Jelen felhasználói feltételek (a továbbiakban: Felhasználói feltételek) minden Felhasználóra vonatkoznak, aki igénybe veszi a DECATHLON SE (a továbbiakban: DECATHLON) (cégjegyzékszáma: 306 138 900, bejegyzés helye: Lille, székhely: 4 boulevard de Mons 59650 Villeneuve d’Ascq) tulajdonában álló és a Tízpróba Magyarország Kft. (székhely:2040 Budaörs, Baross u. 146, cégjegyzékszám: 13-09-105988, adószám: 13443966-2-44) által üzemeltetett, https://www.decathlon.hu linken elérhető „DECATHLON VÁSÁRLÓI VISSZAJELZÉSEK” véleményezési funkciót (a továbbiakban: „DECATHLON VÁSÁRLÓI VISSZAJELZÉSEK” szolgáltatás).


A DECATHLON SE a cégcsoportjába tartozó leányvállalatokat – így a Tízpróba Magyarország Kft. – t is - közvetetten vagy közvetlenül tulajdonolja, azokban legalább 10%-os részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik (a továbbiakban együtt: DECATHLON Csoport).


A „DECATHLON VÁSÁRLÓI VISSZAJELZÉSEK” szolgáltatás a Tízpróba Magyarország Kft. által működtetett weboldalon, illetve áruházakban elérhető termékeket vagy szolgáltatásokat (a továbbiakban külön- külön: Termékek, illetve Szolgáltatások, együtt: Termékek és Szolgáltatások) megtekintő/megvásárló, valamint a Tízpróba Magyarország Kft. által üzemeltetett Decathlon áruházakba (a továbbiakban: Decathlon áruházak) látogató felhasználók számára érhető el.


A közzétett vásárlói visszajelzések célja, hogy segítsék a Decathlon Csoport weboldalaira és üzleteibe látogatókat, online és offline vásárlókat (a továbbiakban: Felhasználók/Internetes Felhasználók) a Termékek vagy a Szolgáltatások közötti választásban.


Felhasználó a DECATHLON SE által tulajdonában álló honlapok használatával, illetve a véleményének a „DECATHLON VÁSÁRLÓI VISSZAJELZÉSEK” felületen történő rögzítésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználói feltételek rendelkezéseit, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. Cégadatok

Név: DECATHLON SE
Székhelye és postacíme: 4, Boulevard de Mons, 59650 Lille, Franciaország
Nyilvántartó cégbírósága: Lille Metropol
Cégjegyzékszám: 306 138 900
Képviseli: Franck Vigo ügyvezető
Kapcsolattartó neve és e- mail címe: Gál Gitta ([email protected])
Név: Tízpróba Magyarország Kft.
Székhelye és postacíme: 2040 Budaörs, Baross u. 146 Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-09-105988
Képviseli: Diego Rango D'Aragona, ügyvezető
Kapcsolattartó neve és e- mail címe: Gál Gitta ([email protected])

2. Mire szolgál a „DECATHLON VÁSÁRLÓI VISSZAJELZÉSEK” szolgáltatás?

A „DECATHLON VÁSÁRLÓI VISSZAJELZÉSEK” szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználók számára, hogy értékeljék a Decathlon Csoport márkái és tagjai által valamint a weboldalon külső forgalmazó (Decathlon marketplace forgalmazó) által forgalmazott Termékeket vagy nyújtott Szolgáltatásokat, illetve a Decathlon áruházakat (csapat, vásárlási élmény, termék választék, készlet elérhetőség, rendezettség). Ezek az értékelések és vélemények azon Felhasználók számára válnak elérhetővé, akik a Decathlon áruházakban, illetve weboldalakon kínált Termékek és Szolgáltatások terméklapjait tekintik meg, illetve Decathlon áruházakba vagy azok weboldalaira látogatnak el, azzal, hogy külső forgalmazó (Decathlon marketplace forgalmazó) termékére vonatkozó értékelést kizárólag az adott terméket megvásárolt igazolt vásárló adhat és ezen termékek esetén kizárólag ilyen értékelés kerül közzétételre.
Ezek az értékelések és vélemények további felületeken is megjeleníthetőek, például a Decathlon áruházakban kihelyezett kijelzőkön, továbbá kommunikációs és marketing célokra is felhasználhatóak, kizárólag a Felhasználó által megadott keresztnév feltüntetésével.

Hogyan lehet Vásárlói Visszajelzést küldeni?

Az Internetes Felhasználók többféle módon küldhetik el visszajelzéseiket:
- az adott termék, áruház, márka vagy (műhely)szolgáltatás weboldalán
- a Decathlon Csoport egyik weboldalától érkező e-mail-es felkérés alapján
- Decathlon hűségprogramon (DSK) keresztül
- Decathlon áruházi terminál/ táblagép stb. segítségével
A Vásárlói Visszajelzés elküldéséhez az Internetes Felhasználónak ki kell töltenie a felületen meghatározott mezőket. A kötelező mezőkben megadott kapcsolattartási adatai közül kizárólag a keresztneve kerül közzétételre, további kapcsolattartási adatai nem lesznek láthatóak és hozzáférhetőek további Felhasználó számára, kizárólag a DECATHLON-nal történő kommunikációhoz kerülnek felhasználásra.

A szolgáltatás megfelelő működése érdekében a Felhasználó vállalja, hogy valós személyes adatokat ad meg (pl.: e-mail cím), továbbá szavatol azért, hogy harmadik fél adatait nem használja, azokkal nem él vissza.

DECATHLON rögzíti, hogy a Termékek és Szolgáltatások véleményezése felhasználói fiókba történő belépés nélkül is lehetséges.

Az Internetes Felhasználó azonosítóként megadott személyes adatainak felvételét és kezelését a DECATHLON kizárólag a Felhasználó jelen Felhasználói feltételek elfogadásán keresztül megadott hozzájárulásával a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végzi.

A Vásárlói Visszajelzések kapcsán a Tízpróba Magyarország Kft., mint adatkezelő által kezelt adatok kezeléséről tájékoztatást a decathlon.hu honlapon megtalálható „Online adatkezelési tájékoztatónkban” talál (https://www.decathlon.hu/adatvedelem.html).

A „DECATHLON VÁSÁRLÓI VISSZAJELZÉSEK” szolgáltatásnak a hatékonysága érdekében a Felhasználó jogosult a visszajelzésen felül az adott Terméket vagy Szolgáltatást, illetve Decathlon áruházat illető általános értékelést is adni.

A kötelezően megadandó adatok (vezetéknév, keresztnév, e- mail cím) mellet a felhasználónak lehetősége van további adatokat is feltüntetni:
- nem és kor
- az adott Szolgáltatás vagy Termék használatának hozzávetőleges időtartama (az az időtartam, ameddig a Felhasználó az adott terméket használta).

Ha a Felhasználó a Decathlon Csoport alkalmazottja, és a céges e-mail címét adja meg a „DECATHLON VÁSÁRLÓI VISSZAJELZÉSEK” szolgáltatás használatához, akkor a rendszer a foglalkozása és munkahelye megadására is felkéri. Ebben az esetben az elküldött vélemény és értékelés semmi esetben nem azonosítható a Decathlon Csoport véleményével, kizárólag a Felhasználó véleményét tükrözi. Ezek a visszajelzések ugyanazon az ellenőrzési és közzétételi folyamaton esnek át, mint bármely egyéb visszajelzés. Az átláthatóság és a weboldalra látogató további Internetes Felhasználó érdekében ezek a vélemények külön szekcióban jelennek meg, a többi Felhasználó visszajelzésétől elkülönítve.

3. Milyen feltételeket kell betartani ahhoz, hogy a Vásárlói Visszajelzések közzétételre kerülhessenek?

A Vásárlói visszajelzés legyen reális, jóindulatú és megfontoltan fogalmazott, gondolván arra, hogy az befolyásolhatja a vásárlási szándékot. Ne csak azt tartalmazza, hogy a Felhasználó szerette-e az adott Terméket vagy a Szolgáltatást, Decathlon áruházat, avagy sem. Tartalmaznia kell a szóban forgó Termék vagy a Szolgáltatás előnyeit és/vagy hátrányait is (technikai minőség, ergonómia, esztétikai megjelenés stb.), illetve adott Decathlon áruházzal kapcsolatos benyomásokat (csapat, vásárlási élmény, termék választék, készlet elérhetőség, rendezettség). Tartalmazhatja a Felhasználó saját használattal kapcsolatos tapasztalatait, a termékre vonatkozó fejlesztési javaslatait és ötleteit - melyet DECATHLON Csoport jogosult a saját fejlesztései során felhasználni -, valamint a Decathlon áruház látogatása során szerzett benyomásait. A Vásárlói visszajelzés kizárólag szöveget tartalmazhat, mely a Felhasználó személyes véleménye. Felhasználó kizárólag jogszerűn felhasználható tartalmak megosztására jogosult, így különösen bármely szerzői jogvédelem vagy más jogvédelem alatt álló tartalmat kizárólag abban az esetben oszthat meg, ha annak felhasználási jogával rendelkezik. A feltöltött tartalmak jogszerűségéért és felhasználásáért kizárólag a tartalmat feltöltő/megosztó Felhasználó szavatol és köteles bármely a felhasználással okozott kárért helytállni és DECATHLON-t, DECATHLON Csoportot, ideértve különösen a Tízpróba Magyarország Kft.- t minden ilyen igény alól teljeskörűen mentesíteni.

A DECATHLON törekszik arra, hogy a Vásárlói visszajelzés a Felhasználó által történő elküldést követő 3 munkanapon belül – amennyiben az megfelel a jelen Felhasználói feltételekben foglaltaknak, – közzétételre kerüljön a DECATHLON valamennyi weboldalán, illetve áruházban kihelyezett kijelzőn, amely ugyanazon a nyelven kínálja ugyanazt a Szolgáltatást vagy Terméket.

A „DECATHLON VÁSÁRLÓI VISSZAJELZÉSEK” szolgáltatásnak a hitelességét a Felhasználó azzal garantálja, hogy Felhasználó kötelezi magát arra, hogy kizárólag olyan Termékről, Szolgáltatásról vagy Áruházról ír véleményt, amelyet használt, tesztelt vagy látogatott.

Az Felhasználó által elküldött Vásárlói visszajelzés többek között az alábbi esetekben nem kerül közzétételre, így azt az üzemeltető törli (a felsorolás nem teljeskörű):
- a Vásárlói visszajelzés beküldője nem használta az adott Terméket vagy Szolgáltatást, nem járt az adott Decathlon áruházban,
- a Vásárlói visszajelzés nem az adott Termékről, Szolgáltatásról vagy Decathlon áruházról szól,
- a Vásárlói visszajelzés egy kérdés, amely nem tartalmazza semmilyen formában a Felhasználó Termékről, Szolgáltatásról vagy Decathlon áruházról szóló tapasztalatát,
- a Vásárlói visszajelzés olyan nyelvtani hibákat, illetve fogalmazási hibákat tartalmaz, amelyek miatt nem egyértelmű, vagy nem közérthető,
- a Vásárlói visszajelzés nem az adott weboldal vagy űrlap nyelvén íródott,
- a Vásárlói visszajelzés valamilyen reklámot, akciót vagy arra utaló megjegyzést tartalmaz,
- a Vásárlói visszajelzés rasszista, uszító, idegengyűlölő, trágár, sértő vagy gyalázkodó kifejezéseket tartalmaz,
- a Vásárlói visszajelzés harmadik fél szellemi tulajdonába tartozó szövegeket tartalmaz forrás megjelölése nélkül,
- a Vásárlói visszajelzés egy Felhasználó személyére vonatkozik és sértő vagy gyalázkodó kifejezéseket tartalmaz,
- a Vásárlói visszajelzés konkrét személyekre, beleértve ismert személyekre vonatkozó megjegyzéseket vagy információkat tartalmaz, vagy nem garantálja a Felhasználók anonimitását,
- a Vásárlói visszajelzés e-mail-címet, telefonszámot, címet vagy más olyan adatot tartalmaz, amellyel közvetlenül vagy közvetetten azonosítható Felhasználó vagy más természetes vagy jogi személy,
- a Vásárlói visszajelzés visszaélésre okot adó információt, így különösen bankkártyaszámot, bankszámlaszámot, TAJ-számot vagy más személyes adatot tartalmaz,
- a Vásárlói visszajelzés bizonyos konkrét értékelési elemei egymásnak ellentmondó információt tartalmaznak.

Minden Felhasználó korlátlanul írhat véleményt a Decathlon áruház milyenségét, akcióit, műhely szolgáltatásait vagy más, az interneten kínált szolgáltatásait illetően. A DECATHLON magyarországi weboldalain kínált termékeket illetően a visszajelzések hasznossága érdekében egy Felhasználó termékenként kizárólag egy visszajelzést írhat. Ha egy Felhasználó több visszajelzést ír egy termékhez, ez esetben kizárólag az utolsóként elküldött vélemény kerül figyelembevételre – amennyiben az megfelel a jelen Felhasználói feltételekben foglaltaknak -.

A Vásárlói visszajelzés elküldését követően az nem kerül rögtön közzétételre. Közzététel előtt a vásárlói visszajelzést a DECATHLON ellenőrzi validációs eljárás keretében (4. fejezet).

Felhasználó tudomásul veszi és jelen Felhasználói Feltételek elfogadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el, hogy a DECATHLON a Vásárlói visszajelzésben stilisztikai/nyelvtani javításokat eszközölhet a közzétételt megelőzően, tartalmát azonban nem módosítja.4. Hogyan történik a visszajelzések jóváhagyása (validációs eljárás)?

A „DECATHLON VÁSÁRLÓI VISSZAJELZÉSEK” szolgáltatás Felhasználója beleegyezik abba, hogy hozzászólásának közzétételét a DECATHLON elbírálja. Ennek keretében a DECATHLON ellenőrzi, hogy a visszajelzés megfelel-e a jelen Felhasználói feltételekben foglaltaknak. Amennyiben a beérkezett Vásárlói visszajelzés megfelel a jelen Felhasználói feltételeknek, a Felhasználó e-mailben visszaigazolást kap, hogy a Vásárlói visszajelzése jóváhagyásra került.

Amennyiben a Vásárlói visszajelzés a jelen Felhasználói feltételek bármely rendelkezésének nem felel meg, úgy a Felhasználó e-mailben értesítést kap, hogy visszajelzése ebben a formában nem kerülhet jóváhagyásra, valamint tájékoztatást kap az elutasítás indokáról, továbbá küldenek számára egy linket, ahol átszerkesztheti a visszajelzését. Az újrafogalmazott és feltöltött visszajelzést a DECATHLON ismét ellenőrzi.

A Vásárlói visszajelzés jóváhagyása és a visszajelzést feltöltő Felhasználónak a visszaigazoló e-mail elküldése, valamint a hozzászólás közzététele – a DECATHLON internetes oldalain és egyéb kommunikációs felületein így különösen, de nem kizárólag áruházi kijelzőn, amelyek az adott Terméket vagy Szolgáltatást az adott nyelven mutatják be – a feltöltést követő 3 munkanapon belül megtörténik. Felhasználó elfogadja, hogy technikai vagy egyéb hibajavítási okok miatt visszajelzésének közzététele a DECATHLON fentebb említett oldalain esetenként több mint 3 munkanapot vehet igénybe.5. Hogyan jelenik meg a Vásárlói visszajelzés?

A „DECATHLON VÁSÁRLÓI VISSZAJELZÉSEK” szolgáltatás Felhasználója tudomásul veszi, hogy a DECATHLON internetes oldalain/áruházi kijelzőin/stb. közzétett visszajelzése kizárólag a keresztnevét és amennyiben Felhasználó megadta, úgy életkorát, az adott Termék vagy Szolgáltatás használatának hozzávetőleges időtartamát tartalmazhatja, de nem tartalmazhatja különösen családi nevét, sem postai vagy elektronikus levél címét.

Azon Termékekről vagy Szolgáltatásokról írt visszajelzések, amelyek tényleges megvásárlását a DECATHLON megerősítette, „igazolt vásárlás” megjegyzéssel kerülnek közzétételre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ilyen megjegyzéssel ellátott visszajelzések olyan Felhasználóktól származnak, akik valóban kipróbálták a Terméket vagy a Szolgáltatást.

A Felhasználó a „DECATHLON VÁSÁRLÓI VISSZAJELZÉSEK” szolgáltatása megbízhatósága érdekében elfogadja, hogy a közzétett visszajelzések a következő esetekben a közzétételt követően az alábbi esetekben törlésre kerülhetnek (a felsorolás nem teljes körű):
- a közzétett Vásárlói visszajelzés 12 hónapnál régebbi,
- a Vásárlói visszajelzés szerzőjének e-mail címe érvénytelen,
- a Termék vagy Szolgáltatás már nem elérhető a Decathlon csoport internetes oldalán vagy áruházaiban,
- a Termék vagy a Szolgáltatás olyan változtatásokon esett át, amelyek miatt az eredeti visszajelzés már nem helytálló az adott Termékre vagy Szolgáltatásra vonatkozóan.

A „DECATHLON VÁSÁRLÓI VISSZAJELZÉSEK” szolgáltatás bármely Felhasználója:
- értékelheti a közzétett visszajelzéseket hasznosság szempontjából,
- jelezheti a jelen Felhasználóifeltételekben foglaltak megsértését,

A vélemény elküldéséhez használt e-mail cím kapcsolódhat egy Decathlon Sportközösség fiókhoz, amennyiben a szerző rendelkezik vele.6. Mi történik a beküldött visszajelzésekkel?

A „DECATHLON Vásárlói Visszajelzések” keretében bármely visszajelzés vagy hozzászólás feltöltésével a Felhasználó elfogadja, hogy visszajelzése közzétételre kerül és ingyenesen felhasználási jogot ad, hogy a DECATHLON cégcsoport tagjai és azok megfelelően felhatalmazott partnerei a Felhasználó visszajelzését és/vagy hozzászólását részben vagy egészben tárolja, közzétegye, lefordítsa, más munkákhoz alapul vegye, hasznosítsa, terjessze és a szöveget megjelenítse, valamint a visszajelzéshez és/vagy hozzászóláshoz kapcsolódó nevet és/vagy keresztnevet bármilyen céllal, elsősorban, de nem kizárólag kereskedelmi és reklámcélból bármilyen felületen, többek között az interneten, levelezésekben (elektronikus és/vagy postai), plakátokon, termékismertetőkön, eladáshelyi reklámokon, prospektusokban, kiadványokban, újságokban, rádiós és televíziós felületeken és hasonló reklámhordozókon, a világon bárhol, 10 éven keresztül a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlanul és kizárólagosan felhasználja.

A DECATHLON ezenkívül a beküldött visszajelzéshez kapcsolódóan további javaslatokat tehet a Felhasználónak, úgymint fénykép feltöltése a felhasználói élményről, részvétel tesztelésben, vagy egy felület szerkesztőinek tagjai között, termékmintát küldhet neki új termékeiből, stb.

A DECATHLON Vásárlói Visszajelzések Felhasználója elfogadja, hogy a DECATHLON jogosult válaszolni a közzétett visszajelzésre. Ez a válasz lehet nyilvános, vagy kizárólag a Vásárlói visszajelzést beküldő Felhasználónak szóló. A Felhasználónak jogában áll értékelni a neki küldött válasz minőségét a válaszban erre irányuló kérdés megválaszolásával („elégedett/nem elégedett” opció kiválasztása).7. Vegyes rendelkezések

A „DECATHLON VÁSÁRLÓI VISSZAJELZÉSEK” szolgáltatás Felhasználója köteles betartani a vonatkozó jogszabályokat, és a jelen Felhasználói feltételekben foglaltakat.

A DECATHLON, DECATHLON Csoport tagja, így különösen Tízpróba Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy ne publikáljon olyan véleményeket, amelyek nem felelnek meg a jelen Felhasználói feltételekben meghatározottaknak, anélkül, hogy erről tájékoztatná a vélemény íróját. A DECATHLON fenntartja magának a lehetőséget, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül töröljön bármilyen visszajelzést, hozzászólást vagy értékelést, különösen amelyről úgy ítéli meg, hogy nem felel meg a jelen Felhasználói feltételekben előírtaknak, vagy a vonatkozó hatályos jogszabályoknak.

A DECATHLON, DECATHLON Csoport tagja, így különösen Tízpróba Magyarország Kft. nem vállal felelősséget a „„DECATHLON VÁSÁRLÓI VISSZAJELZÉSEK” szolgáltatás Felhasználói által írt visszajelzések tartalmáért, és nem áll helyt az ebből eredő harmadik személy általi követelésekért. A Felhasználók rendelkezésére áll egy „Vélemény jelentése” gomb, amellyel a nem odaillőnek vagy a jelen Felhasználói feltételekkel ellentétesnek ítélt hozzászólásokat bejelenthetik. Az erre vonatkozó eljárásra a jelen Felhasználói feltételek 5. pontjában foglaltak az irányadók.8. Felhasználói feltételek módosítása

DECATHLON, DECATHLON Csoport tagja, így különösen Tízpróba Magyarország Kft. jogosult a jelen Felhasználói feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően beküldött Vásárlói visszajelzésekre alkalmazandók. A változásokról a DECATHLON, DECATHLON Csoport tagja, így különösen Tízpróba Magyarország Kft. a honlapján értesíti a Felhasználókat.

DECATHLON, DECATHLON Csoport tagja, így különösen Tízpróba Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül és, hogy a honlapot más domain név alá helyezze át.

A ”DECATHLON VÁSÁRLÓI VISSZAJELZÉSEK” szolgáltatás felülete nem panaszkezelési fórum, a Felhasználó esetleges panaszát a Tízpróba Magyarország Kft. honlapján elérhető (decathlon.hu) mindenkori panaszkezelési szabályzata szerint teheti meg (https://www.decathlon.hu/panaszkezelesi-szabalyzat.html)9. Záró rendelkezések

A weboldalon található információk vagy bármely adatok, anyagok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak. DECATHLON, DECATHLON Csoport tagja, így különösen Tízpróba Magyarország Kft. kizárja felelősségét a weboldalon elhelyezett információ, adatok vagy bármely anyagok tartalmáért, működőképességéért, teljességéért.

DECATHLON, DECATHLON Csoport tagja, így különösen Tízpróba Magyarország Kft. nem vállal felelősséget továbbá azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek a weboldalára történő belépésből vagy a weboldal használatából, vagy a weboldalon keresztül igénybevett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek, kivéve, ha a felelősség korlátozása jogszabály által kizárt.

A weboldal használója tudomással bír arról, hogy a weboldalt és a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használja.

Felhasználó kizárólagosan felel az általa a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokért és információkért, különösen azok valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok által történő jogszerű felhasználásáért.Tízpróba Magyarország Kft.
Budaörs, 2023.08.11.