ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

- www.decathlon.hu webáruház

Letölthető változat
Bevezető rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érvényes és hatályos minden megrendelés leadására és online vásárlásra, mely a Tízpróba Magyarország Kft. (a továbbiakban: DECATHLON vagy Szolgáltató), által üzemeltetett http://www.decathlon.hu (a továbbiakban: weboldal) weboldalon elérhető termékre és vagy szolgáltatásra vonatkozik, ideértve a nyitva tartó Decathlon áruházakban igénybe vehető PLUS TERMINÁL-on elérhető felületen és a DECATHLON applikáción elérhető wwww.decathlon.hu felületen leadott online rendeléseket (a továbbiakban együtt: online rendelések), függetlenül attól, hogy az online rendelések értékesítője a Tízpróba Magyarország Kft. vagy a Marketplace Partner.

Tájékoztatjuk a Vásárlókat, hogy a weboldalon elérhető a DECATHLON Marketplace, mely online piactérnek minősül.

Jelen ÁSZF érvényes és hatályos azon online rendelésekre is, melyek esetében az értékesítő, azaz eladó, a Marketplace partner. Marketplace partner jogosult a jelen ÁSZF-ben meghatározottaktól eltérni és további, vagy kedvezőbb feltételt biztosítani a Vásárlói részére. Ezen feltételeket a Marketplace partner értékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételei tartalmazzák, mely elérhető a weboldal Marketplace partnerre vonatkozó részén. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el az adott terméket értékesítő Marketplace partner értékesítésére vonatkozó általános szerződési feltételeit is!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a PLUS TERMINÁL készülék használatával, illetve a vásárlásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, tudomásul veszi és elfogadja az abban foglaltakat. Jelen ÁSZF magyar nyelvű szerződés, mely nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

Jelen ÁSZF hatálya a DECATHLON weboldalán és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki, mely jogviszony az Eladó és Vásárló között jön létre.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:

https://www.decathlon.hu/ASZF_lp-2FF0P9, és ugyanitt letölthető.

A DECATHLON áruházak és a DECATHLON Raktár (Delogist Kft. – 3000 Hatvan, Sport utca 2.) nyitvatartási idejéről az alábbi linken tájékozódhat.

Fogalmak

A következő fogalmak a jelen ÁSZF alkalmazása és értelmezése során az alábbi jelentéssel bírnak:

Weboldal: a http://www.decathlon.hu weboldal, mely elérhető közvetlenül böngészőből és a DECATHLON applikáción keresztül is.

Webshop vagy webáruház: a http://www.decathlon.hu weboldalon elérhető online áruház mely magában foglalja a DECATHLON Marketplacet is.

DECATHLON Marketplace: A DECATHLON Marketplace egy, a Decathlon Belgium SA (székhely: Avenue Jules Bordet 1, 1140 Evere, Belgium, nyilvántartási szám: 0449.296.278) által létrehozott és támogatott, a www.decathlon.hu oldalba integrált és a Tízpróba Magyarország Kft. által üzemeltetett felület, mely lehetővé teszi, hogy az azt használó Marketplace partner (a továbbiakban: Marketplace partner), aki előfizetett a DECATHLON Marketplace felület szolgáltatására, mint forgalmazó, új termékeit és ahhoz kapcsolódó logisztikai és értékesítést követő egyéb szolgáltatásait ezen a felületen megjelenítse és közvetlenül értékesítésre felkínálja a látogató számára. DECATHLON Marketplace elérhető közvetlenül a www.decathlon.hu oldalon és a Decathlon Applikációban, de nem érhető el a PLUS TERMINÁL-on.

DECATHLON: Tízpróba Magyarország Kft, melynek adatait az I. pont tartalmazza és amely http://www.decathlon.hu weboldalon, valamint a PLUS TERMINÁL-on és a Decathlon applikáción keresztül termékeket és / vagy szolgáltatásokat értékesítésre kínál.

Marketplace partner: olyan Eladó, aki a http://www.decathlon.hu oldalon a DECATHLON-on kívül eladóként termékeket és/vagy szolgáltatásokat értékesít vagy értékesítésre kínál. Tájékoztatjuk a Vásárlóinkat, hogy a DECATHLON Marketplacen megjelenő valamennyi Marketplace partner a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti vállalkozásnak minősül. A Marketplace partner adait a Marketplace partner értékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételei tartalmazzák, mely elérhető a weboldal Marketplace partnerre vonatkozó részén.

Eladó: DECATHLON vagy Marketplace partner.

Vásárló: a Decathlon Sportközösség program felületen https://www.decathlon.hu/account/dashboard regisztrált természetes személy, aki cselekvőképes és 18. életévét betöltötte, vagy jogi személy.

Tájékoztatjuk, hogy jogi személyként történő regisztráció során a képviselő, kapcsolattartó személynek is
18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személynek kell lennie.

PLUS TERMINÁL: A PLUS TERMINÁL szolgáltatás révén lehetővé válik a Vásárlók részére, hogy az áruházakban kihelyezett PLUS TERMINÁL készüléken keresztül megrendeljék a kiválasztott terméket, majd a szolgáltatáshoz kapcsolódó szállítási lehetőségek kiválasztásával átvegyék azt. A PLUS TERMINÁL szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok a jelen ÁSZF III. fejezetében ismerhetőek meg. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy a DECATHLON Marketplace a PLUS TERMINÁL-on nem elérhető.

DECATHLON applikáció: a PLUS TERMINÁL szolgáltatásától annyiban tér el, hogy a DECATHLON applikációban elérhető a www.decathlon.hu felület, így a DECATHLON Marketplace is, és az applikáció használata során a Vásárló a mobiltelefonjára letöltött alkalmazás segítségével DECATHLON Hűségprogramban (a továbbiakban: Decathlon Sportközösség program) szereplő adataival mobiltelefonján adhatja le webáruházi megrendelését és kedvenc áruházának elérhetőségéről is információt kaphat. Vásárló az alkalmazás használatával hozzájárul ahhoz, hogy a mobiltelefonjának helymeghatározási funkciójával a google maps bemérje helyzetét és megtervezze a legközelebbi DECATHLON áruházhoz vezető útvonalat.

Vásárló a DECATHLON applikáció segítségével csatlakozhat a Decathlon Sportközösség programjához és hozzáférhet profiljához is.

I. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Tízpróba Magyarország Kft.
A szolgáltató székhelye: 2040, Budaörs Baross u. 146.
A szolgáltató elektronikus elérhetősége: [email protected]
Cégjegyzékszáma: 13-09-105988
Cégbejegyzés: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 13443966-2-44
Képviseli: Diego Rango D’Aragona ügyvezető (önállóan)
Telefonszáma: +36 20 881 9300 (normál díjszabással hívható)
Adatvédelmi tisztviselője: Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda (székhely:1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., elérhetőség: [email protected])
A szerződés nyelve: magyar

II. AZ ONLINE RENDELÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

Az Eladótól megvásárolt termékek Európai Unió területén kívüli tovább értékesítése az Eladó írásbeli engedélyének hiányában tilos.

a) MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE, PROMÓCIÓ

A webshopban történő vásárlás esetén a terméklapon kosárba teszem gombbal jelölt termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendő egységárak, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a csomagküldés vagy házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A webáruházban Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepelnek. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőségért.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljeskörűen tájékoztatja Vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a webáruházban értékesített termékek és az Eladó által egyéb értékesítési helyeken – ideértve különösen de nem kizárólagosan a DECATHLON áruházakat - értékesített termékek árai között eltérés legyen.

A weboldalon vegyesen találhatóak meg a DECATHLON és a Marketplace partnerek által értékesítésre felkínált termékek és szolgáltatások. A DECATHLON által értékesített termék és vagy szolgáltatás eladója a DECATHLON, a Marketplace partner által értékesített termék és vagy szolgáltatás eladója pedig minden esetben a Marketplace partner. A termék és/vagy szolgáltatás Eladója minden esetben a terméknél és /vagy szolgáltatásnál pontosan megjelölésre kerül.

Amennyiben a Vásárló Marketplace partner által értékesítésre felkínált terméket és vagy szolgáltatást vásárol – mivel ezen termékek és vagy szolgáltatások eladója a Marketplace partner -, a jogviszony kizárólag a Vásárló és a Marketplace partner között jön létre, így DECATHLON a Marketplace partner értékesítésével és eljárásával kapcsolatban mindennemű felelősségét kizárja.

PROMÓCIÓ: DECATHLON időszakosan különböző promóciókat hirdet weboldalán és / vagy a DECATHLON applikációban. A promóciók részletes feltételeiről a www.decathlon.hu oldalon illetőleg a Decathlon applikációban tájékozódhat.

b) RENDELÉS MENETE

Vásárló a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba.
Vásárló a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Vásárló bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosaram” ikonra kattintva.

Amennyiben Vásárló további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni a tovább a kosárhoz gombra kattint, és ellenőrzi a megvásárolni kívánt termékek darabszámát. A „törlés x” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma.

A kosárba helyezett termékek vásárlási szándékát számítástechnikai rendszerünk nem tekinti véglegesnek, ezért a Vásárló által megrendelésének véglegesítése előtt előfordulhat, hogy az adott terméket/termékeket időközben már megvásárolták és emiatt már nincs készleten, ezért Eladó felelősséget nem vállal.

A rendelés véglegesítése előtt lehetőség van a kosár részletei oldalon promóciós kód érvényesítésére, amennyiben a Vásárló ilyen kóddal rendelkezik. A Vásárló által megadott promóciós kódot a DECATHLON ellenőrzi, amely érvényesítését érvénytelenség esetén jogosult megtagadni. Ez esetben a promóciós kód nem alkalmazható a Vásárló által. Az érvényes promóciós kód helyes megadása kizárólag a Vásárló felelőssége.

A rendelés véglegesítése érdekében a Vásárló a „tovább a rendelés leadásához” gombra kattint. Vásárló a rendelés leadásakor kiválasztja a szállítási módot.

A szállítási módok és díjak termékenként és eladónként (DECATHLON vagy Marketplace partner) kerülnek meghatározásra. Minden terméknél csak az adott termékre elérhető szállítási módok és díjak kerülnek megjelenítésre.

A Marketplace partner által értékesített termékek és / vagy szolgáltatások tekintetében választható szállítási mód a házhozszállítás. A Marketplace partner többféle házhozszállítási lehetőséget kínálhat fel, melyek szállítási ideje és díja eltérő, továbbá termékenként is változó. Minden terméknél csak az adott termékre elérhető szállítási lehetőségek és díjak kerülnek megjelenítésre.

Felhívjuk a Vásárlók figyelmét arra, hogy a Marketplace partner által értékesített termékekre és /vagy szolgáltatásokra vonatkozó esetleges egyéb szállítási módokról és szállítási díjakról, csomagméretekről a Marketplace partner értékesítésére vonatkozó általános szerződési feltételeiből tájékozódhat.

A DECATHLON által értékesített termékek és /vagy szolgáltatások tekintetében választható szállítási módok a következőek lehetnek:

Áruházi átvétel / Drive-in: Vásárlónak lehetősége van a DECATHLON magyarországi áruházaiban történő átvételre, nyitvatartási időben. Az átvétel megtörténhet személyesen az áruházban, illetve az áruház parkolójában erre a célra fenntartott területen (kijelölt átvételi hely) a Drive-in szolgáltatás segítségével, melynek részleteiről a DECATHLON email-ben tájékoztatja a Vásárlót. A Drive-in szolgáltatás igénybevétele nem kötelező és díjmentes. Áruházi átvétel/ Drive-in esetében utánvéttel, valamint online bankkártyával (Visa, Mastercard, Maestro), ajándékkártyával, ill. promóciós kóddal lehet fizetni. Utánvétes megrendelést kizárólag bankkártyával lehet kifizetni az erre kijelölt terminálon. A Vásárló által a kiválasztott áruházba megérkezik a rendelése, amiről DECATHLON e-mail-ben értesíti. Az e-mail kézbesítésétől számított 7 naptári napon belül van lehetősége Vásárlónak az áruházban a termék átvételére. A 8. napon, ha nem történt meg az átvétel, a termék visszakerül az adott áruház készletére. Ezek után történik meg a visszatérítés rögzítése, és 14 napon belül a vételár visszautalása. A bankkártya adatait és a bankszámlaszám valódiságát és helyességét DECATHLON nem ellenőrzi, így annak helytelen vagy téves megadásából eredő bármely kárért Vásárló felel. DECATHLON csak arra a bankszámlaszámra tudja visszatéríteni a vételárat, amellyel a Vásárló a rendelés leadásakor fizetett. Amennyiben ajándékkártyával történt részben vagy egészben a fizetés, úgy ennek összegéről a DECATHLON visszatérítés esetén új ajándékkártyát állít ki és küld meg a Vásárló részére. A Drive-in szolgáltatás, mint átvételi mód választása esetén Vásárló a kijelölt átvételi helyre érkezését követően az ott feltüntetett telefonszám tárcsázásával tudja jelezni DECATHLON részére, hogy megérkezett a megrendelése átvételére. Ezt követően DECATHLON a megrendelést kiviszi Vásárló részére a kijelölt átvételi helyre.

Szállítási költség a Vásárlót nem terheli.

1 órás áruházi átvétel / Drive-in: A Vásárlónak a termékek rendelkezésre állásától függően, lehetősége van arra, hogy a megrendelt terméket/termékeket a DECATHLON magyarországi áruházaiban átvegye nyitvatartási időben a rendelés leadása után 1 órával. DECATHLON az 1 órás áruházi átvétel lehetőségét a termékek rendelkezésre állásától függően, a szállítási mód választásánál ajánlja fel opcióként vagy a terméklapon az „Áruházi készlet” gombra kattintva érhető el. Amennyiben az opció nem kerül felajánlásra, úgy a termék megrendelésétől számított 1 órán belüli átvételre lehetőség nincs. Amennyiben az 1 órás áruházi átvételt / Drive-in lehetőséget a terméklapon választja ki, felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy a termék árát Utánvéttel, továbbá online bankkártyával (Visa, Mastercard, Maestro), és ajándékkártyával, illetve promóciós kóddal lehet fizetni (ehhez a terméket az általános módon, a kosárból kell megvásárolni.). Utánvétes megrendelést kizárólag bankkártyával lehet kifizetni az erre kijelölt terminálon. Az átvétel megtörténhet személyesen az áruházban, illetve az áruház parkolójában erre a célra fenntartott területen (kijelölt átvételi hely) a Drive-in szolgáltatás segítségével, melynek részleteiről a DECATHLON email-ben tájékoztatja a vásárlót. A Drive-in szolgáltatás igénybevétele nem kötelező és az 1 órás áruházi átvételi díjon felül, a szolgálatást külön díj nem terheli. A Vásárló által a kiválasztott áruházban összekészítik a rendelését. Miután a megrendelés átvehető a kiválasztott Áruházban, a Vásárlót e-mailben tájékoztatja a DECATHLON. Az e-mail kézbesítését követően 7 naptári nap áll rendelkezésre a Vásárlónak a termék átvételére. A 8. napon, ha nem történt meg az átvétel, a termék visszakerül az áruházi készletre. Ezzel egy időben megtörténik a visszatérítés rögzítése, és 14 napon belül a vételár visszautalása. A bankkártya adatait és a bankszámlaszám valódiságát és helyességét DECATHLON nem ellenőrzi, így annak helytelen vagy téves megadásából eredő bármely kárért Vásárló felel. DECATHLON csak arra a bankszámlaszámra tudja visszatéríteni a vételárat, amellyel a Vásárló a rendelés leadásakor fizetett. Amennyiben ajándékkártyával történt részben vagy egészben a fizetés, úgy ennek összegéről a DECATHLON visszatérítés esetén új ajándékkártyát állít ki és küld meg a Vásárló részére. A Drive-in szolgáltatás, mint átvételi mód választása esetén Vásárló a kijelölt átvételi helyre érkezését követően az ott feltüntetett telefonszám tárcsázásával tudja jelezni DECATHLON részére, hogy megérkezett a megrendelése átvételére. Ezt követően DECATHLON a megrendelést kiviszi Vásárló részére a kijelölt átvételi helyre.

Az 1 órás áruházi átvétel/ Drive in díja bruttó 490,-Ft

Raktári átvétel / Drive-in: V A Vásárlónak a termékek rendelkezésre állásától függően, lehetősége van arra, hogy a megrendelt terméket/termékeket a DECATHLON magyarországi áruházaiban átvegye nyitvatartási időben a rendelés leadása után 1 órával. DECATHLON az 1 órás áruházi átvétel lehetőségét a termékek rendelkezésre állásától függően, a szállítási mód választásánál ajánlja fel opcióként vagy a terméklapon az „Áruházi készlet” gombra kattintva érhető el. Amennyiben az opció nem kerül felajánlásra, úgy a termék megrendelésétől számított 1 órán belüli átvételre lehetőség nincs. Amennyiben az 1 órás áruházi átvételt / Drive-in lehetőséget a terméklapon választja ki, felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy a termék árát Utánvéttel, továbbá online bankkártyával (Visa, Mastercard, Maestro), és ajándékkártyával, illetve promóciós kóddal lehet fizetni (ehhez a terméket az általános módon, a kosárból kell megvásárolni.). Utánvétes fizetésre csak a budaörsi, csömöri és debreceni áruházakban, kizárólag bankkártyás fizetéssel van lehetőség, az erre kijelölt terminálon. Az átvétel megtörténhet személyesen az áruházban, illetve az áruház parkolójában erre a célra fenntartott területen (kijelölt átvételi hely) a Drive-in szolgáltatás segítségével, melynek részleteiről a DECATHLON email-ben tájékoztatja a vásárlót. A Drive-in szolgáltatás igénybevétele nem kötelező és az 1 órás áruházi átvételi díjon felül, a szolgálatást külön díj nem terheli. A Vásárló által a kiválasztott áruházban összekészítik a rendelését. Miután a megrendelés átvehető a kiválasztott Áruházban, a Vásárlót e-mailben tájékoztatja a DECATHLON. Az e-mail kézbesítését követően 7 naptári nap áll rendelkezésre a Vásárlónak a termék átvételére. A 8. napon, ha nem történt meg az átvétel, a termék visszakerül az áruházi készletre. Ezzel egy időben megtörténik a visszatérítés rögzítése, és 14 napon belül a vételár visszautalása. A bankkártya adatait és a bankszámlaszám valódiságát és helyességét DECATHLON nem ellenőrzi, így annak helytelen vagy téves megadásából eredő bármely kárért Vásárló felel. DECATHLON csak arra a bankszámlaszámra tudja visszatéríteni a vételárat, amellyel a Vásárló a rendelés leadásakor fizetett. Amennyiben ajándékkártyával történt részben vagy egészben a fizetés, úgy ennek összegéről a DECATHLON visszatérítés esetén új ajándékkártyát állít ki és küld meg a Vásárló részére. A Drive-in szolgáltatás, mint átvételi mód választása esetén Vásárló a kijelölt átvételi helyre érkezését követően az ott feltüntetett telefonszám tárcsázásával tudja jelezni DECATHLON részére, hogy megérkezett a megrendelése átvételére. Ezt követően DECATHLON a megrendelést kiviszi Vásárló részére a kijelölt átvételi helyre.

Az 1 órás áruházi átvétel díja bruttó 490,-Ft

Egy munkanapos kiszállítás: A Vásárló a megrendelt termék/ termékek házhozszállítását a megrendelés leadása utáni munkanapon történő kiszállítással is kérheti, amennyiben a termék/termékek összecsomagolt oldalankénti mérete nem haladja meg a 100x50x50 cm-t és 30 kg-ot és a megrendelés leadására adott nap 15:00 óráig sor kerül. Amennyiben a megrendelés leadására adott nap 15:00 órát követően vagy munkaszüneti napon vagy hétvégén kerül sor, úgy a megrendelések kiszállítására a rendelés leadását követő 2. munkanapon kerül sor.

Az egy munkanapos kiszállítás szolgáltatás igénybevételéhez szintén szükséges a lakcímnek, tartózkodási helyének a megadása, melyek önkéntesen megadott információk, de nélkülük a szállítás nem lehetséges. A szállítást a DPD Hungária Kft. végzi.

Az egy munkanapos házhozszállítás díja bruttó 1790,- Ft – a legfeljebb 10 kg súlyú csomag esetén, és bruttó 2190,-Ft –a 10 kg feletti, de a legfeljebb 30 kg súlyú csomag esetén. Tájékoztatjuk Vásárlóinkat, hogy az egy munkanapos házhozszállítás, mint szállítási mód a 30 kg feletti súlyú illetőleg a 100x50x50 cm oldalméret feletti csomagok esetén nem választható, ez a szállítási mód nem elérhető.

Utánvétes, fizetési mód választására egy munkanapos kiszállítás szolgáltatás igénybevétele esetén nincsen mód.

2 órán belüli szállítás – Wolt Expressz szállítás: A Vásárló a megrendelt termék/ termékek házhozszállítását a megrendelés véglegesítését követő 2 órán belüli kiszállítással is kérheti, amennyiben a termék/termékek mérete nem haladja meg a 100X80X60 cm-t és 40 kg-ot. A megrendelés leadására hétfőtől-szombatig adott napon 18:00 óráig, vasárnap adott napon 16:00 óráig van lehetőség, kivéve a 2400 irányítószámhoz tartozó szállítási címek esetében, mely szállítási címekre törtőnénő megrendelés esetén, megrendelés leadására hétfőtől-szombatig adott napon 17:00 óráig, vasárnap adott napon 16:00 óráig van lehetőség. Amennyiben a megrendelés leadására ezen időpontokat követően kerül sor, úgy a megrendelések kiszállítására a rendelés leadását követő napon kerül sor. Amennyiben a kiszállítás napja munkaszüneti napra esne, a kiszállításra a következő munkanapon kerül sor. DECATHLON a 2 órán belüli szállítás lehetőségét kizárólag a Wolt Delivery Magyarország Kft. által megszabott szállítási címekre biztosítja. Ez a lehetőség abban az esetben jelenik meg a szállítási opciók között, amennyiben a kosárba helyezett termékek a szállítási cím irányítószámához tartozó áruházban, áruházi készleten is elérhetőek.

A 2 órán belüli szállítás szolgáltatás igénybevételéhez szintén szükséges a lakcímnek, tartózkodási helyének, illetve telefonszámnak a megadása, melyek önkéntesen megadott információk, de nélkülük a szállítás nem lehetséges.

A szállítást a Wolt Delivery Magyarország Kft.végzi.

A 2 órán belüli szállítás díja bruttó 1990,- Ft

Utánvétes fizetési mód választására a 2 órán belüli kiszállítás szolgáltatás igénybevétele esetén nincs mód.

Normál házhozszállítás: A Vásárló a megrendelt termékek házhozszállítását az alábbiak szerint is kérheti előre fizetéssel, vagy utánvéttel. A házhozszállításhoz szükséges a lakcímnek, tartózkodási helyének megadása, ezek önkéntesen megadott információk, de nélkülük a szállítás nem lehetséges. Ebben az esetben elsődlegesen a megrendelt termék mérete, másodlagosan annak súlya alapján, figyelemmel a szállítási határidőkre is, a rendszer határozza meg, hogy a DPD Hungária Kft., GLS Csomag-Logisztikai Kft., Magyar Posta Zrt., Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Kft. közül mely partner végzi a kézbesítést, figyelembe véve a szállítási kapacitásokat.

Házhozszállításkor, amennyiben a szállítást a Magyar Posta Zrt., GLS Csomag-Logisztikai Kft., a DPD Hungária Kft. vagy a Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Kft. végzi, úgy a Vásárlónak számolnia kell azzal, hogy a futárszolgálat az olyan terméket/termékeket, amelyet/amelyeket a szállító cég szállításnál jelen lévő munkatársa(i) nem tud(nak) biztonságosan mozgatni, így különösen a terjedelmes, az egyedi kezelés és az extra kezeléssel járó többletszolgáltatással feladott termék/termékek, kézi mozgatásához szükséges eszközöket és munkaerőt, a kézbesítéskor a Vásárló (címzett) köteles biztosítani. A Magyar Posta Zrt., GLS Csomag-Logisztikai Kft. és a DPD Hungária Kft. a termékeket kizárólag a szállítási címre viszi ki és nem az ajtóig.

DECATHLON a házhozszállítás díjának megállapításakor a következő csomag méreteket különbözteti meg az azokat szállító partnerek általi bontásban, normál szállítás esetén:

Kisméretű csomag
– Magyar Posta Zrt. esetében: az a csomag, melynek oldalankénti mérete nem haladja meg a 49x49x99 cm-t , és súlya a 10 kg-t
– DPD Hungária Kft. esetében: az a csomag, melynek oldalankénti mérete nem haladja meg a 50x50x100cm-t, és súlya a 10 kg-t,
– GLS Csomag-Logisztikai Kft. esetében: az a csomag, melynek oldalankénti mérete nem haladja meg a 50x50x100cm-t, és súlya nem éri el a 10 kg-t,

Közepes méretű csomag
- Magyar Posta Zrt. esetében: az a csomag, melynek oldalankénti mérete nem haladja meg a 49x49x99 cm-t és súlya a 10-30 kg között van,
– DPD Hungária Kft esetében az a csomag, melynek oldalankénti mérete nem haladja meg a 50x50x100cm-t , és súlya 10-30 kg között van,
– GLS Csomag-Logisztikai Kft. esetében az a csomag, melynek oldalankénti mérete nem haladja meg a 50x50x100cm-t , és súlya 10-30 kg között van,

Nagyméretű csomag
– Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Kft. esetében: az a csomag, melynek oldalankénti mérete meghaladja a 50x50x100cm-t vagy aminek a súlya 30 kg felett van.

DECATHLON a házhozszállítás díjának megállapításakor a következő szállítási és hozzájuk kapcsolódó fizetési opciókat különbözteti meg, függően a csomagmérettől és szállító partnertől, normál szállítás esetén:

Normál csomag szállítás (kisméretű illetve közepes méretű csomag esetén)

Nagyméretű csomag szállítás (egyéb nagyméretű csomag esetén)

Előre fizetéses esetén a megvásárolni kívánt termékeket “előre”, a rendelési folyamat végén kell kifizetni.

Utánvétes fizetés esetén a megvásárolni kívánt termékeket a futárszolgálat munkatársának az átvételkor kell kifizetni.

Házhozszállítás díja normál házhozszállítás esetén:

- Normál csomag szállítás kisméretű csomag esetén: A DPD Hungária Kft. által szállítva bruttó 1390,-Ft, a Magyar Posta Zrt. által szállítva bruttó 1490,-Ft;
- Normál csomag szállítás közepes méretű csomag esetén: A DPD Hungária Kft. által szállítva bruttó 1890,- Ft, a Magyar Posta Zrt. által szállítva bruttó 2490,-Ft;


- Nagyméretű csomag szállítás;
● 10 kg-os súlyhatárig bruttó 3990,-Ft,
● 10 kg-tól 25 kg-ot el nem érő csomag esetén bruttó 5990,-Ft,
● 25 kg-tól 50 kg-ot el nem érő csomag esetén bruttó 6490,-Ft,
● 50 kg-tól 60 kg-ot el nem érő csomag esetén bruttó 6990,-Ft,
● 60 kg-tól 70 kg-ot el nem érő csomag esetén bruttó 8490,-Ft,
● 70 kg-tól 80 kg-ot el nem érő csomag esetén bruttó 10490,-Ft,
● 80 kg-tól 90 kg-ot el nem érő csomag esetén bruttó 10990,-Ft,
● 90 kg-tól 100 kg-ot el nem érő csomag esetén bruttó 12990,-Ft,
● 100 kg-tól 120 kg-ot el nem érő csomag esetén bruttó 15990,-Ft,
● 120 kg-tól 150 kg-ot el nem érő csomag esetén bruttó 17990,-Ft,
● 150 kg súly felett 19990,-Ft.


Vásárló ellenőrzi a profiljához rögzített szállítási és számlázási* címet.
*A rendelés véglegesítését követően az adott rendelés vonatkozásában a számlázási és szállítási adatokban változtatás nem eszközölhető.

A jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló tudomásul veszi, hogy
● a DECATHLON a megrendelésről kizárólag elektronikus számlát állít ki, melyet a Vásárló a megadott e-mail címére kap meg.
● a DECATHLON-nak papír alapú számlát utólag sem áll módjában kiállítani.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175 § -ában foglaltaknak megfelelően és a jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló beleegyezik, hogy a DECATHLON valamennyi értékesítésről elektronikus számlát állít ki.

A jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló tudomásul veszi, hogy
● Marketplace partner a megrendelésről, saját döntése alapján, elektronikus számlát állítson ki, melyet a Vásárló a megadott e-mail címére kap meg. A 2007. évi CXXVII. törvény 175 § -ában foglaltaknak megfelelően és a jelen ÁSZF elfogadásával Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Marketplace partner a számlát akár elektronikus formában állítsa ki. Vásárló tudomásul veszi, hogy a számla formátumán, utólag módosítani a Marketplace partnernek nem áll módjában.

Felhívjuk a Vásárlók figyelmét arra, hogy a Marketplace partner által értékesített termékekre és /vagy szolgáltatásokra vonatkozóan a Marketplace partner, mint eladó állítja ki a számlát az értékesítésére vonatkozó általános szerződési feltételekben meghatározott formában.

Amennyiben nem kívánja lakcímét, tartózkodási helyét megadni, lehetőség van arra is, hogy az Átvétel egyéb átvevőhelyen történjen:
Átvételi pontra történő kiszállítás történhet a GLS Csomag-Logisztikai Kft, a Magyar Posta Zrt. illetőleg a FoxPost Zrt. által üzemeltetett átvételi pontokra az alábbiak szerint:

– GLS Csomag-Logisztikai Kft. által üzemeltetett pontok listája az alábbi felületen érhető el:
https://www.csomag.hu/hu/csomagatvetel.

GLS Csomagautomata: A GLS Csomag-Logisztikai Kft által a csomagautomatákban történő kézbesítés csak abban az esetben érhető el ha a megrendelt termékek mérete és össztömege nem haladja meg a 73 x 42 x 59 cm-t és a 25 kg-ot, ,valamint ha Vásárló, a vásárláshoz használt profiljában, a telefonszám adatnál magyar előhívóval (+36) rendelkező, érvényes telefonszámot ad meg.
A csomagautomatába történő kiszállítás díja bruttó 990,- Ft

GLS Csomagpont: A GLS Csomag-Logisztikai Kft által üzemeltetett csomagpontok abban az esetben érhetőek el ha a csomag mérete nem haladja meg a 100 x 50 x 50 és a 25 kg-ot, valamint ha Vásárló, a vásárláshoz használt profiljában, a telefonszám adatnál magyar előhívóval (+36) rendelkező, érvényes telefonszámot ad meg.
A csomagpontra történő kiszállítás díja bruttó 990,- Ft,

A GLS Csomag Logisztikai Kft. SMS-ben értesítést küld amikor a csomag átvehető. A GLS csomagpontra és GLS csomagautomatába történő megrendelés esetén a csomagot online bankkártyás fizetéssel, ajándékkártyával vagy a rendelés átvételekor az automatánál biztosított terminálon keresztül van lehetőség kifizetni (utánvét)..

– A Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett átvételi pontok listája az alábbi felületen érhető el: https://www.postapont.hu/vasarloknak/postapontok/

A Magyar Posta Zrt. Postai Hivatalba, az MPL Postapontra vagy Posta Automatához történő kézbesítés, mint kiszállítási mód csak abban az esetben választható, ha a megrendelt termékek össztömege és mérete nem haladja meg az 50 x 31 x 40 cm-t és Postai Hivatalba történő kézbesítés esetén a 30 kg-ot, PostaPontra vagy PostaAutomatához történő kézbesítés esetén a 20 kg-ot.

A Magyar Posta által üzemeltetett átvételi pontra történő kiszállítás díja bruttó 1390,-Ft aminek súlya nem éri el a 10 kg-t; bruttó 1890,-Ft 10 kg súlytól.

– A FoxPost Zrt. által a csomagátvételi pontokon üzemeltetett csomagautomaták listája az alábbi felületen érhető el: https://foxpost.hu/csomagautomatak. A Foxpost automatákhoz történő kézbesítés abban az esetben lehetséges, ha a megrendelt csomag mérete nem haladja meg a 61x60x36 cm-t és a súlya nem több mint 25 kg, valamint, ha Vásárló, a vásárláshoz használt profiljában, a telefonszám adatnál magyar előhívóval (+36) rendelkező, érvényes telefonszámot ad meg.
A Foxpost által üzemeltetett átvételi pontra történő kiszállítás díja bruttó 990,-Ft.

A Foxpost csomagátvételi pontokon üzemeltetett csomagautomatákba kért csomagokra kivétel nélkül ingyenes visszaküldést biztosítunk az átvételt követő 365 napon belül.
A Foxpost Zrt. SMS-ben értesítést küld amikor a csomag átvehető.

A Foxpost átvételi pontra történő megrendelés esetén a csomagot online bankkártyás fizetéssel vagy a rendelés átvételekor utánvéttel lehet fizetni, vagy választható az ajándékártyával történő fizetés is.

Végül Vásárló kiválasztja a fizetési módot, melynek típusai a következők lehetnek (Figyelem! Nem minden fizetési mód érhető el egyes szállítási módoknál!):

Utánvétel: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni és a szállítási mód erre lehetőséget kínál, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot.

A Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Kft., mint házhozszállító partner esetében az utánvétes fizetés díja bruttó 1.490,- Ft. A DPD Magyarország Kft., a Magyar Posta Zrt. és GLS Csomag Logisztikai Kft. esetében az utánvétes fizetés díja bruttó 490,- Ft. Ezen partnereknél bankkártyával vagy készpénzben van lehetőség a vételárat megfizetni (erről előzetes egyeztetés szükséges a futárszolgálattal), továbbá a futárszolgálat esetében nincs lehetőség külső és belső utalvány/kupon érvényesítésére sem.

Az MPL Postaponton és a GLS átvételi ponton a vételár megfizetése történhet készpénzzel vagy bankkártyával is, míg az MPL, a GLS és a FoxPost Automaták esetében csak bankkártyával lehetséges fizetni. Jelen átvételi módok esetén az Utánvétes fizetés díja bruttó 490,- Ft mindhárom szolgáltató esetén. A Postapontokon történő fizetési módokról kérjük tájékozódjon a Szolgáltató partnerének (Magyar Posta Zrt.) az alábbi linken elérhető weboldalán: https://www.postapont.hu/

Utánvétel fizetési mód nem választható abban az esetben, ha a rendelés összértéke meghaladja a 499.999.-Ft-ot és abban az esetben sem, ha az eladó Marketplace partner.


Online Bankkártyás fizetés:
Amennyiben a rendelés értékét bankkártyával kívánja kiegyenlíteni és a szállítási mód erre lehetőséget kínál, akkor elsődlegesen a kosár értéke, másodlagosan a felhasználó operációs rendszere alapján a rendszer határozza meg, hogy az alább listázott opciók közül mely fizetési módokkal egyenlíthető ki a vásárlás értéke:

– Bankkártya – OTP Simplepay
A fizetéshez a következő bankkártyák használhatók fel: Visa, Mastercard, Maestro.

Az online fizetési partnerünk, az OTP Mobil Kft. által kerül lebonyolításra az OTP Simplepay online fizetési rendszerén keresztül, az aktuális biztonsági előírásoknak megfelelően. A fizetési folyamat során a Vásárló az OTP Simplepay oldalára lesz átirányítva, ahol a fizetési tranzakciót végre tudja hajtani.

– Bankkártya - Adyen
A fizetéshez a következő bankkártyák használhatók fel: Visa, Mastercard, Maestro.

Az online fizetési partnerünk az Adyen N.V. által kerül lebonyolításra, a fizetési mód választása felületre beépülő Adyen kártyaadat bekérő platformon keresztül, az aktuális biztonsági előírásoknak megfelelően.

– Apple Pay
Bankkártyás fizetés a vásárló Apple fiókjában tárolt kártyaadatok továbbításával. A fizetési mód az Adyen N.V. által kerül lebonyolításra. A mindenkor aktuális Apple Pay szolgáltatással kompatibilis eszközök listája megtalálható a https://support.apple.com/hu-hu/HT208531 oldalon.


DECATHLON felhívja a Vásárló figyelmét, hogy amennyiben felmerül a bankkártyával történő visszaélés gyanúja, úgy a DECATHLON jogosult az ellentét feloldása okán a Vásárlót az eltérés okának tisztázására felszólítani, és amennyiben DECATHLON szükségesnek látja, úgy az illetékes hatóságok, különösen, de nem kizárólagosan az illetékes rendőrkapitányság részére a visszaélés gyanúját bejelenteni.

Kizárólag az online bankkártyás fizetési mód választható abban az esetben, ha az eladó Marketplace partner.

Ajándékkártya: A Vásárlók számára nyitva tartó DECATHLON áruházakban nyitvatartási időben vagy online ezen a linken megvásárolható kártya, mely 2.000-50.000 Ft-ig feltölthető, és az ajándékkártya megvásárlását követő 24-48 órát követő aktiválástól számított 2 éven belül bármely EU tagállam DECATHLON áruházban és/vagy webáruházunkban felhasználható. Webáruházunkban történő rendelés során a Vásárló az érvényes, egyenleggel feltöltött ajándékkártyát a kártya számának és pin kódjának megadásával tudja felhasználni a „Fizetés” oldalon, amennyiben a szállítási mód erre lehetőséget kínál. Mindkét adat a kártya hátoldalán található meg. Az online történő ajándékkártya vásárlásra jelen ÁSZF IV. fejezete vonatkozik. Felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy amennyiben Ajándékkártyával vásárol terméket jelen ÁSZF hatálya alatt, úgy bármely esetben, amelyben a vételár visszatérítése szükséges és a vételárat részben vagy egészben ajándékkártyával egyenlítette ki, úgy a visszatérítés is új ajándékkártya kiállításával és a Vásárló részére történő megküldéssel történik. Egy vásárlás alkalmával legfeljebb 6 db ajándékkártya használható fel. Ajándékkártyával történő fizetés kizárólag abban az esetben lehetséges, ha az adott online megrendelés valamennyi termékét / és vagy szolgálatását a DECATHLON értékesíti. Amennyiben az online megrendelés akár részben, akár kizárólag olyan terméket és /vagy szolgáltatást tartalmaz, melynek eladója Marketplace partner, Ajándékkártyával történő fizetés nem lehetséges.


Promóciós kód: Amennyiben Vásárló DECATHLON-tól kedvezmény érvényesítésére e-mail formájában promóciós kódot kap, azt Vásárló a kiállítástól számított 3 hónapon belül használhatja fel online vásárlásai során a „Kosaram” oldalon. Promóciós kóddal történő fizetés kizárólag abban az esetben lehetséges, ha az adott online megrendelés valamennyi termékét / és vagy szolgáltatását a DECATHLON értékesíti. Amennyiben az online megrendelés akár részben, akár kizárólag olyan terméket és /vagy szolgáltatást tartalmaz, melynek eladója Marketplace partner, promóciós kóddal történő fizetés nem lehetséges.

Adatbeviteli hibák javítása: Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Rendelés leadását követően DECATHLON nem tudja garantálni a Vásárló kérése esetén az adatok módosítását, valamint nem lehetséges a megrendelt tételek módosítása sem.

Vásárló e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap Eladótól, mely tájékoztatásnak minősül, mégpedig arról, hogy a rendelés feldolgozása folyamatban van. Amennyiben visszaigazolás Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vásárlóhoz nem érkezik meg, Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, az Eladó fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után Eladó azonnal tájékoztatja a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A megrendelés összesítése során és a visszaigazoló e-mailben jelölt fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz.

Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor megvizsgálni, és amennyiben a csomagoláson/terméken jól látható hiba vehető észre, azt a csomagszállító cégnek (futár) jelezni és jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Eladó nem fogad el.

c) A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

A Eladó a rendelés során minden esetben előre jelzi a weboldalon a kiszállítás várható idejét. A Marketplace partnertől vásárolt termék és / vagy szolgáltatás esetén a kiszállítási illetőleg teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított 3 nap. A DECATHLON-tól vásárolt termék és /vagy szolgáltatás tekintetében a kiszállítás határideje normál szállítás esetén jellemzően 1-7 munkanap, azonban ha a megrendelt termék a DECATHLON európai raktárából érkezik, az időtartam meghosszabbodik, de így sem haladhatja meg a 20 munkanapot. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a termék rendelkezésre állásáról minden esetben tájékozódjanak a készletinformációban, mely a termék oldalára kattintva érhető el.

Az 1 órás áruházi átvétel, mint szállítási mód választása esetén a DECATHLON vállalja, hogy a megrendelés a leadást követően 1 óra elteltével átvehető a kiválasztott áruházban, amennyiben a megrendelés az adott nap 17:00 óráig leadásra kerül. Amennyiben a megrendelés leadására 17:00 órát követően vagy nyitvatartást érintő munkaszüneti napon kerül sor, abban az esetben a megrendelés átvétele a következő nyitvatartási napon lehetséges.

A rendelés leadását követően Eladó a visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Vásárlót rendelése befogadásáról, amely egyben a rendelés visszaigazolását is jelenti, valamint csomagja összekészítését követően a szállító partner részére történő átadásról, kivéve áruházi átvétel esetén, mely esetben az áruházi megérkezésről kap tájékoztatást.

Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre teljesíti.

A DECATHLON-tól vásárolt termék és/vagy szolgáltatás esetén a csomag kézbesítése előtt a csomagszállító cég a Vásárló által megadott e-mail címre a kézbesítés időpontjáról küld megerősítést.

A DECATHLON-tól vásárolt termékeket és / vagy szolgáltatásokat tartalmazó csomagok kézbesítésének időszakai jelen ÁSZF rendelés menete, házhozszállítás menüpontban kerül részletezésre azzal, hogy a hagyományos és nagyméretű csomag esetén munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Az Eladó általi értékesítés teljesítésének napja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti teljesítés napjának a csomagszállítást végző cégnek történő informatikai átadás napja minősül.

Az Eladó általi értékesítés teljesítésének napja 1 órás áruházi átvétel / Drive-in esetén: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti teljesítés napjának a csomag összekészítésének és a termékek készletről történő kivezetésének a napja minősül.

Ha Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Eladót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Eladó nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások, a beszállító, csomagszállító cég vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

Eladó nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Eladónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a vásárlás nem tud megvalósulni.

d) ELÁLLÁS JOGA

A Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
● a terméknek,
● több termék adás vételkor az utoljára szolgáltatott terméknek,
● több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
● ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított legalább harminc (30) napon belül, a 45/2014. (II.26.),
Kormány rendelet (a továbbiakban: Kormány rendelet) alapján és az abban foglaltaknak megfelelően – ide nem értve az elállásra nyitva álló határidőt - a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Eladó felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a Kormány rendeletben meghatározott 14 napos elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő helyett minden esetben legalább 30 napos határidőt biztosít, a Kormány rendeletben meghatározott feltételekkel megegyezően. A Marketplace partner, Vásárlói számára, kedvezőbb feltételeket is biztosíthat, melynek keretében az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőt is meghosszabbíthatja. Amennyiben a Marketplace partner kedvezőbb feltételt vagy további jogot biztosít, az, a Marketplace partner értékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételeiben kerül meghatározásra, így kérjük figyelmesen olvassa el.

Elállás esetén a Vásárlónak a jelen pontban meghatározott elállási nyilatkozatot és a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 30 napon belül vissza kell juttatnia igazolt módon Eladó részére. A Marketplace partner által értékesített terméket a Marketplace partner részére köteles a Vásárló visszaküldeni, mely minden esetben díjmentes. A visszaküldés részletes feltételeit a Marketplace partner értékesítésére vonatkozó általános szerződési feltételei tartalmazzák. A félreértések elkerülése érdekében Eladó tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a Marketplace partner által értékesített termékeket Vásárló nem jogosult a Decathlon áruházakba visszavinni, vagy DECATHLON részére visszaküldeni.


Amennyiben a DECATHLON a termék eladója, a vásárolt a Vásárló az alábbiak szerint küldheti vissza DECATHLON részére:
- postai úton visszaküldve a Delogist Kft.-nek címezve (3000 Hatvan, Sport u. 2.), elektronikusan beküldött vagy kinyomtatott elállási nyilatkozattal (online fiókján belül a Vásárlásaim / Visszaküldés menüpontok segítségével)
- személyesen valamely, a Vásárlók számára nyitva tartó magyarországi DECATHLON áruházba, nyitvatartási időben (Az áruházaink elérhetőségeit az alábbi linken tekintheti meg: http://www.decathlon.hu/store-locator)

Amennyiben Marketplace partner a termék eladója az elállási nyilatkozat papír formában, a csomagban található meg.

Vásárló minden esetben jogosult a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat mintát használni abban az esetben, ha elállási jogát szeretné gyakorolni, mely az alábbi linken érhető el.

*Elállási jogra jogosult Vásárló alatt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet alapján a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1)bekezdés 3. pontja alapján meghatározott fogyasztót kell érteni „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”

Az elállás akkor tekinthető határidőben érvényesítettnek, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított harminc (30) napon belül, a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet alapján és az abban foglaltaknak megfelelően közli és a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 30 napon belül (akár a 30. naptári napon) visszajuttatja Eladónak a fentiek szerint, igazolt módon.

Ha a Vásárló nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást, illetőleg a Marketplace partner által felajánlott díjmentes szállítási módot választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget Eladó nem köteles megtéríteni. Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

DECATHLON, az általa értékesített termékekre vonatkozóan méretcsere lehetőséget is biztosít az alábbiak szerint:

Ha a Vásárló méretcserét szeretne kérni, úgy a méretcserére vonatkozó kérését az alábbiak szerint teheti meg:
a) Vásárló a terméket postai úton jutttja el a DECATHLON részére, visszaküldve a Delogist Kft.-nek címezve (3000 Hatvan, Sport u. 2.),, ebben az esetben a profilban elektronikus módon szükséges a méretcsere kérelem rögzítése (online fiókján belül a Vásárlásaim /Méretcsere menüpontok segítségével)

b) Vásárló a terméket személyesen juttatja el valamely, a Vásárlók számára nyitva tartó magyarországi DECATHLON áruházba, nyitvatartási időben (Az áruházaink elérhetőségeit az alábbi linken tekintheti meg: http://www.decathlon.hu/store-locator)

Amennyiben a vásárolt termék eladója a DECATHLON és a Vásárló a profiljában regisztrálja az elállását vagy a méretcserét, úgy a terméket a Delogist Kft.-nek címezve a 3000 Hatvan, Sport u. 2. címre köteles visszaküldeni. Az elállási jog gyakorlása céljából Fogyasztó felhasználhatja a jelen ÁSZF-hez mellékelt elállási nyilatkozat-mintát vagy a méret cserére vonatkozó nyilatkozat mintát is, amely az alábbi linken keresztül érhető el.

Amennyiben a vásárolt termék eladója a DECATHLON az egy munkanapos és a 2 órán belüli házhozszállítás, továbbá az egy órás áruházi átvétel / Drive in esetén az elállási nyilatkozat vagy méret cserére vonatkozó nyilatkozat elektronikus úton a Vásárló online fiókján belül nem érhető el és az igények kizárólag az áruházakban, személyesen érvényesíthetők. Ezen dokumentumok a https://www.decathlon.hu/landing/csere-es-visszakuldes/_/R-a-a40004v oldalon érhetőek el.

Postai úton írásban történő jelzés alkalmával Eladó a postára adás időpontját veszi figyelembe.

Az Eladó minden esetben e-mailben haladéktalanul tájékoztatja a Vásárlót az elállási nyilatkozatának ügyintézésével kapcsolatban.

Vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Az elállási jog gyakorlása során olyan termék esetében, amelyet a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használtak az értékcsökkenés mértéke akár 100 % is lehet.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli – ide nem értve a Marketplace partner által értékesített termékeket, tekintettel arra, hogy ezen termékek esetében az elállási jog gyakorlása okán történő visszaküldés, díjmentes -, Eladó azonban követelheti a használatból adódó anyagi kár megtérítését.

DECATHLON által biztosított 365 napos cserelehetőség:

DECATHLON, az általa értékesített termékekre vonatkozóan a vásárlástól számított 365 napos csere lehetőséget biztosít Vásárló részére az alábbiak szerint. Abban az esetben, ha a Vásárló élni kíván a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet szerinti elállás jogával, úgy a 365 napos cserelehetőséget a vásárlástól számított 31. naptól, a vásárlástól számított 365. napig biztosítja, abban az esetben pedig, ha a Vásárló az elállás jogával nem kíván élni, úgy a 365 napos cserelehetőséget a vásárlás napjától számított 365 napon belül biztosítja DECATHLON. DECATHLON felhívja a figyelmet, hogy a 365 napos cserelehetőség szabályai és a 45/2014. (II.26.) Kormány rendeletben biztosított elállási jog feltételei nem azonosak.

DECATHLON a 365 napos cserelehetőséget kizárólag az általa értékesített termékekre vonatkozóan biztosítja, az alábbi szabályok szerint:

A. Amennyiben a termék (ideértve a DECATHLON saját márkás és nem saját márkás termékeit) nem volt használva, eredeti, bontatlan csomagolással rendelkezik, illetve a bevarrt vagy bármely egyéb módon a termékhez rögzített címke nem került eltávolításra, a termék nem mosott, vagy öblített, a Vásárló erre irányuló kérése esetén a DECATHLON, a terméket kicseréli vagy a vételárat visszafizeti. Ahhoz, hogy vásárló ezen jogával éljen, szükésges, hogy a terméket /termékeket:
- visszavigye bármelyik, a Vásárlók számára nyitva tartó magyarországi DECATHLON áruházba, nyitvatartási időben (Az áruházaink elérhetőségeit az alábbi linken tekintheti meg: http://www.decathlon.hu/store-locator ), vagy
- postai úton elküldje a DELOGIST Kft. címére (3000 Hatvan, Sport u. 2.) elektronikusan beküldött vagy kinyomtatott elállási/méretcsere nyilatkozattal (online fiókján belül a Vásárlásaim / Visszaküldés, métercsere menüpontok segítségével)

Vásárló elektronikus úton az online fiókján belül a Vásárlásaim / Visszaküldés, méretcsere menüpontok segítségével is regisztrálhatja a termék vételárának visszaigénylésére vagy méretcserére vonatkozó szándékát. Egy munkanapos és a 2 órán belüli házhozszállítás esetén a termék vételárának visszaigénylésére vagy méretcserére vonatkozó nyilatkozat elektronikus úton a Vásárló online fiókján belül nem érhető el. Ezen dokumentumok a https://www.decathlon.hu/landing/csere-es-visszakuldes/_/R-a-a40004v oldalon érhetőek el.

A termék vételárának visszaigénylésére vagy méretcsere szándékára Fogyasztó felhasználhatja a jelen ÁSZF-hez mellékelt elállási nyilatkozat-mintát vagy a méret cserére vonatkozó nyilatkozat mintát is, amely az alábbi linken keresztül érhető el, vagy használhatja a Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat mintát, mely az alábbi linken érhető el. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával DECATHLON a postára adás időpontját veszi figyelembe.

A DECATHLON minden esetben e-mailben haladéktalanul tájékoztatja a Vásárlót a megküldött nyilatkozatának ügyintézésével kapcsolatban.

B. Amennyiben a terméket (ideértve a kizárólag a DECATHLON saját márkás termékeit és nem saját márkás termékeit) a Vásárló kizárólag a termék(ek) jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges mértéket meg nem haladóan próbálta ki, ugyanakkor a termék esetleg nem rendelkezik a bevarrt vagy bármely egyéb módon a termékhez rögzített címkével és a termék a Vásárló részére bármely okból nem megfelelő, továbbá a Vásárló a vásárlás tényét Decathlon Sportközösségi profillal igazolja, úgy DECATHLON kizárólag csere lehetőséget biztosít Vásárló részére, mely cserelehetőség keretében DECATHLON a terméket a rendeltetését tekintve azonos termékre / termékekre cseréli ki. DECATHLON pénzt, ajándékkártyát, kupont, utalványtnem ad vissza. Ebben az esetben a cserélt termékről kiállított bizonylaton fizetőeszközként úgynevezett jóváírás kerül feltüntetésre. Az egyértelműség kedvéért DECATHLON tájékoztatja a Vásárlót, hogy ezen esetben, ideértve a kicserélt termék jelen bekezdés szerinti ismételt cseréjét - DECATHLON vételárat semmilyen fizetési módban nem térít meg, kizárólag csere lehetőséget ajánl fel.

A jelen B. pont szerinti 365 napos termékcserére kizárólag a DECATHLON áruházaiban, személyesen, a jelen ÁSZF-ben és Panaszkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint van lehetősége a Vásárlónak, ide nem értve a jótállási és szavatossági igényeket, mely esetben DECATHLON az általa értékesített termékek esetén a „Jótállás” és „Szavatosság” pontokban és az alábbi linken elérhető Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak szerint jár el.

Amennyiben azon termék vételára, melyre a Vásárló ki kívánja cserélni a terméket, meghaladja a kipróbált, de nem megfelelő termék vételárát, úgy Vásárló választhat, hogy a különbözet (a továbbiakban: különbözet) megfizetésével kívánja megvásárolni az új terméket, vagy csere szándékától eláll és így a kipróbált terméket megtartja. Amennyiben azon termék vételára, melyre a Vásárló ki kívánja cserélni a terméket nem éri el a nem megfelelő termék vételárát, akkor Vásárló a fennmaradó összeg erejéig kiegészítő termékeket (továbbiakban: kiegészítő termék) választhat.

Amennyiben a kiegészítő termék vételára meghaladja a különbözet értékét, úgy Vásárló választhat, hogy a különbözet megfizetésével kívánja megvásárolni a kiegészítő terméket, vagy a kiegészítő termék megvételétől eláll. Amennyiben a kiegészítő termék vételára nem éri el a különbözet értékét, úgy Vásárló további kiegészítő terméket választhat a kiegészítő termékekre vonatkozó, fent részletezett szabályok szerint.

A vásárolt termék(ek) DECATHLON részére történő visszajuttatás költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.

Vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A 365 napos termékcserére vonatkozó jogosultságok gyakorlása során olyan termék esetében, amelyet a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használtak az értékcsökkenés mértéke akár 100 % is lehet.

A 365 napos termékcserére vonatkozó jogosultságok gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, DECATHLON azonban követelheti a használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Nem illeti meg az elállási joga és a 365 napos termékcsere joga a Vásárlót:

● olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak,
● romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (élelmiszer, étrend- kiegészítők);
● olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (fehérnemű, fürdőruha, kozmetikai termék);olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,
● lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
Eladó a termék vissza érkezését követően a vonatkozó jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a rendeléskori vételárat a Vásárló részére, beleértve a Vásárló felé felmerült szállítási díjat is, amennyiben Vásárló a rendelés egészétől állt el.

Eladó bankkártyával történő fizetés esetén a vételárat azon fizetési módban fizeti vissza, mely fizetési módban a vásárlás történt. Vásárló az egyéb fizetési módokban történő fizetés esetére, a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Eladó más fizetési mód alkalmazásával fizesse vissza részére a termék vételárát.

Amennyiben a vásárolt termék eladója a DECATHLON és a Vásárló elállási jogát vagy 365 napos csereprogram keretében – annak feltételeinek fennállása esetén – a vételár visszafizetésének igényét érvényesíti és a terméket nem személyesen, hanem postai úton (ideértve a futárszolgálatot is) juttatja vissza a DECATHLON részére a Delogist Kft. címére és a terméket online bankkártyás fizetéssel vásárolta, úgy DECATHLON kizárólag a fizetéshez használt bankkártyához tartozó bankszámlaszámra utalja vissza a vételárat, abban az esetben, ha az elállás feltételei fennállnak.

Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

A visszatérítést az Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termékeket, vagy a Vásárló kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben a vásárolt termék eladója a DECATHLON és a Vásárló elállási jogát vagy 365 napos csereprogram keretében – annak feltételeinek fennállása esetén – a vételár visszafizetésének igényét személyesen, valamelyik Decathlon áruházban kívánja gyakorolni, úgy az alábbiak szerint alakul a vételár visszafizetése:

DECATHLON a vételárat - amennyiben a visszafizetésének feltételei fennállnak – azon fizetési módban fizeti vissza, mely fizetési módban a vásárlás történt azzal, hogy
– a Decathlon Ajándékkártyával, Recathlon utalvánnyal vagy Promóciós kóddal történt fizetés esetén – tekintettel a DECATHLON és a Recathlon programban részt vevő között létrejövő szerződésben foglaltakra is - Decathlon Ajándékkártyán,
– a személyesen, áruházban történt online megrendelések vételárának kifizetése vagy utánvét fizetési mód igénybevétele esetén készpénzben tériti meg.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el

e) JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Jótállás

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján egyes tartós fogyasztásra rendelt termékekre az Eladó köteles jótállást vállalni.
A Ptk. szerinti fogyasztó (természetes személy) a jótállásból eredő jogokat az alábbiak szerint érvényesítheti:
1, A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel a vásárlástól (távollévők között kötött szerződés esetében az átvételtől) számított vonatkozó jótállási belül érvényesíthetőek. A jótállási idő 10.000,- Ft – 100.000,- Ft közötti vételáru termékek esetén 1 év, 100.001,- Ft és 250.000,- Ft közötti vételáru termékek esetén 2 év, 250.000,- Ft feletti vételáru termékek esetén 3 év. A jótállási jegy hiányában, a jótállásból eredő jogok a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylat - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számla vagy nyugta – bemutatásával, illetőleg a a DECATHLON által értékesített termékek esetén a vásárlás tényének Decathlon Sport Közösségi profillal történő igazolásával is érvényesíthetőek.
2. a) Jótállási igény bejelentésének módja DECATHLON által értékesített termék esetén:
– személyesen bármelyik magyarországi nyitva tartó Decathlon áruházban, nyitvatartási időben, vagy
– elektronikus levélben ([email protected]).

2. b) Jótállási igény bejelentésének módja Marketplace partner által értékesített termék esetén:
– elektronikus levélben ([email protected]) vagy
– a Marketplace partner által az értékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételeiben meghatározott egyéb módon.
A fogyasztó a jótállásból eredő kijavítás iránti igényét a választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén vagy fióktelepén is érvényesítheti.

2, A jótállási jog érvényesítése során a fogyasztó választása szerint:
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. Figyelembe kell venni ilyenkor a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.

b) kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidővel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Ptk. 6:159§ (2a) bekezdése alapján fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

3. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

4. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási jog érvényesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

5. A fogyasztónak jogában áll a termék azonnali cseréjét kérni, amennyiben a vásárlás időpontjától számított 3 munkanapon belül a termék meghibásodik.

6. A jótállási jog érvényesítése során törekednie kell a kötelezettnek arra, hogy a javítást/cserét 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

7. Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában atz Eladó köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a terméket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, az Eladó köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, az Eladó köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a termék kijavításra a kijavítási igény Eladó részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - az Eladó köteles a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A jelen, 8. pontban foglalt javításra vonatkozó szabályok nem vonatkoznak a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletrendelet 1. melléklet 8. pontjában felsorolt termékek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontban meghatározott motoros vízi járműre.

8. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

9. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

10. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

11. A fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.

12. Jelen jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait (különösen a termékszavatossággal, kellékszavatossággal összefüggő jogait) nem érinti.

13. Amennyiben a fogyasztónak a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását kötelezett nem, vagy nem megfelelően rendezte, a fogyasztó jogosult a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását kezdeményezni.

14. Az Eladó a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére, legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon.

15. A jótállási igényt a kötelezett elutasíthatja, amennyiben az alábbiak közül bármely eset bizonyítható:
a, A termék hibája nem rendeltetésszerű használat miatt jelentkezett;
b, A terméket szakszerűtlenül helyezték üzembe/szerelték össze;
c, A termék hibáját túlfeszültség, hálózati hiba, elemi kár okozta;
d, A termék hibája már a vásárláskor ismert volt;
e, A fogyasztó által jelzett hiba nem észlelhető.


A Ptk. 6:173.§ (2) bekezdése alapján a jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat, ideértve különösen a Ptk. és a 373/2021.(VI.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy egyéb elérhetőségeken, fórumokon közölt észrevételek, jelzések, hibák, igények, stb. közlése nem minősülnek jótállási igény bejelentésnek, tekintettel arra, hogy a jótállási igények bejelentésére DECATHLON kizárólag a fentiekben rögzített megtételi módokat, csatornákat biztosítja.

Tájékoztatjuk a Vásárlókat, hogy a Marketplace partner által értékesített termékek esetén, a Marketplace partner a fenti jótállási szabályoktól eltérő, a fogyasztóra nézve kedvezőbb szabályokat állapíthat meg és alkalmazhat. Ezen szabályok részleteit és feltételeit az adott Marketplace partner értékesítésére vonatkozó általános szerződéses feltételei tartalmazzák, így kérjük, hogy olvassák el figyelmesen.

A DECATHLON önkéntes jótállásra vonatkozó szabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet alapján a Tízpróba Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Baross utca 146., a továbbiakban: DECATHLON), az általa értékesített árukra (termékekre) vonatkozóan önkéntes jótállást vállal az alábbiakban meghatározottak szerint. Az önkéntes jótállásból eredő jogokat a Ptk. szerinti fogyasztó (természetes személy) érvényesítheti.

⚽ Saját márkás áru esetén a jótállás időtartama:

3 év
Quecha sátrakra (kivéve azon Quechua sátrakra, melyekre 5 év) ITIWIT stand up paddle deszkákra

5 év
Quechua Fresh&Black felfújható sátrakra, ultimate comfort matracokra, kemping ágyakra és kemping székekre, MH 100 és MH 500 típusú kemping asztalokra , 2 illetve 3 személyes rudazatos Quechua Fresh&Black sátrakra
Forclaz sátrakra, Mátrix bakancsokra
Kerékpárok szénszálas (karbon) alkatrészeire és vázára
Dreamscape snowboard nadrágokra-és kabátokra
Domyos fitnesz gépek és trambulinok vázára
Quechua és Forclaz tarp ponyvákra, hálózsákokra és alpinista hálózsákokra
Simond hátizsákokra
Artengo teniszhálókra
Az alábbi KIPSTA márjákú focikapukra:
- Classic 500-as S méret (termékkód: 4653096)
- Classic 500-as M méret (cikkszám: 4653098
- Classic 500-as L méret (cikkszám: 4116550)
- Classic 500-as m méret (cikkszám: 4653100)
Az alábbi TARMAK márkájú kosárlabda palánkokra:
- B100 (cikkszám: 266738
- B700 pro (cikkszám: 2667479)
- B500 easy boksz (cikkszám: 2780157)
- B100 easy (cikkszám: 2918173)
- B900 easy boksz (cikkszám: 4239136)
- B100 easy box (cikkszám: 2973605)
- B200 easy (cikkszám: 2924934)
- K900 (cikkszám: 2973697)


10 év
Kültéri ping-pong ütőkre és kültéri ping-pong asztalokra (kivéve: hálóra, hálótartó oszlopra, )
kerékre, fékre, állítható lábra és PPT 130 típusú kültéri ping-pong asztal))
Quechua és Forclaz hátizsákokra)
Quechua – Airpump matracokra és acél kulacsokra)
Forclaz polifoamokra, túrafőzőkre)


Élethosszig tartó
Saját márkás kerékpárokon található, nem szénszálas (nem karbon) alkatrészek közül a vázra, a merev (felfüggesztés nélküli) villára, a nem állítható kormányszárra és a kormányra Saját márkás kerékpárokon található, nem szénszálas (nem karbon) alkatrészek közül a vázra, a merev (felfüggesztés nélküli) villára, a nem állítható kormányszárra és a kormányra


Saját márkáink:
Allsix, Aptonia, Artengo,Axelys, Atorka, Btwin, Caperlan, Canaveral, Copaya, Corength, Decathlon Optics, Decathlon Skateboarding, Domyos, Dreamscape, Elops, Evadict, Fenc’it Forclaz, Fouganza, Geologic, Géonaute, Imviso, Inesis, Inovik, Itiwit, Kalenji, Kimjaly, Kiprun , Kipsta, Kuikma, Koodza, Kooro, Korok, Kupima, Lugik, Maskoon, Nabaiji, Newfeel, Nyamba, Offload, Olaian, Opfeel, Oroks, Orao, Outshock, Oxelo, Perfly, Pongori, Quechua, Radbug, Rockrider, Riverside Sandever, Simond, Starever Solognac, Subea, Tarmak, Tribord, Triban, Urball , Van Rysel, Watko,Wedze.

⚽ Külső márkás áru esetén a jótállás időtartama:

2 év
Campingaz hűtőtáskára, Casio, Polar, Fitbit, Sidas, Energizer, Bresser, Beurer, Nasycon árukra

3 év
Petzl és Black Diamond fejlámpákra

5 év
Cornilleau kültéri pingpong asztalok asztallapjára

BIC Sport, Rotomod, Sevylor, Advenced Elements kajakokra/kenukra és a Cornilleau pingpong asztalok alkatrészeire (kivéve kültéri asztalok asztallapja), Joola pingpong aszatlokra a márka által vállalt jótállás érvényes áruházainkban.

A jótállásból eredő jogok –a jótállási jeggyel - a vásárlástól (távollévők között kötött szerződés esetében az átvételtől) számított vonatkozó jótállási időn belül érvényesíthetőek. A jótállási jegy hiányában, a jótállásból eredő jogok az áru ellenértékének megfizetését igazoló bizonylat - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számla vagy nyugta – bemutatásával, illetőleg a vásárlás tényének Decathlon Sport Közösségi profillal történő igazolásával is érvényesíthetőek. A jótállási határidő az áru fogyasztó részére történő átadásával, vagy az üzembe helyezés napjával kezdődik, az önkéntes jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő szavatossági és jótállási jogait. Az áru hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény bejelentésének módja:
– személyesen bármelyik magyarországi nyitva tartó Decathlon áruházban, nyitvatartási időben, vagy
– elektronikus levélben ([email protected]).

A fogyasztó a jótállásból eredő kijavítás iránti igényét a választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén vagy fióktelepén is érvényesítheti.

A jótállási jog érvényesítése során a fogyasztó választása szerint:
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. Figyelembe kell venni ilyenkor a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.
b) kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidővel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Ptk. 6:159§ (2a) bekezdése alapján Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Az áru kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási jog érvényesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

A jótállási jog érvényesítése során törekednie kell a kötelezettnek arra, hogy a javítást/cserét 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.

Amennyiben a fogyasztónak a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását kötelezett nem, vagy nem megfelelően rendezte, a fogyasztó jogosult a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett regionális békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A DECATHLON a jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón bocsátja fogyasztó részére, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában.

A jótállási igényt a kötelezett elutasíthatja, amennyiben az alábbiak közül bármely eset bizonyítható:

a. Az áru hibája nem rendeltetésszerű használat miatt jelentkezett;
b. Az árut szakszerűtlenül helyezték üzembe/szerelték össze;
c. Az áru hibáját túlfeszültség, hálózati hiba, elemi kár okozta;
d. Az áru hibája már a vásárláskor ismert volt;
e. A fogyasztó által jelzett hiba nem észlelhető.


A jótállás az áru rendeltetésszerű használata esetén érvényes. Meghibásodás esetén az árut a DECATHLON a vásárlástól számított 3 munkanapon belül kicseréli, feltéve hogy a használat a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A termék rendeltetésszerű használata mellett bekövetkezett minőségi hiba esetén a terméket a fogyasztó bármelyik magyarországi Decathlon áruházba visszaviheti, illetve a decathlon.hu- n vásárolt terméket postai úton is visszaküldheti a 3000 Hatvan, Sport u. 2. címre.

Nem minősül rendeltetésszerű használatnak például a használati-kezelési útmutatóban, termékismertetőben foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, helytelen szállítás. A jótállás nem érvényesíthető elemi kár, vis maior miatt bekövetkezett hibák esetén.

A Ptk. 6:173.§ (2) bekezdése alapján a jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat, ideértve különösen a Ptk. és a 373/2021.(VI.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy egyéb elérhetőségeken, fórumokon közölt észrevételek, jelzések, hibák, igények, stb. közlése nem minősülnek jótállási igény bejelentésnek, tekintettel arra, hogy a jótállási igények bejelentésére DECATHLON kizárólag a fentiekben rögzített megtételi módokat, csatornákat biztosítja.

f) SZAVATOSSÁG

1. Kellékszavatosság

Határidők, bizonyítás

A Ptk.-ban foglaltak alapján minden új termékre 2 év kellékszavatosság vonatkozik fogyasztói szerződés esetén (kivéve: élelmiszer, kozmetikai, termékek, vegyipari áru). A fogyasztói szerződés akkor jön létre, amikor az Eladótól a Vásárló terméket vásárol a weboldalon keresztül.

A szavatosság 2 évének első évében az esetleges hibák esetén az Eladó vagy a Vásárló igényének megfelelően intézi a termékkel kapcsolatos minőségi kifogást, vagy lehetősége van arra, hogy bebizonyítsa: a termék annak nem rendeltetésszerű használata miatt hibásodott meg, esetleg természetes kopás következménye, de mindenképpen mentes gyártási hibáktól. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igényét már nem érvényesítheti

A hibás termékkel kapcsolatos lehetőségek.

A Ptk. alapján a Vásárló hiba esetén választása szerint:
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. Figyelembe kell venni ilyenkor a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.
b) kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidővel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Ptk. 6:159§ (2a) bekezdése alapján fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye.
Amennyiben a kicserélés költsége jóval meghaladja a javítás költségét és a termék a javítás után használatra alkalmas, akkor az Eladó jogosult a javítást felajánlani. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.Aránytalan többletköltség mellett is lehetséges azonban, hogy mégis elfogadja az Eladó a Vásárló kicserélésre vonatkozó igényét, amennyiben a Vásárló számára a kijavítás (és esetleg az ezzel járó határidő) kiemelt kényelmetlenséget jelent.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A DECATHLON által értékesített termékre vonatkozó kellékszavatossági igény érvényesítéséhez szükséges, hogy
a szavatossági idő alatt
– a Vásárló szavatossági igényét bejelentse:
a) személyesen bármelyik nyitva tartó magyarországi Decathlon áruházban, nyitvatartási időben vagy
b) elektronikus levélben ([email protected])
– vásárlását igazolja (számlával vagy Decathlon Sportközösségi profillal) és A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének nincs egyéb feltétele, A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A teljes szavatossági időn belül, a szavatossági igény Eladó általi elbírálásához, ahhoz, hogy a szavatossági igényt teljesíteni vagy elutasítani tudja, a Vásárló köteles a hibás terméket bemutatni*.

Mindegyik feltétel együttesen szükséges a szavatossági igény kezeléséhez..

*Online vásárlás esetén a megvásárolt terméket visszaküldhető az alábbi címre: Delogist Kft. (3000 Hatvan, Sport u. 2.).

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy egyéb elérhetőségeken, fórumokon közölt észrevételek, jelzések, hibák, igények, stb. közlése nem minősülnek szavatossági igény bejelentésnek, tekintettel arra, hogy a szavatossági igények bejelentésére DECATHLON kizárólag a fentiekben rögzített megtételi módokat, csatornákat biztosítja.

A Marketplace partner által értékesített termékre vonatkozó kellékszavatossági igény érvényesítéséhez szükséges, hogy

a szavatossági idő alatt
– a Vásárló szavatossági igényét bejelentse:
a) elektronikus levélben ([email protected]) vagy
b) a Marketplace partner által az értékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételeiben meghatározott egyéb módon – vásárlását igazolja (számlával vagy más alkalmas módon).
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A teljes szavatossági időn belül, a szavatossági igény Eladó általi elbírásálásához, ahhoz, hogy a szavatossági igényt teljesíteni vagy elutasítani tudja, a Vásárló köteles a hibás terméket bemutatni*.Mindegyik feltétel együttesen szükséges a szavatossági igény kezeléséhez.

*Online vásárlás esetén a megvásárolt terméket visszaküldhető az értékesítő Marketplace partner részére az értékesítésére vonatkozó általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint.

Amennyiben a terméket a Vásárló nem rendeltetésszerűen használta, vagy a hiba természetes kopás következménye, a szavatossági igényt az Eladó elutasítja.

Az Eladó a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényekről jegyzőkönyvet vesz fel. Vásárló, az Eladó kérésére, a minőségi kifogással érintett termékeket tiszta állapotban köteles visszaküldeni, mivel a hiba megállapításához, illetve a hiba okának feltárásához feltétlenül szükséges pontosan látni a terméket.

A termékre vonatkozó kellékszavatosság kezdetét követő első év utáni meghibásodásai esetén a bizonyítási kényszer már a Vásárlót terheli, azaz vita esetén (vagyis ha a két fél nem tud megegyezni, hogy a hiba oka gyártási eredetű- vagy pedig más) a Vásárlónak kell bizonyítania a hiba eredetét.

2. Termékszavatosság

A Vásárlónak a kellékszavatossági jog mellett lehetősége van minőségi kifogással érintett termékével a termék gyártójához (amennyiben az nem egyezik meg az Eladóval) fordulni. Ezt a jogát úgy gyakorolhatja, ha ezzel párhuzamosan az Eladónál kellékszavatossági igényt nem érvényesített. Termékszavatossággal összefüggésben felmerülő gyakori kérdések a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

III. PLUS TERMINÁL készüléken áruházban leadott megrendelésekre vonatkozó speciális feltételek

DECATHLON egyedi szolgáltatással teszi lehetővé a Vásárlók részére, hogy a DECATHLON által meghatározott áruházakban elhelyezett PLUS TERMINÁL készülékeken keresztül megrendeljék a kiválasztott terméket és azt a megadott szállítási módok bármelyikének segítségével átvegyék.
Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy a DECATHLON Marketplace a PLUS TERMINÁL-on nem elérhető.

A rendelés leadásának bemutatása:
A Vásárló az üzletben elhelyezett PLUS TERMINÁL készülék segítségével kiválasztja a megvásárolandó termékeket.
A Vásárló bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosaram” ikonra kattintva.
Amennyiben a Vásárló véglegesíteni szeretné a megrendelését, akkor ezt megelőzően ellenőrizheti a megvásárolt termékek darabszámát. A „törlés - ” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma.
A kosárba helyezett termékek vásárlási szándékát számítástechnikai rendszerünk nem tekinti véglegesnek, ezért a Vásárló által megrendelésének véglegesítése előtt előfordulhat, hogy az adott terméket/termékeket időközben már megvásárolták és emiatt már nincs készleten, melyért DECATHLON nem tud felelősséget vállalni.
A Vásárló bejelentkezik a vásárláshoz szükséges felhasználó nevével és jelszavával vagy az ehhez szükséges sikeres regisztrációt elvégzi.
Vásárló a rendelés leadásakor kiválasztja a szállítási módot. A Plus terminálon választható lehetséges szállítási módok megegyeznek a II./b. “Rendelés menete” pontban leírt szállítási módokkal.
A Vásárló a rendelés szállítási módjának kiválasztása után kiválasztja a fizetési módot.

(Figyelem! Nem minden fizetési mód érhető el egyes szállítási módoknál!)

Ennek módjai a következők lehetnek: Utánvétel, Ajándékkártya, Recathlon utalvány (melyek megegyeznek a II/b. “Rendelés menete” pontban leírt fizetési módokkal) továbbá:

Kassza: Kasszánál történő fizetés esetén abban az áruházban fizetheti ki a vásárló a rendelését, ahol a rendelést leadta. A kasszánál bankkártyával, készpénzzel vagy azok kombinációjával is.

Online kifizetés: A vásárlónak lehetősége van a webshopon keresztül bankkártyával vagy ajándékkártyával fizetnie rendelését, a rendelés leadását követő négy órán belül. Ehhez a DSK profilba történő belépésre és “Vásárlásaim” menüponton belül a Rendelés keresésére, valamint a “Rendelés leadás” kiválasztására van szükség.

IV. ONLINE AJÁNDÉKKÁRTYA VÁSÁRLÁS SPECIÁLIS FELTÉTELEI

Jelen IV. fejezetben foglalt rendelkezések a DECATHLON által online felületein (weboldal, PLUS TERMINÁL, illetve applikáció) értékesített ajándékkártya vásárlására vonatkozó speciális rendelkezéseket rögzíti. Az ajándékkártya vásárlásra a II. fejezetben foglaltak a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazandók.

a) AJÁNDÉKKÁRTYA RENDELÉS ÉS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

Az ajándékkártya egy olyan utalvány, amely lehetővé teszi birtokosa számára, hogy a DECATHLON termékei megvásárlásának fejében azzal fizessen a Decathlon Európai Unió tagállamaiban található áruházaiban és a weboldalon, illetve applikációjában online. Többször is használható a rajta elhelyezett egyenleg erejéig és szükség esetén más fizetőeszközökkel együttesen is lehet fizetni vele.

A www.decathlon.hu oldalon Ajándékkártyával történő fizetés kizárólag abban az esetben lehetséges, ha az adott online megrendelés valamennyi termékét / és vagy szolgáltatását a DECATHLON értékesíti. Amennyiben az online megrendelés akár részben, akár kizárólag olyan terméket és /vagy szolgáltatást tartalmaz, melynek eladója Marketplace partner, Ajándékkártyával történő fizetés nem lehetséges.

A DECATHLON weboldalán, applikációjában, illetve a PLUS TERMINÁL-on keresztül online (digitális) ajándékkártyát értékesít. Plasztik formátumú ajándékkártya vásárlására kizárólag a DECATHLON áruházainkban van lehetőség.

Az online (digitális), illetve plasztik formátumú ajándékkártya felhasználása a DECATHLON által értékesített termékek online – amennyiben ezt a fizetési módot a rendszer felajánlja – vagy DECATHLON áruházban történő kifizetésekor az ajándékkártya számának, illetve PIN kódjának megadásával történik. Az online (digitális) ajándékkártya felhasználható a DECATHLON áruházakban digitálisan bemutatva vagy kinyomtatva is.

Az ajándékkártyát ugyanolyan gondossággal kell kezelni, mint a készpénzt, ugyanis elvesztése esetén a DECATHLON nem cseréli, illetve nem téríti meg az értékét.

Az online ajándékkártya személyes használat céljából kerül értékesítésre, 2.000,- Ft és 50.000,- Ft között eltérő összegekben, amelyet a Vásárló határoz meg vásárláskor, ezresekre kerekített összegben. Felhívjuk a jogi személyek figyelmét, hogy amennyiben nagyobb mennyiségben kívánnak ajándékkártyát harmadik személyek (pl. munkavállalók) részére vásárolni, úgy ezen igényüket az [email protected] e-mail címen jelezzék. Egyebekben jogi személyként ajándékkártya vásárlásra a jogi személy profiljából indított vásárlással, egyesével van lehetőségük a jelen fejezetben rögzített feltételek szerint.

Az online ajándékkártya aktiválásától számítva huszonnégy (24) hónapig érvényes.

Az online (digitális) ajándékkártya az e-mailben történő küldésekor automatikusan aktiválódik, a Vásárló vagy az ajándékkártya kedvezményezettje a vásárláskor megadott e-mail címre érkezést követően azonnal felhasználhatja.

Az ajándékkártya bármennyi vásárlásra használható egészen addig, amíg teljesen el nem fogy a rajta lévő összeg, vagy le nem jár az érvényessége. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajándékkártya csak az Európai Unió tagállamaiban található DECATHLON üzletekben, valamint a decathlon.hu oldalon található webáruházban, illetve a Decathlon magyarországi applikációjában használható fel.

Az ajándékkártya részben is levásárolható, azonban nem váltható készpénzre. Az ajándékkártya egyenlegéről és a lejárat idejéről erre a linkre kattintva tájékozódhatsz online. Ajándékkártya szám és PIN kód megadásával kaphat az ajándékkártya birtokos részletes tájékoztatást az ajándékkártya egyenlegről, azzal történt vásárlásokról, illetve az ajándékkártya lejárati idejéről.

Az ajándékkártya rendelése az alábbi linken a szükséges adatok megadását követően a „Tovább a kosárhoz” gombra kattintva kezdeményezhető.

Az ajándékkártya vásárláshoz a Vásárlónak a Decathlon Sportközösség fiókjába be kell jelentkeznie, amit a weboldalon vagy az ajándékkártya vásárlás oldalán a megjelenő linkre kattintva is megtehet.

Bejelentkezést követően a Vásárló kiválasztja az ajándékkártyára feltöltendő összeget, amelyet megtehet a kijelölt összegek közötti választással (2000, 5000, 10000, 25000 vagy 50000 Ft gombra kattintva) vagy megadhat egy tetszőleges összeget 2000 és 50000 forint között. 2000 forintnál kisebb vagy 50000 forintnál nagyobb összeggel egy ajándékkártya nem tölthető fel.

A Vásárlónak lehetősége van a digitális ajándékkártya képét megváltoztatni a „Válassz egy képet” gombra kattintással. A Vásárló itt kiválaszt egy a DECATHLON által biztosított képet vagy saját képet (.jpg vagy .png fájl típusban) tölt fel. A saját kép feltöltése esetén Vásárló szavatolja, hogy a kép felhasználására jogosult. DECATHLON a Vásárló által feltöltött kép felhasználásának jogszerűségét nem vizsgálja, azért kizárólag a Vásárló felelős.

A Vásárló ezt követően megadja keresztnevét a „Tőle” felirat alatt, illetve saját vagy harmadik fél keresztnevét, akinek az ajándékkártyát vásárolja a „Neki” felirat alatt. A Vásárló igény szerint 150 karakteres üzenetet is küldhet az ajándékkártyával, amely az ajándékkártyát kiküldő e-mailben jelenik meg a címzett számára. A Vásárló által itt rögzített üzenet tartalmáért a DECATHLON felelősséget nem vállal. A Vásárló ezt követően bejelöli, hogy saját vagy harmadik fél címzett részére kívánja az ajándékkártyát megküldeni. Amennyiben saját e-mail címre kéri küldeni a Vásárló, úgy a Decathlon Sportközösség profiljában rögzített e-mail címére kerül megküldésre a megrendelt ajándékkártya. Ha a megjelenített e-mail cím ez esetben nem megfelelő, akkor a Vásárló azt Decathlon Sportközösség profiljában tudja módosítani a rendelés leadása előtt. Amennyiben a profilban rögzített e-mail címtől eltérő e-mail címre kívánja a Vásárló az ajándékkártyát megküldeni, azt a „Címzett” felirat mellett jelölheti, amely esetben meg kell adnia az ajándékkártya küldés címzett e-mail címét, illetve ezt az e-mail címet ismételten meg kell erősítenie. A Vásárló kizárólagosan felelős az általa megadott bármely e-mail cím helyességéért, ezért DECATHLON felelősséget nem vállal. Az e-mail cím helytelenségéből fakadó minden kockázatot a Vásárló vállalja. A Vásárló ezt követően választhat, hogy az ajándékkártya a rendszerben történő feldolgozás és fizetést követően azonnal megküldésre kerüljön vagy kijelölhet egy későbbi időpontot a küldésre. A Későbbi időpont választása esetén a kiküldés dátumát és negyed órás pontossággal a küldés időpontját a Vásárló köteles kiválasztani.

Felhívjuk az online ajándékkártyát vásárlók figyelmét, hogy amennyiben az online ajándékkártyát harmadik személy címzett részére kívánják megvásárolni, úgy az online ajándékkártya egy másolatát a vásárló is megkapja a címzettel együtt. A DECATHLON nem vállal felelősséget az online ajándékkártya vásárló általi példányának felhasználásából harmadik személyt ért károk kapcsán, ezen felhasználásért kizárólagosan az online ajándékkártyát a címzett helyett felhasználó Vásárló felelős! Ennek megfelelően, kérjük vásárlóinkat, hogy ha harmadik személynek vásárolnak ajándékkártyát, úgy annak másolatát ne használják fel a harmadik személy tudta és beleegyezése nélkül.

A Vásárlónak a rendelés véglegesítése előtt lehetősége van az e-mailben megküldött ajándékkártya kinézetét az „Előnézet” gombra kattintással megtekinteni.

A rendelés a „Tovább a kosárhoz” gombra kattintással véglegesíthető.

Az ajándékkártya online megvásárlása csak bankkártyás fizetéssel lehetséges.

Az ajándékkártya megvásárlásáról egy visszaigazoló e-mailt küldünk a vásárlás részleteivel. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez még nem tekinthető online ajándékkártyának, azt egy külön e-mail tartalmazza. Az online ajándékkártyát tartalmazó e-mail megküldését követően a vásárló e-számlát kap rendeléséről, szintén a vásárláskor megadott e-mail címére.

b) AJÁNDÉKKÁRTYA SZEMÉLYRE SZABÁS FELTÉTELEI

A Vásárlók személyre szabhatják ajándékkártyájukat. A kiválasztott kép vagy szöveg a DECATHLON megítélése szerint nem lehet: erkölcstelen, etikátlan, vagy nem közvetíthet gyenge etikai értékeket.
A Vásárló teljes felelősséggel tartozik az ajándékkártyákon és bármilyen jellegű ajándék csomagoláson szereplő személyre szabott tartalmakért (jelölések, szövegek, fényképek, logók, nevek stb.), és köteles arra, hogy ne sértse meg harmadik személyek szellemi tulajdonhoz fűződő jogait a megrendelni kívánt ajándékkártyák oly módon történő személyre szabása során, ahogyan azt teszi. A DECATHLON nem vállal garanciát és nem vállal felelősséget ezzel kapcsolatosan. Kétség esetén vagy a Vásárló által a megadott határidőn belül benyújtandó igazoló dokumentumok hiányában a DECATHLON fenntartja a jogot, hogy megtagadja az elemnek a terméken történő elhelyezését, amennyiben az elem elhelyezése kockázatot jelent valamely jogsértés és / vagy a tisztességtelen verseny tekintetében – de nem felelős a jogsértés vizsgálatáért. A Vásárló minden esetben garantálja, hogy rendelkezik az összes szellemi tulajdonhoz fűződő joggal és engedéllyel minden olyan képhez, névhez, logóhoz, regisztrációhoz és fényképhez fűződően, amelyet fel kíván használni a vásárolt ajándékkártyák személyre szabásához. A Vásárló vállalja, hogy kérésre benyújt a DECATHLON részére minden dokumentumot és igazolást, amely ezeket a jogokat és engedélyeket alátámasztja. Kárigények vagy további, különösen hamisításból, a magánélet megsértéséből eredő, a Vásárlóval és adott esetben a DECATHLON-nal szembeni jogviták esetén, a Vásárló vállalja, hogy fedez minden díjat (ügyvédi, eljárási költségek stb.), továbbá a DECATHLON esetleges elmarasztalásának költségeit.

c) AJÁNDÉKKÁRTYA VÁSÁRLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A Vásárló vállalja, hogy tájékoztatja az ajándékkártya kedvezményezettjét annak érvényességi idejéről és használati feltételeiről. Az érvényességi időszakot követő és / vagy a felhasználási feltételeket be nem tartó felhasználás semmilyen körülmények között nem vonhatja maga után a DECATHLON felelősségét.

d) ONLINE (DIGITÁLIS) AJÁNDÉKKÁRTYA SZÁLLÍTÁSA

Az e-mailben küldött ajándékkártyák esetében a Vásárló választja meg azt a napot és időpontot, amikor a rendelés elküldésre kerül a választása szerinti e-mail címre. Az ajándékkártya linkjét tartalmazó e-mail akkor minősül a címzett által átvettnek, amikor kiküldésre kerül a Vásárló által megadott e-mail címre.

Az ajándékkártya Vásárlóinak és címzettjeinek javasolt ellenőrizni a Spam vagy a levélszemét mappát, ha nem kapták meg a megrendelés megerősítését vagy az ajándékkártyájukra mutató linket.

e) CSERE/MEGÚJÍTÁS/ELVESZTÉS/LOPÁS

Az ajándékkártya összege nem téríthető vissza és nem cserélhető, különösen elvesztés vagy lopás esetén.

f) ELÁLLÁSRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK DIGITÁLIS AJÁNDÉKKÁRTYA VÁSÁRLÁS ESETÉN

Felhívjuk az online ajándékkártyát vásárlók figyelmét, hogy az online ajándékkártya szolgáltatásunk a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja szerint nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek. Amennyiben a vásárló az online ajándékkártyára vonatkozó megrendelést ad le, kifejezett, előzetes beleegyezését adja a DECATHLON, mint szolgáltató részére ezen megrendelés teljesítésére és ezzel együtt beleegyezését adja és egyben tudomásul veszi, hogy az online ajándékkártya DECATHLON általi elküldésével, tehát a teljesítés megkezdését követően a rendelet szerinti elállási és felmondási jogát elveszíti, azaz az online rendelt ajándékkártyát teljesítés után nem áll módunkban visszaváltani, pénzt visszafizetni.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy szerződéses nyilatkozata, azaz a webáruházból történő vásárlás fizetési kötelezettséget von maga után.

Eladó kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt (pl. futárszolgálat) jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Eladó az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Eladó és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett regionális békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Vásárló a Eladótól kapott rendelésazonosítót (rendelési számot) és a rendeléssel kapcsolatban kapott valamennyi információt köteles bizalmasan kezelni és ezen információk harmadik személy részére történő átadásából származó felelősség és az ebből eredő kár teljes körűen terheli.

Békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linken találhatóak.
A DECATHLON székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: 1055 Budapest, Balassi B. u. 25. IV/2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 81.
Telefonszám: (1) 792 7881
E-mail: [email protected] Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Eladó tájékoztatja Vásárlót arról, hogy a békéltető testületi eljárásban a Vásárlót együttműködési kötelezettség terheli.

Vásárló a Marketplace partner székhelye szerinti illetékes Békéltető Testületről a Marketplace partner értékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételeiből tájékozódhat.

VI. PANASZKEZELÉS RENDJE

Lásd külön dokumentum

A webáruházunk, a PLUS TERMINÁL készülékünk és a DECATHLON applikációnk célja, hogy a Vásárló valamennyi megrendelését megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett tudja DECATHLON illetőleg Marketplace partner teljesíteni.
Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi módokon és elérhetőségeken terjesztheti elő.

DECATHLON-ra vonatkozó panasz, illetőleg DECATHLON-nal megkötött szerződésre, DECATHLON általi értékesítésre vonatkozó panasz előterjeszthető:

– szóbeli panasz:
● személyesen bármelyik üzletben, az adott üzlet nyitvatartási idejében
● személyesen a központban munkanapokon 9:00-16:00 között (2040 Budaörs, Baross u. 146.)
● telefonon keresztül az üzletek nyitvatartási idejében (Decathlon áruházak telefonszámai elérhetőek az alábbi weboldalon:https://www.decathlon.hu/store-locator)
● telefonon keresztül a call center (+36 20 881 9300) nyitvatartási idejében H-Szo 9:00-18:00, V: 10:00-18:00-ig

– írásbeli panasz:
● postai úton (2040 Budaörs, Baross u. 146.)
● elektronikus levélben ([email protected])
● üzletünkben, nyitvatartási időben, a vásárlók könyvébe tett írásbeli panasz (az üzletek elérhetőségeit a 4. sz. melléklet tartalmazza).
Írásbeli panaszként kezeljük a fenti elérhetőségre küldött leveleket is.

Marketplace partnerre vonatkozó panasz, illetőleg Marketplace partnerrel megkötött szerződésre, Marketplace általi értékesítésre vonatkozó panasz előterjeszthető:

– szóbeli panasz:
● telefonon keresztül a call center (+36 20 881 9300) nyitvatartási idejében H-Szo 9:00-18:00, V: 10:00-18:00-ig
● a Marketplace partner által az értékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételeiben meghatározott egyéb módon

– írásbeli panasz:
● elektronikus levélben ([email protected])
●; a Marketplace partner által az értékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételeiben meghatározott egyéb módon.

Az írásbeli panaszokat az Eladó a jogszabályban előírt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A fogyasztó által a DECATHLON áruházaiban a DECATHLON-ra vonatkozóan mind a vásárlók könyvébe, mind más formátumban leadott írásbeli kifogásokat is panaszként kezelünk. A szóbeli panaszokat az Eladó lehetőség szerint helyben, azonnal megoldja, s amennyiben ez nem lehetséges, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet lehetőség szerint a fogyasztó egyetértése mellett véglegesíti és egy példányát a fogyasztónak átadja papír alapon, vagy elektronikus úton (e-mail). Amennyiben ez utóbbi nem lehetséges, akkor a jegyzőkönyvet legkésőbb a szóbeli panaszra adott válasszal egy időben küldi ki – legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 30. napon.

Amennyiben az Eladó és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: Jogszabálysértés esetén a fogyasztó az illetékes kormányhivatal eljárását kezdeményezheti. Az eljárás lefolytatására a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítése címe szerinti kormányhivatal vagy az a kormányhivatal jogosult, melynek területén a jogellenes magatartást elkövették. A kormányhivatalok elérhetősége: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben az Eladó a panaszkezelési tevékenysége nem a fogyasztó megelégedésére történt, vagy a fogyasztó panaszát a Eladó elutasította, a területileg illetékes regionális Békéltető Testületek ingyenes eljárását igényelheti. Az eljárást a fogyasztónak minősülő ügyfélnek, vagy a fogyasztónak a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes vármegyei kereskedelmi kamara által működtetett regionális Békéltető Testületnél, belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában az Eladó székhelye szerint illetékes vármegyei kereskedelmi kamara által működtetett regionális Békéltető Testületnél kell kezdeményeznie. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A regionális illetékességű békéltető testületek listáját és elérhetőségeit elérheti többek között a www.bekeltetes.hu oldalon, jelen ÁSZF 1.számú mellékletében vagy áruházainkban.

A Békéltető testülethez fordulás lehetőségéről a DECATHLON panaszkezelési szabályzatából is tájékozódhat, mely az alábbi linken keresztül érhető el.

Vásárló a Marketplace partner fenálló fogyasztási jogvitára illetékes Békéltető Testületről a Marketplace partner értékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételeiből illetőleg a www.bekeltetes.hu oldalról tájékozódhat. A Marketplace partner panasz kezelésének rendjéről a Marketplace partner ad tájékoztatást.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Online vitarendezési fórum igénybevétele:

Tájékoztatjuk a kedves Vásárlót az online vitarendezés igénybevételéről.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara által működtetett regionális békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.

Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr

Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait. Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetősége:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.


E-mail cím: [email protected], [email protected]
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31


A DECATHLON panaszkezelési szabályzata az alábbi linken keresztül érhető el.

A Marketplace partner panaszkezelésének rendjéről a Marketplace partner ad tájékoztatást.

VII. ADATKEZELÉS

A weboldal, illetve egyéb online felületen történő vásárlás során a Vásárlóról kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató elérhető a következő oldalon: Online adatkezelési tájékoztató

A Marketplace partner adat kezelésének rendjéről a Marketplace partner ad tájékoztatást.

A jelen ÁSZF 2024. március 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A DECATHLON jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.

I. sz. melléklet - Békéltető testületek elérhetőségei

Baranya Vármegyei Békéltető Testület:
Illetékeségi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye,Tolna vármegye
Székhely/Levelezési cím: 7625 Pécs Majorossy Imre u. 36.
Telefonszám: (72) 507-154 (20) 283-3422 Fax szám: (72) 507-152
E-mail cím: [email protected] Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület:
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye
Székhely/Levelezési cím: 3525 Miskolc Szentpáli utca 1.
Telefonszám: (46) 501-090 (46) 501-871 Fax szám: (46) 501-099
E-mail cím: [email protected] Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület:
Illetékességi terület: Budapest
Székhely: 1016 Budapest Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest Pf. 10.
Telefonszám: (1) 488 2131 Telefax: (1) 488 2186
E-mail: [email protected] Honlap: www. Bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület:
Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye
Székhely/Levelezési cím: 6721 Szeged Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: (62) 554-250/118 m. Fax szám: (62) 426-149
E-mail: [email protected] Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület:
Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye
Székhely/Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám: (22) 510-310 Fax szám: (22) 510-312
E-mail cím: [email protected] Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület:
Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye
Székhely/Levelezési cím: 9021 Győr Szent István út 10/a.
Telefonszám: (96) 520-217 Fax szám: (96) 520-291
E-mail cím: [email protected] Honlap: www.bekeltetesgyőr.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület:
Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Székhely/Levelezési cím: 4025 Debrecen Petőfi tér 10. Ügyintézés: 4025 Debrecen Vörösmarty utca 13-15.
Telefonszám: (52) 500-710 (52) 500-745 Fax szám: (52) 500-720
E-mail cím: [email protected] Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület:

Illetékességi terület: Pest vármegye Székhely/Levelezési cím: 1055 Budapest Balassi B. u. 25. IV/2.
Telefonszám: (1) 792 7881
E-mail: [email protected] Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu