BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A Tízpróba Magyarország Kft., mint a www.decathlon.hu oldal (továbbiakban: weboldal) üzemeltetője tájékoztatja a Marketplace partnereket, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF) foglaltaknak megfelelően jogosultak, az általuk a DECATHLON Marketplace felületen értékesítésre felkínált, saját tulajdonukat képező termékek hirdetését megrendelni a Tízpróba Magyarország Kft-től (továbbiakban DECATHLON).

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érvényes és hatályos minden Marketplace Partner által, a www.decathlon.hu felületen keresztül leadott egyedi online hirdetési megrendelésre (a továbbiakban: egyedi hirdetési megrendelés vagy egyedi megrendelés) és a megrendelés leadásának folyamatára. Jelen ÁSZF hatálya kizárólag az előbbiekben meghatározott jogviszonyokra terjed ki, mely jogviszony a DECATHLON és a Marketplace Partner között jön létre.

DECATHLON tájékoztatja a Marketplace Partnereket, hogy kizárólag jelen ÁSZF és annak elválaszthatatlan részét képező egyedi hirdetési megrendelés – annak jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő leadása esetén - együttesen alkotják a DECATHLON és Marketplace Partner között létrejött hirdetési szerződés (továbbiakban: Hirdetési szerződés) tartalmát.

Felhívjuk a Marketplace Partner figyelmét, hogy az egyedi hirdetési megrendelés weboldalon keresztül történő leadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, tudomásul veszi és elfogadja az abban foglaltakat. Jelen ÁSZF magyar nyelvű szerződés, mely nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról
https://www.decathlon.hu/Hogyan-mukodik-a-Marketplace_lp-XENZ9R és ugyanitt letölthető.

A Marketplace Partner általános szerződési feltételei, illetőleg egyéb szerződési feltételei nem válnak jelen szerződés illetőleg a Felek között létrejött jogviszony részévé.

FOGALMAK

A következő fogalmak a jelen ÁSZF alkalmazása és értelmezése során az alábbi jelentéssel bírnak:

Webshop vagy webáruház: http://www.decathlon.hu weboldalon elérhető online áruház mely magában foglalja a DECATHLON Marketplacet is.

DECATHLON Marketplace: A DECATHLON Marketplace egy, a Decathlon Belgium SA (székhely: Avenue Jules Bordet 1, 1140 Evere, Belgium, nyilvántartási szám: 0449.296.278) által létrehozott és támogatott, a www.decathlon.hu oldalba integrált és a Tízpróba Magyarország Kft. által üzemeltetett felület, mely lehetővé teszi, hogy az azt használó Marketplace partner (a továbbiakban: Marketplace partner), aki előfizetett a DECATHLON Marketplace felület szolgáltatására, mint forgalmazó, új termékeit és ahhoz kapcsolódó logisztikai és értékesítést követő egyéb szolgáltatásait ezen a felületen megjelenítse és közvetlenül értékesítésre felkínálja a látogató számára. DECATHLON Marketplace elérhető közvetlenül a http://www.decathlon.hu oldalon és a Decathlon Applikációban, de nem érhető el a PLUS TERMINÁL-on.

DECATHLON: Tízpróba Magyarország Kft, melynek adatait az I. pont tartalmazza és amely http://www.decathlon.hu weboldalon, valamint a PLUS TERMINÁL-on és a Decathlon applikáción keresztül termékeket és / vagy szolgáltatásokat értékesítésre kínál.

Marketplace partner: olyan Eladó, aki a http://www.decathlon.hu oldalon a DECATHLON-on kívül eladóként termékeket és/vagy szolgáltatásokat értékesít vagy értékesítésre kínál. Tájékoztatjuk a Vásárlóinkat, hogy a DECATHLON Marketplacen megjelenő valamennyi Marketplace partner a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti vállalkozásnak minősül. A Marketplace partner adatait a Marketplace partner értékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételei tartalmazzák, mely elérhető a weboldal Marketplace partnerre vonatkozó részén.

I. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve:
Tízpróba Magyarország Kft.

A szolgáltató székhelye:
2040, Budaörs Baross u. 146.

A szolgáltató elektronikus elérhetősége:
[email protected]

Cégjegyzékszáma:
13-09-105988

Cégbejegyzés:
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószáma:
13443966-2-44

Képviseli:
Diego Rango D’Aragona ügyvezető (önállóan)

Telefonszáma:
+36 20 881 9300 (normál díjszabással hívható)

Adatvédelmi tisztviselője:
Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda (székhely:1027 Budapest, Kacsa u.15-23., elérhetőség: [email protected])

A szerződés nyelve:
magyar

II. AZ ONLINE RENDELÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

II/a HIRDETÉSEK FAJTÁI ÉS MEGRENDELÉS LEADÁSA

Marketplace Partner jogosult – elérhetőség függvényében – az alábbi hirdetéseket megrendelni:

"Slider - főoldali, kezdőkép kiemelés - 2. oldal":
A weboldal nyitóoldalán elérhető legfelső, képi hirdetés, amely automatizáltan lapoz minden látogatás esetén. A Marketplace Partneri hirdetés, minden esetben a 2. oldali kezdőképen történő Marketplace Partner hirdetésének megjelenítését jelenti, amely beazonosítását segíti a képek alsó részén elhelyezkedő pontozás. Itt mindig balról a 2. pont kiemelkedése mutatja a 2. oldalt, mely oldalon történő megjelenítésre a Marketplace Partner jogosult egyedi hirdetést megrendelni. A megjelenített hirdetési kép kattintható, amely a hirdetésen szereplő termék/kategória/márka, a Marketplace Partner által megadott, a DECATHLON Marketplace oldalon elérhető oldalára vezetnek. "Kiemelt kategória, 2. kategória":
A weboldal nyitóoldalán elérhető, a legfelső képi hirdetés alatt található hatos blokkban elhelyezkedő, képi hirdetés. A Marketplace Partneri hirdetés, minden esetben ennek a hatos blokknak balról a 2. képét és hozzá tartozó szövegezést jelenti A megjelenített hirdetési kép kattintható, amely a hirdetésen szereplő termék/kategória/márka, a Marketplace Partner által megadott, a DECATHLON Marketplace oldalon elérhető oldalára vezetnek.

Valamennyi hirdetés 1 hetes időtartamra rendelhető meg, mely a naptári hetekhez igazodik hétfőtől- vasárnapig (továbbiakban: hirdetési időszak). Az egyedi hirdetési megrendelést, a jelen ÁSZF szerinti adattartalommal és a megrendelő formanyomtatvány hiánytalan kitöltésével legalább a hirdetési időszak kezdetét megelőző 3 héttel előbb szükséges leadni.

Az adott hirdetési időszakra vonatkozó hirdetési díjak az alábbiak:
Az árak a 2023-as évre vonatkoznak és visszavonásig / módosításig érvényesek. DECATHLON bármikor jogosult az árakat és hirdetési típusokat, jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeket egyoldalúan módosítani, ebből eredően pedig mindennemű felelősségét kizárja.

29. hét: Slider 500.000 Ft + Áfa
29. hét: Kiemelt kategória 300.000 Ft + Áfa
30. hét: Slider 500.000 Ft + Áfa
30. hét: Kiemelt kategória 300.000 Ft + Áfa
31. hét: Slider 650.000 Ft + Áfa
31. hét: Kiemelt kategória 390.000 Ft + Áfa
32. hét: Slider 650.000 Ft + Áfa
32. hét: Kiemelt kategória 390.000 Ft + Áfa
33. hét: Slider 650.000 Ft + Áfa
33. hét: Kiemelt kategória 390.000 Ft + Áfa
34. hét: Slider 650.000 Ft + Áfa
34. hét: Kiemelt kategória 390.000 Ft + Áfa
35. hét: Slider 650.000 Ft + Áfa
35. hét: Kiemelt kategória 390.000 Ft + Áfa
36. hét: Slider 650.000 Ft + Áfa
36. hét: Kiemelt kategória 390.000 Ft + Áfa
37. hét: Slider 650.000 Ft + Áfa
37. hét: Kiemelt kategória 390.000 Ft + Áfa
38. hét: Slider 650.000 Ft + Áfa
38. hét: Kiemelt kategória 390.000 Ft + Áfa
39. hét: Slider 400.000 Ft + Áfa
39. hét: Kiemelt kategória 240.000 Ft + Áfa
40. hét: Slider 400.000 Ft + Áfa
40. hét: Kiemelt kategória 240.000 Ft + Áfa
41. hét: Slider 400.000 Ft + Áfa
41. hét: Kiemelt kategória 240.000 Ft + Áfa
42. hét: Slider 400.000 Ft + Áfa
42. hét: Kiemelt kategória 240.000 Ft + Áfa
43. hét: Slider 140.000 Ft + Áfa
43. hét: Kiemelt kategória 106.000 Ft + Áfa
44. hét: Slider 140.000 Ft + Áfa
44. hét: Kiemelt kategória 106.000 Ft + Áfa
45. hét: Slider 180.000 Ft + Áfa
45. hét: Kiemelt kategória 100.000 Ft + Áfa
46. hét: Slider 180.000 Ft + Áfa
46. hét Kiemelt kategória 100.000 Ft + Áfa
47. hét: Slider 300.000 Ft + Áfa
47. hét: Kiemelt kategória 180.000 Ft + Áfa
48. hét: Slider 250.000 Ft + Áfa
48. hét: Kiemelt kategória 120.000 Ft + Áfa
49. hét: Slider 250.000 Ft + Áfa
49. hét: Kiemelt kategória 120.000 Ft + Áfa
50. hét: Slider 270.000 Ft + Áfa
50. hét: Kiemelt kategória 120.000 Ft + Áfa
51. hét: Slider 270.000 Ft + Áfa
51. hét: Kiemelt kategória 120.000 Ft + Áfa
52. hét: Slider 270.000 Ft + Áfa
52. hét: Kiemelt kategória 120.000 Ft + Áfa

A díjak forintban értendőek és nem tartalmazzák a vonatkozó Áfát.

Martketplace Partner a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0gf6_8dCvCis3j-CGaRQ71IsfX4U3VFp_TG-EJT__2AyoOQ/viewform linken elérhető formanytatvány kitöltésével adhatja le megrendelését DECATHLON részére. Marketplace Partner az alábbi adatokat köteles megadni a formanyomtatványon:
- Marketplace partner neve, székhelye, adószáma és csoportos adószáma, amennyiben ÁFA csoportba tartozik);
- Marketplace Partner kapcsolattartójának neve, e-mail címe, telefonszáma (kontakt személy);
- Megrendelni kívánt hirdetés fajtája;
- Hirdetés időpontja;(hét) - A hirdetni kívánt termék/kategória/márka/ DECATHLON - Marketplacen elérhető linkje (mely kizárólag a www.decathlon.hu domain alatti eléréseket tartalmazhat);
- Hirdetés szövege, maximum 25 karatkerben;
- A hirdetés háttérképe, melyhez elérhetőséget linken keresztül adja meg a Marketplace partner. A hirdetés háttérképének az alábbi méretnek kell megfelelnie: ("Slider": minimum 2605x1042, "Kiemelt kategória": minimum 600x770).

A fenti adatok megadását követően Marketplace Partner jogosult az általa bevitt adatokat ellenőrizni, módosítani, esetleges hibákat javítani.

Marketplace Partner a checkboxok kipipálásával elfogadja a jelen ÁSZF-et és a szükséges nyilatkozatokat megteszi. Ezek hiányában Marketplace Partner egyedi hirdetési megrendelést érvényesen nem tud leadni.

Marketplace Partner kifejezetten köteles ellenőrizni a bevitt adatokat.

Ezt kötetően Marketplace Partner a “Beküldés” vagy “Submit” gombra kattintva Megrendelését leadja.

Az egyedi hirdetési megrendelés beküldését, azaz leadását követően az adott megrendelés vonatkozásában a megadott adatokban, ideértve különösen a számlázási adatokat, változtatás nem eszközölhető.

DECATHLON kifejezetten felhívja a Marketplace Partner figyelmét arra, hogy az egyedi hirdetési megrendelés leadása fizetési kötelezettséget von maga után, tehát Marketplace Partner az egyedi hirdetési megrendelés leadását követően köteles DECATHLON részére a vonatkozó hirdetési díjat megfizetni a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

A jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló tudomásul veszi, hogy
- a DECATHLON a megrendelésről kizárólag elektronikus számlát állít ki, melyet a Marketplace a megadott e-mail címére kap meg,
- a DECATHLON-nak papír alapú számlát utólag sem áll módjában kiállítani. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175 § -ában foglaltaknak megfelelően és a jelen ÁSZF elfogadásával a Marketplace Partner beleegyezik, hogy a DECATHLON valamennyi értékesítésről elektronikus számlát állít ki. A számla kiállítására a hirdetési időszak utolsó napját követően kerül sor, 8 napos fizetési határidővel.

Marketplace Partner által megadott kapcsolattartási e-mail címre megküldött elektronikus számlát köteles a számlán szereplő bankszámlaszámra történő átutalás útján megfizetni.

A számla akkor minősül megfizetettnek, amikor az a számlán megjelölt bankszámlaszámon jóváírásra kerül.

Marketplace Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy a fent meghatározotton kívül egyéb fizetési módot DECATHLON nem biztosít.

DECATHLON felhívja a figyelmet, hogy Marketplace Partner az egyedi hirdetési megrendelés leadására szolgáló formanyomtatványon elsődlegesen csak azon hirdetési időszakok és hirdetési fajták közül választhat, melyek még elérhetők. DECATHLON a beérkező egyedi hirdetési megrendeléseket azok beérkezésének sorrendjében kezeli, így előfordulhat, hogy a megrendelés megkezdése és elküldése közötti időszakban az adott hirdetési időszakra illetőleg hirdetési fajtára megrendelés érkezik be. Ebben az esetben DECATHLON a hirdetési felületet azon Marketplace Partnernek adja, akinek egyedi megrendelési időben előbb érkezett meg DECATHLON-hoz, Marketplace Partnert pedig ezen tényről értesíti.

II/b KIZÁRÁSOK

DECATHLON felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az egyedi hirdetési megrendelés leadására nem a jelen ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően kerül sor, ideértve különösen a megrendelő formanyomtatvány hibás vagy hiányos kitöltését, nem valós adatok megadását, nem az arra jogosult (Marketplace Partner) általi leadását, késve történő leadását, úgy jelen ÁSZF szerinti hirdetési szerződés nem jön létre, DECATHLON ezen hibás, hiányos illetőleg nem a jogosulttól származó egyedi hirdetési megrendelésének teljesítésére nem köteles.

DECATHLON kifejezetten rögzíti, Marketplace Partner pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy az egyedi hirdetési megrendelésekkel kapcsolatban semmilyen üzleti eredményért DECATHLON felelősség nem vállal.

DECATHLON tájékoztatja a Marketplace Partnert, hogy a megrendelt egyedi hirdetést DECATHLON nem vizsgálja illetőleg validálja, azok ugyananakkor nem lehetnek jogszabályt és közerkölcsöt sértőek, így különösen:
nem sértheti más személyek vagy jogi személyek szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, illetve személyiségi vagy információs önrendelkezési jogait; nem támogathat erőszakos, veszélyes vagy antiszociális vagy közerkölcsbe ütköző viselkedési formákat; nem lehet jogellenes és nem sértheti az íratlan és írott közösségi szabályokat; nem sértheti mások etnikai, vallási, politikai vagy világnézeti meggyőződését; nem tartalmazhat obszcén, sértő, vulgáris, fenyegető, zaklató, szexista, rasszista utalásokat; nem tartalmazhat spam jellegű üzenetet és nem okozhat technikai zavart a weboldal működésében; nem sértheti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Amennyiben Marketplace Partner nem a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeknek megfelelő hirdetés megjelenítésére ad le egyedi megrendelést, DECATHLON jogosult annak meg nem jelentetése mellett dönteni, mely esetben is köteles Marketplace Parnter a hirdetési díjat megfizetni. Abban az esetben, ha DECATHLON a hirdetés közzétételét követően észleli a hirdetés jelen ÁSZF-nek, jogszabályoknak vonatkozó egyéb szabályoknak való meg nem felelését, úgy jogosult a hirdetést haladéktalanul eltávolítani és a továbbiakban azt meg nem jeleníteni. Ebben az esetben Marketplace partner köteles a hirdetési díjat megfizetni, DECATHLON-t pedig kártérítési felelősség nem terheli.

A Marketplace partner által megjelenített hirdetésért, annak jogszabályoknak és vonatkozó szabályoknak való megfeleléséért kizárólag Marketplace partner teheli mindennemű felelősség, DECATHLON e körben felelősségét a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja.

II/c MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

DECATHLON az egyedi hirdetési megrendelés leadását késedelem nélkül, e-mail útján tájékoztatja a Marketplace Partnert a megrendelés befogadásáról, mely egyen a megrendelés visszaigazolásának minősül. Késedelem nélkül történő visszaigazolásnak minősül az egyedi hirdetési megrendelés leadását követően, hétköznapokon, 24 órán belül történő visszaigazolás. (Hétköznap: hétfőtől-péntekig, kivéve ünnepnapokat). Amennyiben az egyedi hirdetési megrendelés leadása nem hétköznapra esik, vagy annak visszaigazolása nem hétköznapra esne, az egyedi hirdetési megrendelés visszaigazolására a következő munkanapon kerül sor. DECATHLON a visszaigazolást a Marketplace Partner kapcsolattartáshoz megadott e-mail címére küldi meg. Ez a visszaigazolás tartalmazza a megrendelés és hirdetés részleteit. DECATHLON vállalja, hogy a hirdetési időszak kezdetét megelőző 4. napig Marketplace Partner részére megküldi a hirdetés végleges előnézeti formáját.

A DECATHLON általi teljesítés napja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § alapján kerül meghatározásra.

Ha DECATHLON a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt hirdetési felület illetőleg hirdetési fajta nem áll rendelkezésére, köteles erről Marketplace Partnert haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Marketplace Partner által esetlegesen már megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni. DECATHLON-t egyéb felelősség nem terheli a szerződés nem teljesítésével összefüggésben.

DECATHLON nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások, kifejezetten jelen ÁSZF előzetes bejelentés nélküli változása miatt. DECATHLON fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Marketplace Partnerrel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

Eladó nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a DECATHLON-nak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a megrendelés nem tud megvalósulni.

II/d FIZETÉSI KÉSEDELEM

Marketplace Partner fizetési késedelme esetén DECATHLON jogosult a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése alapján meghatározott behajtási költségátalányra.

Ezen túlmenően DECATHLON jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat.

Fizetési késedelem esetén Marketplace Partner jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja, hogy késedelmi kötbért köteles fizetni DECATHLON részére, melynek alapja a késedelemmel érintett hirdetési díj, mértéke pedig annak 5%-as minden késedelmes nap után.

II/e SZAVATOSSÁG

DECATHLON, mint kötelezettet a jelen ÁSZF szerinti hirdetés, mint szolgáltatás hibás teljesítése esetén a A 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján és abban foglaltaknak megfelelően kellékszavatossággal tartozik.

DECATHLON tájékoztatja Marketplace Partnert, hogy tekintettel arra a tényre, hogy a Marketplace Partner a jelen ÁSZF szerinti hirdetés megrendelése során nem minősül fogyasztónak, őt a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet szerinti elállási jog nem illeti meg.

DECATHLON az általa jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatásra jótállást nem vállal.

III. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Marketplace Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy szerződéses nyilatkozata, azaz a formanyomtatvány beküldésével történő egyedi hirdetési megrendelés leadása fizetési kötelezettséget von maga után.

Decathlon kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben DECATHLON az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. DECATHLON és Marketplace Partner jelen ÁSZF-ből eredő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Marketplace Partner az egyedi hirdetési megrendeléssel kapcsolatban kapott valamennyi információt köteles bizalmasan kezelni és ezen információk harmadik személy részére történő átadásából származó felelősség és az ebből eredő kár teljes körűen terheli.

Decathlon és Marketplace partner jelen szerződésből (ideértve az ÁSZF-et és az ahhoz kapcsolódó egyedi hirdetési megrendelést) eredő jogvitájuk rendezése érdekében jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni. Ezen viták rendezésére Magyarország rendelkezik joghatósággal.

Jelen szerződésre (ideértve az ÁSZF-et és az ahhoz kapcsolódó egyedi hirdetési megrendelést) a magyar jog vonatkozik.

IV. ADATKEZELÉS

A jelen ÁSZF-ben szabályozott egyedi hirdetési megrendelésekkel kapcsolatban kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató elérhető a következő oldalon: https://www.decathlon.hu/landing/adatvedelem/_/R-a-online

A jelen ÁSZF 2023. október 17. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A DECATHLON jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.

Tízpróba Magyarország Kft. DECATHLON, Szolgáltató