhetősége céljából kezeli, de ebben az esetben is legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig.Személyes adatok kategóriája:
Érintett neve (vezetéknév és keresztnév), lakcíme (szállítási címe), telefonszáma, számlázási neve, számlázási címe, email címe, rendelés azonosító

Adatkezelés célja:
Termék kiszállítása.

Adatkezelés jogalapja:
A szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b), az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]

Adatkezelés időtartama:
A termék kiszállításától számított a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg adatait esetleges jogi igények kezelése érdekében.
Ezt követően az adatok elérhetőek az érintett vásárló DSK profiljában, de Adatkezelő azt más célból, a DSK Programban „korábbi vásárlások” érintett általi nyomon követhetősége céljából kezeli, de ebben az esetben is legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig.Személyes adatok kategóriája:
Érintett neve, számlázási név, számlázási cím, adószám (amennyiben az adószám jogi személy, adószámmal rendelkező természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetében értelmezhető)

Adatkezelés célja:
Webáruházi vásárlásról történő számlakiállítás.

Adatkezelés jogalapja:
Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja)], az általános forgalmi adóról (Áfa) szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a alapján.

Adatkezelés időtartama:
Vásárlástól számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.Személyes adatok kategóriája:
Érintett neve (vezeték és keresztnév), szerződéskötés időpontja, átvétel időpontja, érintett címe, érintett termékek leírása, minden egyéb érintett által megadott adat

Adatkezelés célja:
Webáruházban történt megrendeléstől való elállás vagy felmondás gyakorlása érdekében tett nyilatkozat és ennek visszaigazolása.

Adatkezelés jogalapja:
Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja)] okán, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján.

Adatkezelés időtartama:
Az elállási vagy felmondási nyilatkozat megtételétől számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.Személyes adatok kategóriája:
Érintetthez kapcsolódó korsárba helyezett termék, kosár elhagyása, vagy a termékre való kattintáshoz kapcsolódó érintetthez kapcsolható információk.

Adatkezelés célja:
Remarketing tevékenység és statisztikai cél.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)].

Adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásától számított 30 napig.Személyes adatok kategóriája:
Érintett e-mail címe

Adatkezelés célja:
Webáruházban történt megrendeléssel kapcsolatos vásárlói élmény felmérése

Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont] a szolgáltatása fejlesztése érdekében.

Adatkezelés időtartama:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekébenSzemélyes adatok kategóriája:
Érintett neve és telefonszáma

Adatkezelés célja:
Vásárlási azonosító SMS-ben történő megküldése

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)].

Adatkezelés időtartama:
Az SMS megküldéséig.Személyes adatok kategóriája:
Érintett e-mail címe vagy telefonszáma

Adatkezelés célja:
Termék készletre érkezésével kapcsolatos tájékoztatás megküldése

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)].

Adatkezelés időtartama:
Az érintett választása szerinti időpontig, amely maximum 10 hét lehet4. D) A decathlon.hu weboldalon történő ajándékkártya vásárlás

Személyes adatok kategóriája:
Érintett neve (vezetéknév és keresztnév), születési dátuma, felhasználói fiók típusa (magánszemély vagy jogi személy)

Adatkezelés célja:
A vásárló, mint érintett beazonosítása.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek b) a Decathlon Online Webáruházi Általános Szerződési Feltételek IV. fejezet] és az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]

Adatkezelés időtartama:
Amennyiben érintett a decathlon.hu-n megrendelést ad le, úgy adatait legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében, de amennyiben ez hosszabb idő, úgy legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig DSK profiljában tároljuk.Személyes adatok kategóriája:
Érintett neve (vezetéknév és keresztnév) DSK azonosítószáma, ajándékkártya átvételére megadott email cím (ez lehet harmadik személy email címe is), telefonszám, megvásárolt ajándékkártya valamennyi jellemzői pl. azonosítószáma, feltöltött összeg stb.

Adatkezelés célja:
A decathlon.hu oldalon történő ajándékkártya vásárlás teljesítése.

Adatkezelés jogalapja:
A szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b)]

Adatkezelés időtartama:
Amennyiben érintett az decathlon.hu oldalon megrendelést ad le, úgy adatait legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.
Ezt követően az adatok elérhetőek az érintett vásárló DSK profiljában, de Adatkezelő azt más célból, a DSK Programban „korábbi vásárlások” érintett általi nyomon követhetősége céljából kezeli, de ebben az esetben is legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig.Személyes adatok kategóriája:
Érintett neve (vezeték és keresztnév), e-mail címe, rendelés száma, rendelés napja, rendelés ideje, rendelés részletei, állapota

Adatkezelés célja:
A decathlon.hu oldalon történt ajandekkartya megrendelés visszaigazolása.

Adatkezelés jogalapja:
A szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b)] és jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja)] okán, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § alapján.

Adatkezelés időtartama:
A megrendelés visszaigazolásától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.
Ezt követően az adatok elérhetőek az érintett vásárló DSK profiljában, de Adatkezelő azt más célból, a DSK Programban „korábbi vásárlások” érintett általi nyomon követhetősége céljából kezeli, de ebben az esetben is legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig.Személyes adatok kategóriája:
Érintett neve, számlázási neve, számlázási cím, adószáma (amennyiben az adószám jogi személy, adószámmal rendelkező természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetében értelmezhető)

Adatkezelés célja:
A vásárlásról történő számlakiállítás.

Adatkezelés jogalapja:
Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja)] és az általános forgalmi adóról (Áfa) szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a alapján.

Adatkezelés időtartama:
Vásárlástól számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Külön felhívjuk a Decathlon ajándékkártyát vásárló érintettek figyelmét, arra, hogy az online ajándékkártya kedvezményezettjeként harmadik személy e-mail címét is megadhatják. Harmadik személy e-mail címének megadásával kifejezetten kijelentik és szavatolják, hogy a harmadik személy előzetesen hozzájárult e-mail címének Adatkezelő részére történő megadásához, amellyel kapcsolatban Adatkezelő felelősséget nem vállal, ezt ellenőrizni nem képes. Felhívjuk e körben továbbá az érintettek figyelmét, hogy a kedvezményezetti e-mail cím megadása körében annak helyességére, pontosságára különös tekintettel legyen figyelemmel, mivel az a rendelés leadását követően nem módosítható vagy javítható, tekintettel a rendelés teljesítésének azonnaliságára. Adatkezelő az érintett, mint online ajándékkártya vásárló által megadott kedvezményezetti e-mail címre az érintett, mint vásárló által megvásárolt online ajándékkártyát haladéktalanul vagy az érintett által kért időpontban e-mail útján megküldi. Adatkezelő a harmadik személynek, mint kedvezményezettnek megküldött e-mailben tájékoztatja a harmadik személyt e-mail címének forrásáról és az azzal kapcsolatos adatkezelési tudnivalókról. E körben a kedvezményezetti e-mail címet a fenti táblázat szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.4. E) rent.decathlon.hu oldalon történő termék bérlés

Személyes adatok kategóriája:
Érintett neve (vezetéknév és keresztnév), e-mail címe

Adatkezelés célja:
Webáruházi vásárló, mint érintett beazonosítása.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek b) – Decathlon Bérlet Általános Szerződési Feltételei és ez alapján leadott bérlés] és az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

Adatkezelés időtartama:
Amennyiben érintett a bérleti oldalon terméket bérel, úgy adatait legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében, de amennyiben ez hosszabb idő, úgy legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig DSK profiljában tároljuk.Személyes adatok kategóriája:
Érintett neve (vezetéknév és keresztnév), Decathlon DSK azonosítószáma, bérlet termék átvételének helye, kibérlet termék és a termékek neve és jellemzői, bérlés időtartama

Adatkezelés célja:
Bérlés teljesítése.

Adatkezelés jogalapja:
A szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b)]

Adatkezelés időtartama:
Amennyiben érintett a bérleti oldalon terméket bérel, úgy adatait legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.
Ezt követően az adatok elérhetőek az érintett vásárló DSK profiljában, de Adatkezelő azt más célból, a DSK Programban „korábbi vásárlások” érintett általi nyomon követhetősége céljából kezeli, de ebben az esetben is legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig.Személyes adatok kategóriája:
Érintett neve (vezeték és keresztnév), e-mail címe, bérlés száma, bérlés napja, bérlés ideje, bérlés részletei (terméknév, termékkód, mennyiség, bérleti díj), átvétel és visszaszolgáltatás helye

Adatkezelés célja:
Leadott bérlési szándék, illetve bérleti szolgáltatás visszaigazolása.

Adatkezelés jogalapja:
A szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b)] és jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja)] okán, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § alapján.

Adatkezelés időtartama:
A bérlet visszaigazolásától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.
Ezt követően az adatok elérhetőek az érintett vásárló DSK profiljában, de Adatkezelő azt más célból, a DSK Programban „korábbi vásárlások” érintett általi nyomon követhetősége céljából kezeli, de ebben az esetben is legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig.Személyes adatok kategóriája:
Érintett neve, számlázási név, számlázási cím, adószám (amennyiben az adószám jogi személy, adószámmal rendelkező természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetében értelmezhető)

Adatkezelés célja:
Számlakiállítás.

Adatkezelés jogalapja:
Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja)], az általános forgalmi adóról (Áfa) szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a alapján.

Adatkezelés időtartama:
Bérleti díjról kiállított számla kiállítás napjától számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.Személyes adatok kategóriája:
Érintett neve (vezeték és keresztnév), szerződéskötés időpontja, átvétel időpontja, érintett címe, érintett termékek leírása, minden egyéb érintett által megadott adat

Adatkezelés célja:
Webáruházban történt megrendeléstől való elállás vagy felmondás gyakorlása érdekében tett nyilatkozat és ennek visszaigazolása.

Adatkezelés jogalapja:
Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja)] okán, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján.

Adatkezelés időtartama:
Az elállási vagy felmondási nyilatkozat megtételétől számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a rent.decathlon.hu oldalon lehetőség van más szolgáltatók által biztosított termékek bérletére is. Amennyiben a bérleti jogviszony nem az Adatkezelő és az érintett, hanem harmadik szolgáltató és az érintett között jön létre, úgy a fenti adatok kapcsán harmadik szolgáltató adatkezelőnek minősül. Minden esetben győződjenek meg arról, hogy a bérleti jogviszony mely szolgáltatóval jön létre, és ha az nem a Decathlon Magyarország, úgy a harmadik fél szolgálató adatkezelési tájékoztatóját is ismerjék meg. Harmadik fél szolgáltató adatkezeléséért Adatkezelő felelősségét kizárja.

A rent.decathlon.hu weboldal üzemeltetője, egyben adatfeldolgozónk Decathlon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (székhely: Varsó, Lengyelország (03-290), ul. Geodezyjna 76., nyilvántartási szám: 0000007163).4. F) A support.decathlon.hu oldalon leadott távsegítségkérő adatlap

Személyes adatok kategóriája:
Postai irányítószám, vezetéknév, keresztnév

Adatkezelés célja:
Webáruházi vásárló, mint érintett beazonosítása.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek b)], valamint jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c)] hibajavítási kötelezettség segítése érdekében a Ptk. 6:159. § (1) bekezdése alapján

Adatkezelés időtartama:
Amennyiben érintett távsegítség nyújtása érdekében a bejelentő lapot beküldi, úgy adatait legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.Személyes adatok kategóriája:
E-mail cím, telefonszám, levelezési cím, város

Adatkezelés célja:
Kapcsolattartás az érintettel

Adatkezelés jogalapja:
Az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek b)], valamint jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c)] hibajavítási kötelezettség segítése érdekében a Ptk. 6:159. § (1) bekezdése alapján

Adatkezelés időtartama:
Amennyiben érintett távsegítség nyújtása érdekében a bejelentő lapot beküldi, úgy adatait legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.Személyes adatok kategóriája:
Termékkel kapcsolatos probléma leírásában, valamint csatolt fényképben esetlegesen közölt személyes adatok

Megkérjük az érintetteket, hogy az oldalon csak a hibás termékkel kapcsolatos képeket csatoljanak, amelyeken bárkinek képmása vagy egyéb személyes adat nem látható.

Adatkezelés célja:
Segítségnyújtás teljesítése hibajavítás körében

Adatkezelés jogalapja:
Az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek b)], valamint jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c)] hibajavítási kötelezettség segítése érdekében a Ptk. 6:159. § (1) bekezdése alapján

Adatkezelés időtartama:
Amennyiben érintett távsegítség nyújtása érdekében a bejelentő lapot beküldi, úgy adatait legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.4. G) DECATHLON PLUS TERMINÁL szolgáltatás igénybevétele (a magyarországi DECATHLON Áruházakban kihelyezett kioszkokon elérhető szolgáltatás)

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az érintettel kapcsolatban kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, valamint időtartama megegyezik a 4. A., C. és D. pontokban foglaltakkal.4. H) Drive-in szolgáltatást igénybe vevő vásárlói adatok kezelése

Személyes adatok kategóriája:
Drive-in szolgáltatást igénybe vevő (vásárló) neve, email címe, telefonszáma, rendelési azonosítószáma

Adatkezelés célja:
Drive-in szolgáltatást igénybe vevő (vásárló) személyének beazonosítása

Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bek a) pont alapján az érintett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama:
Drive-in szolgáltatás teljesítésétől számított 30 napigSzemélyes adatok kategóriája:
Drive-in szolgáltatást igénybe vevő (vásárló) neve, email címe, telefonszáma, rendelési azonosítószáma

Adatkezelés célja:
A Drive-in szolgáltatás teljesítése

Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bek a) pont alapján az érintett hozzájárulása és a GDPR 6. cikk (1) bek b) pontja alapján

Adatkezelés időtartama:
Drive-in szolgáltatás teljesítésétől számított 30 napig4. I) Áruházi átvétel, átvételi ponthoz kapcsolódó fogyasztói (vásárlói) adatok kezelése

Személyes adatok kategóriája:
Az érintett neve, rendelés azonosítószáma, átvétel dátuma.

Adatkezelés célja:
A webáruházból vásárolt termékek átadásához az átvételre jogosult személy beazonosítása és a megvásárolt termék/termékek átadása.

Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bek b) pont alapján a szerződés teljesítése.

Adatkezelés időtartama:
A jelen pontban meghatározott célból az átadás-átvétel megtörténéséig kezeljük az itt meghatározott adatokat.4. J) DECATHLON Applikáció

A DECATHLON Applikáció segítségével mobiltelefonon bonyolíthat le vásárlást, mely tulajdonképpen a decathlon.hu felületen történik a DECATHLON Applikációval elérhető jobb felhasználói élmény segítségével.

Amennyiben az Applikáció letöltésekor az érintett már rendelkezik DSK profillal, úgy a DECATHLON Applikációba az alábbi adatok megadása szükséges jogosult bejelentkezni és az Applikációt használni:

Személyes adatok kategóriája:
Az érintett DSK profiljához tartozó email címe és jelszava.

Adatkezelés célja:
Az érintett beazonosítása.

Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bek a) pont alapján az érintett hozzájárulása, figyelemmel a GDPR 32. preambulumbekezdésében foglaltakra is.

Adatkezelés időtartama:
Amíg az érintett beazonosítása megtörténik.

Tájékoztatjuk, hogy a Decathlon Applikáció is a DSK Program elvén működik, így az adatkezeléssel kapcsolatos információk megegyeznek a jelen Tájékoztató 4. A., C. és D. pontjában a DSK Programmal kapcsolatban kifejtettekkel.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetett, hogy a DECATHLON Applikáció használatával és a telefonján a helymeghatározási adatának engedélyezésével hozzájárul ahhoz, hogy helymeghatározási funkciójával a Google maps bemérje tartózkodási helyét és az érintett által választott (egyéb) applikációval megtervezze a sportközösség eseményének helyszínéhez és a DECATHLON áruházaihoz vezető útvonalat.4. K) Telefonos ügyfélszolgálat (call center)

Személyes adatok kategóriája:
Telefonhíváskor egyedileg, véletlenszerűen generált azonosító szám.

Adatkezelés célja:
Érintett beazonosítása, hívások nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy amennyiben az érintett nem járul hozzá a személyes adatainak a kezeléséhez, úgy a tájékoztatást követően a telefonbeszélgetést befejezheti.
Amennyiben a telefonbeszélgetés megkezdődik, úgy a fenti jogalapokon kívül a GDPR 6. cikk (1) c) pontja és a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése is irányadó.

Adatkezelés időtartama:
A telefonhívás befejezésétől számított 5 évig.Személyes adatok kategóriája:
Az érintett hangja és minden olyan adat, amit a telefonbeszélgetés során az érintett megad.

Adatkezelés célja:
Telefonos ügyfélszolgálati feladat ellátása.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk a) pontja alapján, tekintettel GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésére is

Adatkezelés időtartama:
A telefonhívás befejezésétől számított 5 évig.Személyes adatok kategóriája:
Az érintett neve (vezetéknév és keresztnév), lakcíme, telefonszáma, email címe, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja.

Adatkezelés célja:
Fogyasztói (vásárlói), észrevételekkel, visszatérítésekkel, kártérítésekkel (panasz) kapcsolatos ügyintézési tevékenység végrehajtása.

Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja alapján, Fgytv. 17/A. (5) bek alapján

Adatkezelés időtartama:
A panaszról felvett jegyzőkönyvet (ebben az értelemben a hangfelvétel a jegyzőkönyv) és a válasz másolati példányát öt évig a Fgytv. 17/A (7) bekezdése alapján.Személyes adatok kategóriája:
E-mail cím

Adatkezelés célja:
Ügyfélszolgálattal kapcsolatos elégedettségi kérdőív megküldése

Adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek f)].

Adatkezelés időtartama:
DSK profil törléséig vagy a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig4. L) Az [email protected] beérkező e-mailek

Személyes adatok kategóriája:
E-mail cím

Adatkezelés célja:
Érintettel kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, azzal, hogy e-mail elérhetőségeinkre e-mailt küld, illetve ezt követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdése szerint

Adatkezelés időtartama:
Az e-mail beérkezésétől vagy ha amiatt az Adatkezelő intézkedést foganatosít, úgy az abban foglaltak teljesítésétől számított 3 évig.Személyes adatok kategóriája:
E-mail cím és az e-mail tartalma, valamint az abban megadott személyes adatok

Adatkezelés célja:
Érintetti kérelmek kezelése

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, azzal, hogy e-mail elérhetőségeinkre e-mailt küld, illetve ezt követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdése szerint

Adatkezelés időtartama:
Az e-mail beérkezésétől vagy ha amiatt az Adatkezelő intézkedést foganatosít, úgy az abban foglaltak teljesítésétől számított 3 évig.Személyes adatok kategóriája:
E-mail cím

Adatkezelés célja:
Ügyfélszolgálattal kapcsolatos elégedettségi kérdőív megküldése

Adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek f)].

Adatkezelés időtartama:
DSK profil törléséig vagy a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig4. M) [email protected] e-mail címre beérkező e-mailek

Személyes adatok kategóriája:
E-mail cím

Adatkezelés célja:
Érintettel kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, azzal, hogy e-mail elérhetőségeinkre e-mailt küld, illetve ezt követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 12. cikk (3) bekezdése szerint

Adatkezelés időtartama:
Az e-mail beérkezésétől vagy ha amiatt az Adatkezelő intézkedést foganatosít, úgy az abban foglaltak teljesítésétől számított 5 évig.Személyes adatok kategóriája:
E-mail cím és az e-mail tartalma, valamint az abban megadott személyes adatok

Adatkezelés célja:
Érintetti kérelmek kezelése

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, azzal, hogy e-mail elérhetőségeinkre e-mailt küld, illetve ezt követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 12. cikk (3) bekezdése szerint

Adatkezelés időtartama:
Az e-mail beérkezésétől vagy ha amiatt az Adatkezelő intézkedést foganatosít, úgy az abban foglaltak teljesítésétől számított 5 évig.4. N) A https://www.decathlon.hu/ weboldalon keresztül elküldhető és olvasható online vásárlói vélemény

Személyes adatok kategóriája:
Az érintett által megadott név (vezeték és keresztnév), érintett neme, a véleményezett termék használati ideje, a termékre adott vélemény beírásának ideje (év/hónap/nap), sávosan kiválasztható korcsoport kategória

Adatkezelés célja:
A https://www.decathlon.hu/ weboldalon és az áruházakban megvásárolható termékekre vonatkozó vásárlói vélemények gyűjtése, ezzel a termékekkel kapcsolatos tájékoztatás még hatékonyabb megvalósítása.br>
Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, mely azzal valósul meg, hogy a vásárlói élmény beküldésre kerül.

Adatkezelés időtartama:
Az érintett kérésére történő törlésig vagy az online vélemény, mint vásárlói opció elérhetőségéig a weboldalon, azaz amíg a releváns termék forgalomban van.Személyes adatok kategóriája:
Az érintett e-mail címe

Adatkezelés célja:
A véleményével kapcsolatos kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása az Adatkezelő részére. br>
Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, mely azzal valósul meg, hogy a vásárlói élmény beküldésre kerül.

Adatkezelés időtartama:
Az érintett kérésére történő törlésig vagy az online vélemény, mint vásárlói opció elérhetőségéig a weboldalon, azaz amíg a releváns termék forgalomban van.4. O) Hírlevél

Személyes adatok kategóriája:
Az érintett neve, email címe, telefonszáma

Adatkezelés célja:
Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms) küldése és tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új szolgáltatásokról stb.
Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján és a Grtv. 6. §-a alapján.

Adatkezelés időtartama:
Az érintett hírlevélről történő leiratkozásáig, vagy a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig, amennyiben a hírlevélre történő feliratkozás a DSK programba való regisztrációkor történt.

Adatkezelő tájékoztatja a hírlevélre feliratkozó (regisztráló) érintetteket, hogy a DECATHLON hírleveleiről bármikor ingyenesen le lehet iratkozni. Ebben az esetben DECATHLON az érintett minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát ezen nyilvántartásából törli reklámanyag megküldése céljából nem kezeli, ennél fogva DECATHLON további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet.

A hírlevélre feliratkozó személy a hírlevélről leiratkozhat: - az üzenetben lévő linkre kattintva, vagy
- a Decathlon Sportközösség felhasználó profilján keresztül a www.decathlon.hu honlapon,
- a Decathlon Applikációban, vagy
- az [email protected] e-mail címre küldött e-mailben,
- telefonos ügyfélszolgálaton (a decathlon.hu Ügyfélszolgálat menüpont alatt elérhető telefonszámán),
- áruházi információs pultnál jelezheti.

Amennyiben a hírlevelünk feliratkozásakor megadott személyes adatában változás következne be vagy egyéb okból módostani szeretné, úgy ezt megteheti:
- a DSK felhasználói profilján keresztül.

Az Adatkezelési tájékoztató jelen pontjában foglalt szabályok alól kivételt képeznek a nem marketing célú rendszerüzenetek.

Amennyiben nem kíván rendszerüzeneteket sem kapni, úgy
- törölheti DSK profilját, vagy
- annak törlését az [email protected] e-mail címre küldött üzenetben kérheti,
de ezekben az esetekben elesik számos DSK Programban nyújtott szolgáltatásunktól is,
- továbbá ezen igényét jelezheti az áruházi információs pultnál is.4. P) I. Social media felületek - Facebook és Instagram

Az online felületünkön az alábbi piktogramokkal jelöljük a Facebookot és Instagramot. Adatkezelő a https://www.decathlon.hu/ online felületén használhat ún. plugineket, amelyeket a Facebook, Inc., a Facebook Ireland Limited vagy leányvállalatai üzemeltetnek. Tájékoztatjuk, hogy az Instagram is a Facebook terméke.

Amennyiben az online felületünkön olyan felületre lép be, amely tartalmaz plug-int, úgy a böngészője közvetlenül a Facebook és az Instagram esetén a Facebook szervereivel veszi fel a kapcsolatot. Az ilyen plug-in-ek tartalmát a böngészőjére közvetlenül a Facebook küldi. Facebook tájékoztatást kap arról, hogy a böngészője a weboldalunk vonatkozó oldalára belépett, még akkor is, ha nem rendelkezik Facebook vagy Instagram fiókkal vagy ha abban az időpontban a Facebook vagy Instagram fiókjába nincs bejelentkezve. Az IP címét a böngészőprogramja közvetlenül a Facebook szerverére küldi meg, ahol rögzítésre kerül. Amennyiben a Facebook vagy az Instagram fiókjába be van jelentkezve, miközben a weboldalunkat böngészi a Facebook közvetlenül összekötheti az oldalunkon tett látogatását a Facebook vagy Instagram fiókjával. Amennyiben a https://www.decathlon.hu/ weboldalon a pluginek használata közben aktív, például a „like/Tetszik” -gombra kattint vagy bejegyzést ír, az erre vonatkozó információ a Facebook szerverén tárolásra kerül és a Facebook fiókján megjelenik. Facebook jogosult ezt az információt hirdetési célból, piaci tanulmányok készítése céljából felhasználni. Facebook létrehozhat felhasználói fiókokat, meghatározhatja az érdeklődési körüket, kiépítheti kapcsolataikat, annak érdekében, hogy egyes oldalak felhasználtságát értékelje, jogosult ez alapján más Facebook felhasználókat tájékoztatni, szolgáltatásokat kínálni. Ha nem kívánja, hogy Facebook a weboldal használata során szerzett adatokat a felhasználói fiókjával összekapcsolja, akkor a Facebook fiókjából ki kell, hogy jelentkezzen mielőtt a weboldalunkat meglátogatja. A Facebook által végzett adatkezelésről, adattovábbításról, az adatkezelési folyamat során Önt megillető jogokról több információért, javasoljuk, hogy olvassa el a Facebook adatvédelmi szabályzatát, amelyet az alábbi linkre kattintva tud megnyitni:
https://www.facebook.com/about/privacy https://help.instagram.com/519522125107875

1.) DECATHLON Magyarország Facebook oldala

Személyes adatok kategóriája:
Érintett neve, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb.

Adatkezelés célja:
A DECATHLON Magyarország Facebook oldalának üzemeltetése.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a DECATHLON Magyarország Facebook oldalának megszűnéséig.Személyes adatok kategóriája:
Érintett neve, vásárlási szokásai, preferenciáira vonatkozó kérdőív kérdésekre adott válaszai

Adatkezelés célja:
Vásárlási szokásokkal kapcsolatos kutatások lebonyolítása kérdőíves formában.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása, azzal, hogy a kérdőívet kitölti a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Adatkezelés időtartama:
A kérdőív közzétételétől számított két hónapon belül történik az adatok feldolgozása és kiértékelése, ezt követően a kérdőívre adott válaszokat töröljük.2.) Decathlon Magyarország Instagram oldala (decathlon_magyarorszag)

Személyes adatok kategóriája:
Az érintett neve, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb.

Adatkezelés célja:
A DECATHLON Magyarország Instagram oldalának üzemeltetése.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a DECATHLON Magyarország Instagram oldalának megszűnéséig.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben az Adatkezelő a Facebook/Instagram felületén kíván promóciós nyereményjátékot lebonyolítani, úgy a játékhoz kapcsolódó posztban ad minden esetben tájékoztatást ad az adott játékhoz kapcsolódó adatkezelésről, ezért kérjük, hogy a játékokhoz kapcsolódó adatkezelési szabályokról az adott játék tekintetében minden esetben a játék posztjában közzétett tájékoztatóból tájékozódjanak.4. P) II. Social media felületek - YouTube

Az online felületünkön az alábbi piktogrammal jelöljük.

Amennyiben az érintett a YouTube piktogramra kattint, úgy a DECATHLON Magyarország YouTube fiókjába érkezik, ahol az érintettnek lehetősége van a DECATHLON által feltöltött videók megtekintésére és azokkal kapcsolatosan reakciókat (kommentek, like-olás) küldhet, valamint megoszthatja a saját felhasználói socialmedia felületein a DECATHLON által feltöltött videókat.

Lehetőség van továbbá a DECATHLON márkákhoz (pl. Oxelo, Quechua, DOMYOS stb.) márka közösségekhez, mint YouTube közösségekhez feliratkozni, de ezeket a fiókokat már nem a Tízpróba Magyarország Kft. kezeli.

A YouTube által végzett adatkezelésről kérjük az alábbi linken tájékozódjon: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Decathlon Magyarország YouTube oldala

Személyes adatok kategóriája:
Érintett neve, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb.

Adatkezelés célja:
A Decathlon Magyarország Instagram oldalának üzemeltetése.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a DECATHLON Magyarország Instagram oldalának megszűnéséig.

4. P) III. Social media felületek - Twitter

Az online felületünkön az alábbi piktogrammal jelöljük.

Amennyiben az érintett a Twitter piktogramra kattint, úgy a Decathlon HU Twitter oldalára érkezik, ahol az érintettnek lehetősége van a DECATHLON által feltöltött tartalmak megtekintésére és azokkal kapcsolatosan reakciókat (kommentek, like-olás) küldeni és a DECATHLON által közzétett tartalmakat a saját social media felületein megosztani, valamint a saját tartalmát megosztani.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben a https://www.decathlon.hu/ weboldalon a pluginek használata közben aktív, például a „Tweet” gombra kattint vagy bejegyzést ír, az erre vonatkozó információ a Twitter szerverén tárolásra kerül és a Twitter fiókján megjelenik.

A Twitter, Inc. (1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103) végzett adatkezelésről kérjük az alábbi linken tájékozódjon: https://twitter.com/en/privacyDecathlon HU Twitter oldala

Személyes adatok kategóriája:
Az érintett neve, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb..

Adatkezelés célja:
Decathlon HU Twitter oldal üzemeltetése.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Decathlon HU Twitter oldal megszűnéséig.

4. R) Weboldal új funkcióinak bevezetés előtti tesztelése

Személyes adatok kategóriája:
érintett neve (vezeték és keresztnév), e-mail címe, rendelés száma, rendelés napja, rendelés ideje, rendelés részletei (terméknév, termékkód, mennyiség, egységár és teljes ár), szállítási mód és költség, szállítási cím

Adatkezelés célja:
Decathlon által bevezetendő új funkciókhoz szükséges informatikai rendszerek tesztelése.

Adatkezelés jogalapja:
A Decathlon jogos érdeke, a szolgáltatásainak megfelelő működésének biztosítása érdekében [GDPR 6. cikk (1) bek f)].

Adatkezelés időtartama:
Az itt rögzített adatokat a tesztelés céljából a tesztelendő rendszer bevezetéséig kezeljük, amelyről az érintetteket külön tájékoztatjuk.Tájékoztatjuk, hogy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Egyes adatok azonban kötelező adatkezelés esetében nem törölhetők [Hozzájárulás visszavonásához való jog].

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke [azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) alpontja], úgy ezen adatkezelések megkezdése előtt az Adatkezelő minden esetben elvégezte a szükséges érdekmérlegelési tesztet, amely alapján minden esetben megállapította, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelés megalapozott. Az Adatkezelő által elvégzett érdekmérlegelési tesztek az Adatkezelő részére az [email protected] e-mail címre küldött levéllel bárki számára lehetőség van kikérni az egyes adatkezelési célok kapcsán.5. Adattovábbítás

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy mindazokban az esetekben, amikor az érintett az Adatkezelő webáruházán keresztül termékeket vásárol és mindegy, hogy ezt milyen DECATHLON által biztosított eszközön (decathlon.hu, DECATHLON PLUS TERMINAL) keresztül teszi, ha OTP SimplePay online fizetési lehetőséget választja, úgy a fizetési művelet elvégzésére az adott felület átirányítja a vásárlót az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest. Hungária krt. 17-19.) által üzemeltetett SimplePay Fizetési Szolgáltatásra. Az ezen oldalon megadott adatokra azonban DECATHLON-nak nincs rálátása, ezt az OTP Mobil Szolgáltató Kft., mint adatfeldolgozó a https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ weboldalon a felhasználói ÁSZF-hez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató szerint kezeli. Adatkezelő továbbá az alábbi adatokat továbbíthatja a szerződés teljesítése érdekében: érintett neve (vezetéknév és keresztnév), lakcíme (szállítási címe), telefonszáma, számlázási neve, számlázási címe, email címe.

Tájékoztatjuk, hogy az itt megadott adatokhoz önálló adatkezelőként – mint pénzügyi szolgáltató – az OTP Bank Nyrt., illetve a Borgun hf. fér hozzá a tranzakciók authorizációja és a csalások detektálása és monitorozása érdekében. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy amennyiben a pénzügyi szolgáltató csalás gyanúját észleli, úgy a SimplePay adatkezelési tájékoztatójában meghatározott személyes adatokat továbbíthatunk az OTP Mobil Szolgáltató Kft.-n keresztül a pénzügyi szolgáltató részére.

Adyen bankkártyás online fizetési lehetőséget választja, úgy a fizetési művelet elvégzésére az adott oldalon beépülő kártya adatokat bekérő felületen van lehetőség. Az itt megadott és elmentett adatokra a DECATHLON-nak nincs rálátása, ezt az Adyen N.V. (székhely: Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam.), mint adatfeldolgozó a https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy adatkezelési tájékoztató szerint kezeli.

Adyen által biztosított Apple Pay fizetési mód választása esetében Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a weboldalon történő fizetés során lehetőséget biztosít adataik továbbítására Apple fiókjaikból, annak érdekében, hogy a fizetést a már ezen szolgáltatók által kezelt adataik továbbításával egyszerűbben tudják elvégezni. A továbbított adatok kategóriái ez esetben a kiválasztott szolgáltatónál megjelennek. Az itt megadott és elmentett adatokra a DECATHLON-nak nincs rálátása. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az Apple szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelésért a Tízpróba Magyarország Kft. felelősséget nem vállal, a szolgáltatók adatkezeléséről a honlapjaikon tájékozódhatnak az érintettek.

Adatkezelő továbbá az alábbi adatokat továbbíthatja a szerződés teljesítése érdekében: érintett neve (vezetéknév és keresztnév), lakcíme (szállítási címe, számlázási neve, számlázási címe, email címe.

Tájékoztatjuk, hogy az itt megadott adatokhoz önálló adatkezelőként – mint pénzügyi szolgáltató – az Adyen N.V. fér hozzá a tranzakciók authorizációja és a csalások detektálása és monitorozása érdekében. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy amennyiben a pénzügyi szolgáltató csalás gyanúját észleli, úgy az Adyen adatkezelési tájékoztatójában meghatározott személyes adatokat továbbíthatunk az Adyen N.V.-n keresztül a pénzügyi szolgáltató részére.

ha megvásárolt termék házhozszállítását vagy csomagpontra történi kiszállítását kéri, úgy a vásárlás során megadott alábbi adatokat továbbítja DECATHLON a házhozszállítás lebonyolításáért vagy csomagpont üzemeltetéséért felelős partnereinek, melynek listáját a jelen Tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza. Adatkezelő az alábbi adatokat továbbíthatja a szerződés teljesítése érdekében: érintett neve (vezetéknév és keresztnév), lakcíme (szállítási címe), telefonszáma, számlázási neve, számlázási címe, email címe. Felhívjuk a figyelmet, hogy házhoz szállító és csomagküldő partnereink önálló adatkezelőnek minősülnek, így az adattovábbításhoz az adott házhoz szállító vagy csomagpont üzemeltető kiválasztásával kifejezetten hozzájárulnak.
Házhoz szállító és csomagküldő partnereink adatkezelési tájékoztatója az alábbi linkeken érhető el, amelyeket kérjük, hogy az adott szolgáltató kiválasztása előtt olvasson el:

FoxPost Zrt.:
https://www.foxpost.hu/uploads/documents/hu/adatkezelesi_szabalyzat.pdf

Gebrüder Weiss Kft.:
https://www.gw-world.com/hu/privacy-policy/

DPD Hungária Kft.:
https://www.dpd.com/hu/hu/adatvedelem/

Magyar Posta Zrt.:
https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato#2.

GLS Hungary Kft.:
https://gls-group.com/HU/media/downloads/Privacy_policy_20211004_HU.pdf

Wolt:
https://explore.wolt.com/hu/hun/privacy

- Adattovábbítás történik a számlakiállítás során a számlázóprogram (szamlazz.hu) használatával a KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) részére, amikor igénybe vesszük a számla megküldését elektronikus úton (email-ben). A KBOSS.hu Kft. Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/#a-kboss-hu-kft-mint-adatkezelo-es-adatfeldolgozo-adatai-a-kovetkezok

- Adattovábbítás történik jelen tájékoztató 2. pontjában rögzítettek szerint az Adatkezelő anyavállalata a DECATHLON SE (székhelye: FR-59650 Villeneuve-d'Ascq, boulevard de Mons 4.), mint adatkezelő részére, amennyiben a vásárlással kapcsolatos adataik a DSK profilban is rögzítésre kerülnek. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a DECATHLON SE adatkezelési tájékoztatója https://www.decathlon.fr/ linken érhető el.

- Adattovábbítás történik továbbá a szintén a jelen tájékoztató 2. pontjában hivatkozottak szerint harmadik fél vállalkozás, mint adatkezelő részére, amennyiben a www.decathlon.hu weboldalon üzemelő online piactéren az érintett a vásárlást harmadik fél vállalkozás felé kezdeményezi. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy ez esetben a harmadik fél vállalkozás adatkezeléséről a tájékoztatás megadása kizárólag harmadik fél vállalkozás felelőssége, így erről kérjük, hogy a honlapon az erre a harmadik fél vállalkozások részére biztosított felületen vagy – amennyiben ilyennel rendelkezik - a harmadik fél vállalkozás saját honlapján tájékozódjanak.

- Adattovábbítás történik a rent.decathlon.hu oldalon történő termék bérlés során a jelen tájékoztató 4. pontjának E) bekezdésében meghatározottak szerint az bérlési oldal üzemeltetője, a Decathlon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (székhely: Varsó, Lengyelország (03-290), ul. Geodezyjna 76., nyilvántartási szám: 0000007163) részére. Ezen felül tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a rent.decathlon.hu oldalon a fizetésre online bankkártyás fizetéssel van lehetőség, amelyhez fizetési szolgáltatóként a Stripe Payments Europe, Ltd. (Stripe) szolgáltatását veszi igénybe az Adatkezelő. Az ezen oldalon megadott adatokra azonban DECATHLON-nak nincs rálátása, ezt a Stripe Payments Europe, Ltd., mint adatfeldolgozó a https://stripe.com/en-hu/privacy weboldalon található adatkezelési tájékoztató szerint kezeli.

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy az AMAZON WEB SERVICES INC. által nyújtott felhőszolgáltatásának igénybevétele okán az érintettek online felületen, különösen a https://www.decathlon.hu/ weboldalon gyűjtött személyes adatai az EU-n kívülre, harmadik országba is továbbításra kerülhetnek, mely következik a felhőszolgáltatásra vonatkozó működésből. Az AMAZON WEB SERVICES INC. adatkezelési tájékoztatója https://aws.amazon.com/privacy/ linken elérhető.

Az érintettek [email protected] e-mail címre érkező kérelmeit, leveleit, azokkal kapcsolatos állásfoglalás kérése érdekében mindenkori adatvédelmi tisztviselőnk részére is továbbítjuk.

Az érintettek a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárulásukat adják a személyes adataik EU-n kívülre ún. harmadik országba történő továbbításához.

Előfordulhat olyan eset, hogy érintettek személyes adatait az Adatkezelő jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében harmadik személy jogi képviselőnek, tanácsadónak átadhatja ezen feladatok ellátása végett.

Továbbá az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének teljesítése során az érintett személyes adatait ilyen irányú felhívás esetén hatóság, bíróság részére továbbíthatja.

A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalói, akik kötelesek a tudomásukra jutott érintettekhez kapcsolódó személyes adatokat titokban tartani és azt bizalmasan kezelni.6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatok automatizált kezelése során az Adatkezelő és az adatfeldolgozói további intézkedésekkel biztosítja

- a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
- az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
- a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
- azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az Adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választania, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelő részére.

7. Profilalkotás, remarketing tevékenység

A természetes személyek, mint érintettek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyek, mint érintettek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

Adatkezelő a profilalkotást, remarketing tevékenységét az online felületein a cookie-k és a hirdetési technológiák, mint például adatgyűjtő jelek, pixelek és névtelen, hirdetési hálózathoz kapcsolódó címkék segítségével, valamint az érintettek által regisztráció vagy vásárlás során megadott adatok felhasználásával végzi, hogy a releváns hirdetéseket, illetve egyéb szolgáltatásaival kapcsolatos információkat sokkal hatékonyabban jelenítse meg a felhasználók számára. Ezek alapján akár egyedi hirdetések, kedvezmények is megjelenítésre kerülhetnek. Profilozásra használt rendszereink (Ysance DMP rendszer) szintén sütiket helyezhet el a felhasználó böngészőjében, amely a hirdetések jobb kiszolgálását biztosítja vásárlói és böngészési előzmények alapján. Olyan cookie-k is vannak, amelyek arra adnak lehetőséget, hogy azokat a termékeket, amelyek iránt érdeklődtél ismételten megjelenítse az érintett számára. Ilyen cookie-kat használ a Google, Facebook és RTB cégek (RTB House) rendszere. Kérünk, hogy az általunk használt cookiekról minden esetben tájékozódj a Cookie tájékoztatónkból, mely az alábbi linkre kattintva érhető el: https://www.decathlon.hu/cookies.html

Amennyiben az Adatkezelő profilalkotás vagy remarketing tevékenységet végez, úgy ehhez az érintett a hozzájárulását jelen Adatkezelési tájékoztató, Cookie tájékoztató megismerésével és elfogadásával és a szükséges cookie beállításokkal megadottnak tekinti.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a regisztráció során megadott, illetve vásárlással kapcsolatos adatokat Decathlon jogos érdeke alapján jogosult profilalkotás céljára felhasználni, abból a célból, hogy marketing elemzéseket, kutatásokat végezzen, ezzel is fejlesztve szolgáltatásait, illetve a profilalkotás eredményeként személyre vagy csoportra szabott ajánlatokat küldjön vásárlói részére.

Kiemeljük, hogy az érintettek a profilalkotással kapcsolatban az Adatkezelőhöz intézett kérelemmel bármikor tiltakozhatnak.

Abban az esetben, ha Ön ez ellen tiltakozni kíván, úgy azt az adatvédelmi tisztviselő email címére [email protected] küldött elektronikus üzenetben teheti meg.

Amennyiben az érintett hozzájárult az Adatkezelő profilalkotásához, remarketing tevékenységéhez, úgy Adatkezelő biztosítja, hogy ezen adatokat is minden esetben az adatvédelmi előírásoknak, jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően, jogszerűen kezeli.8. Érintett jogai

Tájékoztatás és hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos adatkezelésről, ideértve a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Az érintett által kért további tájékoztatásért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha azok a valóságnak nem felelnek meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő ezt a kérést abban az esetben teljesítheti, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Az érintettre vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az adatkezelő vagy harmadik személy részéről fennálló, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat az adatkezelő köteles törölni akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelte, vagy a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozóan alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Felhívjuk az érintett figyelmét, hogy személyes adatot abban az esetben nem lehet törölni, ha az jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében, jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme miatt szükséges.Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy a érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, elfeledtetésről, vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, ha az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó, abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.Hozzájárulás visszavonásához való jog
Lásd a 4. pontban részletezettek szerint.Érintetti jogok gyakorlása az érintett halála esetén
Az érintett a nem várt halála esetére az életében megillető jogait a halálát követő öt éven belül az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

Amennyiben az érintett az élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. Az érintett jogait halála esetén az érintett helyett érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.9. Jogorvoslat

Adatkezelő
Az érintett az 8. pontban foglaltak szerinti igényével vagy egyéb, személyes adatait érintő kérdésével vagy kérésével az [email protected] email címen fordulhat az Adatkezelőhöz.

Az adatkezelő az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül köteles a kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, az adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

Amennyiben az érintett kérelme megalapozott, az adatkezelő a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtétével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad az érintett részére. Ha az adatkezelő az érintett kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok, illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles az érintettet az adatkezelő döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.

Az érintett a jogai gyakorlásával kapcsolatos költségek megtérítésére kizárólag abban az esetben kötelezhető, amennyiben az Adatkezelő az érintettet a kérelme beérkezését követően írásban tájékoztatta, arról a körülményről, hogy kérelme túlzó jellegű, és ezzel egyidejűleg tájékoztatta az adminisztratív költség mértékéről, de az érintett mindezen körülmények ellenére az igényét írásban fenntartotta. Adatkezelő az érintett egyértelmű, írásbeli visszajelzéséig a tárgyban történő ügyintézést nem kezdi meg.

A költségek viselésére kötelezett érintett a költséget köteles megfizetni az Adatkezelő által kibocsátott fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül.Felügyeleti Hatóság
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő által a személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: [email protected]Bíróság
Az érintett - panasztételi jogától függetlenül - bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az érintett a pert az Info tv. 23. § (3) bekezdése alapján - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek10. Záró rendelkezés

Tájékoztatjuk, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célok tekintetében érintett által megadott minden adatért csak és kizárólag az érintett felel, így amennyiben az adat hibás vagy téves vagy az érintett harmadik személy bármilyen személyes adatát vagy egyéb információját tartalmazná, úgy az ebből eredő felelősséget Adatkezelő kizárja. Amennyiben az érintett nem a saját személyes adatait adja meg, úgy köteles az erre megfelelő hozzájárulással rendelkezni.

Jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására Adatkezelő külön hozzájárulás nélkül jogosult. A módosult Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató eredeti helyén teszi közzé.

Tízpróba Magyarország Kft.
Budaörs, 2023. október 30.

1. sz. melléklet

Érintetti adatok továbbítása (Adatfeldolgozók listája) összhangban az Adatkezelési tájékoztató adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseivel

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
DELOGIST Kft.
Adatfeldolgozó székhelye
2040 Budaörs, Baross u. 146.
Adatfeldolgozói tevékenység
Raktári átvétel lebonyolítása, vásárlói elállások, jótállási és szavatossági igények kezelése (termék visszaküldés okán)

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
VCC Live Hungary Kft.
Adatfeldolgozó székhelye
1112 Budapest, Balatoni út 2/A. 5. em.
Adatfeldolgozói tevékenység
Call center szolgáltatás.

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
Magyar Posta Zrt.
Adatfeldolgozó székhelye
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adatfeldolgozói tevékenység
Webáruházban vásárolt termék házhozszállítása, csomagküldése

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
DPD Hungária Kft.
Adatfeldolgozó székhelye
1134 Budapest, Váci út 33. 2. em.
Adatfeldolgozói tevékenység
Webáruházban vásárolt termék házhozszállítása

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
Gebrüder Weiss Kft.
Adatfeldolgozó székhelye
2330 Dunaharaszti, Raktár utca 2. (7600/1 hrsz)
Adatfeldolgozói tevékenység
Webáruházban vásárolt termék házhozszállítása

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
FoxPost Zrt.
Adatfeldolgozó székhelye
3200 Gyöngyös, Batsányi János utca.9
Adatfeldolgozói tevékenység
Webáruházban vásárolt termék csomagküldése

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Adatfeldolgozó székhelye
2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Adatfeldolgozói tevékenység
Webáruházban vásárolt termék házhozszállítása

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
Wolt Delivery Magyarország Kft.
Adatfeldolgozó székhelye
1085 Budapest, Salétrom utca 4. földszint
Adatfeldolgozói tevékenység
Webáruházban vásárolt termék házhozszállítása

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Adatfeldolgozó székhelye
1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Adatfeldolgozói tevékenység
SimplePay fizetési rendszer üzemeltetése

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
Adyen N.V.
Adatfeldolgozó székhelye
Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam
Adatfeldolgozói tevékenység
Adyen bankkártyás fizetés, Apple Pay fizetési módok üzemeltetése, fizetési tranzakciók nyomon követése

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
NTT Europe Ltd
Adatfeldolgozó székhelye
3rd Floor, Devon House, 58-60 St Katharine's way, London E1 W 1LB, United Kingdom
Adatfeldolgozói tevékenység
Tárhelyszolgáltatás

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
Google LLC
Adatfeldolgozó székhelye
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
Adatfeldolgozói tevékenység
Elektronikus levelezési rendszer üzemeltetése

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
Decathlon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adatfeldolgozó székhelye
Varsó, Lengyelország (03-290), ul. Geodezyjna 76.
Adatfeldolgozói tevékenység
rent.decathlon.hu üzemeltetője, tárhelyszolgáltató

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
Stripe Payments Europe, Ltd.
Adatfeldolgozó székhelye
C/O A & L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay
Dublin D01 H104, Ireland
Adatfeldolgozói tevékenység
rent.decathlon.hu fizetési rendszer (Stripe) üzemeltetője

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
DECATHLON SE
Adatfeldolgozó székhelye
FR-59650 Villeneuve-d'Ascq, boulevard de Mons 4.
Adatfeldolgozói tevékenység
Belső informatikai rendszerek biztosítása, lásd továbbá az Adatkezelési tájékoztatóban ezzel kapcsolatosan részletesen kifejtetteket.

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
DECATHLON France SAS
Adatfeldolgozó székhelye
FR-59650 Villeneuve-d'Ascq, boulevard de Mons 4.
Adatfeldolgozói tevékenység
Support.decathlon.hu oldalon leadott távsegítségkérő adatlapok feldolgozása és továbbítása az Adatkezelő részére

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
Decathlon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adatfeldolgozó székhelye
Varsó, Lengyelország (03-290), ul. Geodezyjna 76.
Adatfeldolgozói tevékenység
rent.decathlon.hu üzemeltetője, tárhelyszolgáltató

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
KBOSS.hu Kft.
Adatfeldolgozó székhelye
1031 Budapest, Záhony utca 7.
Adatfeldolgozói tevékenység
Elektronikus számlázási rendszer szolgáltatója

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
Attention CRM Consulting Kft.
Adatfeldolgozó székhelye
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.
Adatfeldolgozói tevékenység
CRM rendszer szolgáltatás, támogatás

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
AMAZON WEB SERVICES INC.
Adatfeldolgozó székhelye
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109-5210
Adatfeldolgozói tevékenység
Felhőszolgáltatás (cloud) biztosítása.

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
CP Contact Kft.
Adatfeldolgozó székhelye
1222 Budapest, Ibrik utca 1/c
Adatfeldolgozói tevékenység
panaszkezelo.hu szolgáltatás

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)
SFDC Ireland Limited
Adatfeldolgozó székhelye
3rd and 4th Floor, 1 Central Park Block G, Central Park,
Leopardstown
18 Dublin
Ireland
Adatfeldolgozói tevékenység
Salesforce szolgáltatás.2. sz. melléklet

személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatfeldolgozó:Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

címzett: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

érintett:Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

információ: Bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e.