Weboldal használati feltételek

Letölthető változat
I. Általános rendelkezések

A decathlon.hu weboldalt, illetve annak aloldalait (a továbbiakban: weboldal) a Tízpróba Magyarország Kft. (székhely: 2040, Budaörs Baross u. 146., cégjegyzékszám: 13-09-105988, képviseli: Diego Rango D’Aragona ügyvezető, elérhetőség: [email protected]; a továbbiakban: Társaság) üzemelteti.

A weboldalon elérhető a DECATHLON Marketplace, mely online piactérnek minősül.

DECATHLON Marketplace: A DECATHLON Marketplace egy, a Decathlon Belgium SA (székhely: Avenue Jules Bordet 1, 1140 Evere, Belgium, nyilvántartási szám: 0449.296.278) által létrehozott és támogatott, a www.decathlon.hu oldalba integrált és a Tízpróba Magyarország Kft. által üzemeltetett felület, mely lehetővé teszi, hogy az azt használó Marketplace partner (a továbbiakban: Marketplace partner), aki előfizetett a DECATHLON Marketplace felület szolgáltatására, mint forgalmazó, új termékeit és ahhoz kapcsolódó logisztikai és értékesítést követő egyéb szolgáltatásait ezen a felületen megjelenítse és közvetlenül értékesítésre felkínálja a látogató számára.

Marketplace partner: olyan Eladó, aki a http://www.decathlon.hu oldalon a Társaságon kívül eladóként termékeket és/vagy szolgáltatásokat értékesít vagy értékesítésre kínál. Tájékoztatjuk a Vásárlóinkat, hogy a DECATHLON Marketplacen megjelenő valamennyi Marketplace partner a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti vállalkozásnak minősül. A Marketplace partner adatait a Marketplace partner értékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételei tartalmazzák, mely elérhető a weboldal Marketplace partnerre vonatkozó részén.

Eladó: Társaság vagy Marketplace partner.

DECATHLON SE: Franciaországban nyilvántartásba vett európai gazdasági társaság, amelynek székhelye: 4 boulevard de Mons 59650 Villeneuve-d’Ascq, cégjegyzékszáma: RCS Lille Métropole 306 138 900.

LEÁNYVÁLLALAT: olyan gazdasági társaságok és/vagy szervezetek, amelyekben a DECATHLON SE közvetlenül vagy közvetve a tőke vagy a szavazati jogok legalább 10%-ával rendelkezik.

Jelen weboldal használati feltételekben foglaltak irányadó mindenkire, aki a weboldalra látogat (a továbbiakban: látogató) és a Marketplace partnerre.

Az weboldal használatának megkezdése előtt a látogató köteles figyelmesen elolvasni és tudomásul venni a jelen weboldal használati feltételeket. A weboldal felkeresésével a látogató magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen weboldal használati feltételekben foglalt rendelkezéseket, a weboldalt ennek figyelembevételével, illetve ennek megfelelően használja.

A weboldal alapvető célja a Társaság szolgáltatásainak bemutatása, illetve a Társaság által üzemeltetett webáruház működésének biztosítása.

Felhívjuk a látogatók figyelmét, a weboldalon regisztrációt, illetve a webáruházban rendelést csak a 18. életévüket betöltött látogatók kezdeményezhetnek.

Az weboldal tartalmát a látogatók kizárólag saját, és nem kereskedelmi/üzleti célra használhatják a Társaság ettől eltérő írásbeli, kifejezett engedélye hiányában.

Társaság tájékoztatja a látogatókat, hogy a weboldal teljes funkcionalitásának eléréséhez a látogatónak a weboldalon a Decathlon Sportközösségi Programhoz (DSK) tartozó profiljával be kell jelentkezni. Társaság az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy Magyarországon a DSK Profil a Decathlon felhasználói fiókkal egyezik meg, amelyet vagy a weboldalon vagy a Társaság által üzemeltett online felületek valamelyikén tud létrehozni a látogató (pl. https://sportoljma.hu/ vagy Decathlon applikáció).

II. A weboldal tartalma

A weboldalon található információk vagy bármely adatok, anyagok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak.

A Társaság kizárja felelősségét a weboldalon elhelyezett információ, adatok vagy bármely anyagok tartalmáért, működőképességéért, teljességéért.

A Társaság nem vállal felelősséget továbbá azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek a weboldalára történő belépésből vagy a weboldal használatából, vagy a weboldalon keresztül igénybevett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek, kivéve ha a felelősség korlátozása jogszabály által kizárt. A weboldalra látogató tudomással bír arról, hogy a weboldalt és a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használja.

Látogató kizárólagosan felel az általa a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatok és információkért, különösen azok valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok által történő jogszerű felhasználásáért.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül és, hogy a weboldalt más domainnév alá helyezze át.

A weboldalon valamennyi ár forintban értendő és tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót, azaz bruttó árakként kerülnek feltüntetésre. A weboldalon valamennyi eladó, azaz mind a Társaság, mind pedig a Marketplace partnerek a 2013. évi V. törvény szerinti vállalkozásnak minősülnek. A szállítási költség összege a kiválasztott terméktől és annak eladója által meghatározott szállítási opciótól, valamint a szállítandó csomag méretétől is függ. Ezek a költségek külön kerülnek felszámolásra. A megrendelés véglegesítése előtt az ár, beleértve az általános forgalmi adót és a felmerült szállítási költségeket, ismét megjelenik.

Társaság fenntartja magának a jogot a hatályos törvények keretén belül a webáruház árainak változtatására, új termékek és szolgáltatások ajánlására és engedmények kínálására vagy megvonására.

Amennyiben a Társaság, vagy a Marketplace partner minden gondossága és körültekintése ellenére hibás árat tüntet fel a weboldalon, úgy a Társaság vagy a Marketplace partner nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Ez esetben Társaságunk vagy a Marketplace partner felveszi a kapcsolatot a vásárlóval és felajánlhatja a vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítését, amelynek ismeretében a vásárló elállhat vásárlási szándékától.

A Társaság és a Marketplace partner az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

A weboldalon kínált termékek rendelkezésére állásáról az adott termék terméklapján talál a látogató tájékoztató jellegű információt. Ezek az információk a készletek arra az időpillanatára vonatkoznak, amikor a webáruház adatbázisa frissítve lett. Társaságunk mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes termékek annak ellenére elérhetőnek mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak. Ritka kivétel, pl. ha egy bizonyos terméket több vásárló is megrendel, vagy az áruházi készletből megvásárol, akkor nem zárható ki, hogy már nem lesz elérhető. Amennyiben észleljük, hogy rendelése egy készleten nem lévő termékre történt ez esetben értesítjük a vásárlót, hogy a termék nem áll rendelkezésre. Rendelkezésre nem álló termékre szerződéskötés nem történik. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a vásárló számára haladéktalanul visszautalunk. Szállítás a készletek erejéig tart.

Készleten nem lévő, de még nem kifutó termékek esetén, a weboldalon lehetőség van készlet értesítőre történő feliratkozásra is az adott, készleten nem lévő termék termékoldalán.

A webáruházban történő rendelés leadás menetéről, a lehetséges szállítási és fizetési módokról a weboldalon megtalálható webáruház általános szerződési feltételeiből továbbá az adott terméket értékesítő Marketplace partner, értékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételeiből tájékozódhatnak a látogatók.

III. A kínálat rangsorolása

A weboldalon megjelenített termékek az alábbiakban meghatározott osztályozási paraméterek szerint kerülnek bemutatásra a látogatók számára:

Alapértelmezés szerint a weboldalon kínált termékek, függetlenül attól, hogy azokat a Társaság vagy a Marketplace partner értékesíti, olyan általános kategóriák szerint kerülnek besorolásra, mint például:

– A betűrendi sorrendben felsorolt sportágak;
– Az érintett személyek kategóriái: nők, férfiak, gyermekek vagy csecsemők;
– Tartozékok vagy felszerelések, táplálkozási termékek, promóciók, márkák, second-life;

E kategóriák a különböző országokban működő Decathlon Marketplacek tekintetében eltérőek lehetnek, továbbá időszakonként és a többletmunka függvényében változhatnak.

Látogató tehát ezen kategóriákon keresztül kereshet terméket, amelyek alkategóriákat és szűrési lehetőségeket tartalmaznak a látogató számára.

Amikor a látogató kiválasztja ezeket a kategóriákat és alkategóriákat, a termékeket - függetlenül attól, hogy azokat a Társaság vagy Marketplace partner értékesíti - alapértelmezés szerint a legjobb ajánlaton és a termékek rendelkezésre állási arányán alapuló algoritmus alapján kínálják fel számára.

Bizonyos esetekben azonban (kiemelkedő kereskedelmi időszakok, szezonalitás, új termékek, események stb.) egyes termékkategóriák, -alkategóriák vagy terméktípusok egy adott időszakban a Társaság kezdeményezésére kiemelt termékként kínálhatók.

A látogató a keresőmotor segítségével egy vagy több kulcsszó megadásával is kereshet terméket. Ebben az esetben a keresésének megfelelő találatok alapértelmezésként a következő találati szempont alapján kerülnek megjelenítésre: a látogató által megadott kulcsszavaknak leginkább megfelelő TERMÉK-ek jelennek meg elsődlegesen.

A látogatónak ugyanakkor módjában áll az alapértelmezett besorolást másik rendezési szempont kiválasztásával módosítani a következők szerint:

● új termékek (a legújabbaktól a legrégebbiekig), vagy
● ár szerint növekvő (a legolcsóbbtól a legdrágábbig) vagy
● ár szerint csökkenő (a legdrágábbtól a legolcsóbbig),
● kedvezmények, magastól az alacsonyig, vagy
● vevői értékelések (a legjobbnak értékelt termékektől a legrosszabbnak értékelt termékekig), vagy
● megszűnt cikkek.


Üzleti tevékenysége során a Társaság saját és az Eladók kínálata között eltérő bánásmódot alkalmazhat. Ezen eltérő bánásmód abban nyilvánul meg, hogy a Társaság által értékesített termékek sorrendben megelőzik a Marketplace partner által értékesített termékeket. Ezen elsőbbségi rangsorolást gazdasági és kereskedelmi megfontolások indokolják, beleértve a Társaság azon szándékát, hogy az általa létrehozott DECATHLON Marketplacen saját kínálatát emelje ki.

Emellett a Társaság előnyben részesíthet bizonyos termékeket a rangsorban. Ezeket a termékeket olyan eladók kínálják, akik vagy különleges partnerséget kötöttek a Társasággal vagy valamely LEÁNYVÁLLALATTAL, vagy a Társaság vagy valamely LEÁNYVÁLLALAT által bevezetett szponzori szolgáltatás előnyeit élvezik. Ezen elsőbbségi rangsorolást gazdasági és kereskedelmi megfontolások indokolják, beleértve az elsőbbségi rangsorolásért járó díjazást is.

IV. Kapcsolódó tartalmak

A weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat, amelyek más internetes honlapokhoz, így különösen a hatóságok vagy szolgáltatókhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, üzemeltetésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a Társaság csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért és tartalmakért.

V. Szerzői jog

A weboldal a Társaság saját fejlesztésű egyedi alkotása, a weboldal és az azon található minden alkalmazás, képi, hang és szöveges tartalom, design, illetve azok elrendezése, valamint minden szerzői jog tárgyát képező alkotás szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak.

A weboldalon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, és más anyaggal, alkotással kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak a tulajdonosa illetőleg feljogosított használója a Társaság.

A weboldal látogatója jogosult a weboldalt rendeltetésszerűen használni, azonban a weboldal vagy annak elemei bármely módon történő felhasználására kizárólag a Társaság jogosult engedélyt adni.

VI. Jogellenes tartalmak bejelentése

DECATHLON a weboldalon közzétett adatlappal lehetőséget biztosít a honlapon található, jogellenesnek minősíthető tartalmak bárki által történő bejelentésére. Az adatlap megtalálható a nyitó oldal láblécében.

A bejelentő adatlap célja, hogy az EU digitális szolgáltatásokra vonatkozó rendeletében foglalt jogellenes tartalom bejelentését lehetővé tegye. Jogellenes tartalom a rendelet szerint bármely olyan információ, amely önmagában vagy egy tevékenységgel kapcsolatban, beleértve a termékek értékesítését vagy a szolgálatások nyújtását, nem felel meg az uniós jognak vagy bármely tagállam – az uniós joggal összhangban álló – jogának, függetlenül az adott jog pontos tárgyától vagy jellegétől. A bejelentő lap tehát nem konkrét termékhez kapcsolódó hibák bejelentésére szolgál, hanem a weboldalon található jogellenesnek minősíthető információk bejelentését teszi lehetővé.

Ezen felül bármely a nem weboldalon megjelenő információkkal kapcsolatban a weboldalon található panaszkezelési szabályzatban rögzítettek szerint tehető bejelentés, panasz a DECATHLON felé.

VII. Záró rendelkezések

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság jogosult a jelen weboldal használati feltételek egyoldalú módosítására. A módosított rendelkezések, annak hatályba lépését, illetve a weboldalon történő közzétételét követően alkalmazandók.

Az weboldal működéséhez internetelérés szükséges.

Társaság vagy a Marketplace partner kizárja felelősségét a weboldalon a látogatók által megadott adatok, feltöltött tartalmak kapcsán harmadik személyek által érvényesített igényekkel szemben, ezért kizárólag látogatók kötelesek helyt állni.

Jelen weboldal használati feltételekre, a látogató és a Társaság közötti jogviszonyra a magyar jog, magyar jogszabályok – különös tekintetettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései – az irányadóak.

A weboldal adatkezelésével kapcsolatban a weboldalon található Online Adatkezelési tájékoztatójában, illetve a weboldal süti tájékoztatójában találnak a látogatók részletes tájékoztatást.

Tízpróba Magyarország Kft.
Budaörs, 2024.02.17.