Simple Tabs Example
=
X

Hűségkártya

Fedezd fel a Decathlon Hűségkártya előnyeit:

Egyedi ajánlatok, kedvezmények.
Megkönnyítjük vásárlásod. Árucsere esetén nem szükséges felmu tatni a vásárlást igazoló blokkot, amennyiben vásárlás során használtad hűségkártyádat. Ráadásul a cserét 30 nap helyett hűségkártyás vásárlás esetén 90 napig biztosítjuk.

Hűségedért megjutalmazunk. Ha a vásárlás során felmutatod hűségkártyádat, pontokat írunk jóvá: 1 pont minden elköltött 100 Ft után. Ha eléred a 600 pontot, automatikusan küldünk Neked egy 1000 Ft értékű kupont.
A kártya a világ összes Decathlon áruházában érvényes. Igényeld online vagy áruházainkban!

Kérek hűségkártyát

Áruházi fizető eszközök »

Áruházainkban elfogadott fizetőeszközök:

 • Készpénz
 • Bankkártya
 • Decathlon ajándékkártya
 • E-kupon
 • Trocathlon utalvány

Egyéb utalványok:

 • OTP Cafeteria kártya (ajándék- és iskolakezdési utalvány)
 • Edenred (ajándék- és iskolakezdési utalvány)
 • Edenred-kártya (ajándék-és iskolakezdési utalvány)
 • Erzsébet utalvány (ajándék, gyermekvédelmi és iskolakezdési utalvány)
 • Erzsébet PLUSZ Kártya (ajándék, gyermekvédelmi és iskolakezdési utalvány)
 • Multipay-kártya (iskolakezdés, ruházat, cipő és ajándék zseb)
 • Edenred kártya (Ajándék és Bevásárlókártya, Ajándék Ezüst kártya, Ajándék Arany kártya,Beiskolázási kártya)

Jótállás, szavatosság

Termékcsere

30 napos termékcsere

Meggondoltad magad, nem jó a méret vagy nem tetszik a termék? Cégünk 30 napig megtéríti Neked a termék árát (csere vagy készpénz-visszafizetés) a blokk ellenében bármelyik Decathlon áruházban, amennyiben a terméket nem használtad, és a termék sértetlen.

90 napos termékcsere Decathlon Hűségkártyával

Decathlon Hűségkártyával rendelkező vásárlóink számára a vásárlástól számított 90 napig cseréljük ki a terméket, illetve térítjük meg az értékét, ha a terméket nem használta.

Szavatosság

Minden Decathlonnál vásárolt új termék esetén 2 év kellékszavatosságot biztosítunk. A szavatosság 2 évének első 6 hónapjában az esetleges hibák esetén a Decathlon vagy Te igényednek megfelelően intézi a termékkel kapcsolatos minőségi kifogást, vagy lehetősége van arra, hogy bebizonyítsa: a termék annak nem rendeltetésszerű használata miatt hibásodott meg, esetleg természetes kopás következménye, de mindenképpen mentes gyártási hibáktól. A termék 6. hónap utáni meghibásodásai esetén a bizonyítási kényszer már Téged terhel, azaz vita esetén (vagyis ha a két fél nem tud megegyezni, hogy a hiba oka gyártási eredetű-e, vagy pedig más) Neked kell szakvéleményt szerezned a hiba eredetéről.

Jegyzőkönyv felvétele mindkét esetben kötelező!

Hibás termékkel kapcsolatos lehetőségek

Amennyiben rendelkezel a vásárlást igazoló blokkal, vagy hűségkártyával, hiba esetén elsősorben kijavítást, vagy kicserélést kérhetsz. Amennyiben a termék javítható, vagy cserélhető ugyanolyan termékre, akkor ezen két lehetőség közül választhatsz. Bővebben (link PKSZ 8. Oldal alja)

Szavatosság érvényesítésének menete (link a PKSZ-ből 9. oldal)

Termék szavatosság

Jogod van a minőségi kifogással érintett termékeddel a termék gyártójához fordulni, amennyiben az nem a Decathlon. Ezt a jogod úgy gyakorolhatod, ha ezzel párhuzamosan a Decathlonnál szavatossági igényt nem érvényesítettél. Bővebben (ÁSZF 10 old alja)

Jótállás:

Kötelező jótállás:
Tartós fogyasztási cikkekre a Decathlon köteles 1 év jótállást vállalni. A kötelező jótállást a vásárlástól számított 1 éven belül érvényesítheted, a vásárláskor kapott jótállási jeggyel, vagy a vásárlást igazoló blokkal, vagy a vásárlást igazoló hűségkártyával. A jótállás valamennyi Decathlon áruházban érvényesítheted. A termék kijavításával, illetve a javítás idejével a jótállási idő meghosszabbodik, kicserélt termék esetén a termék jótállása újraindul. Bővebben: (ez a jótállás pdf- fájljára vihetne, ez a szövege:)

A kötelező jótállásról szóló 151/2003. Korm. rendelet, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a 19/2014. NGM rendelet alapján a jótállási jegy átadásából (illetve a termék megvásárlásából) eredő jogokat a Ptk szerinti fogyasztó (természetes személy) az alábbiak szerint érvényesítheti:

1. A jótállási jog jelen jótállási jeggyel a vásárlástól (távollévők között kötött szerződés esetében az átvételtől) számított 1 naptári éven belül érvényesíthető. Amennyiben fogyasztó a jótállási jegyet elveszti, a jótállási jog abban az esetben is érvényesíthető, ha a vásárláskor kapott nyugtát felmutatja.
2. A jótállás a Tízpróba Magyarország Kft. ügyfelek kiszolgálására nyitva álló helységében érvényesíthető.
3. A jótállási jog érvényesítése során a fogyasztó választása szerint elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. Figyelembe kell venni ilyenkor a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. A fogyasztó kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidővel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
4. A termék kijavításával, illetve a javítás idejével a jótállási idő meghosszabbodik, míg a kicserélt termék (vagy annak egy része) tekintetében a jótállás újraindul. A jótállási jog érvényesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.
5. A fogyasztónak jogában áll a termék azonnali cseréjét kérni, amennyiben a vásárlás időpontjától számított 3 munkanapon belül a termék meghibásodik.
6. A jótállási jog érvényesítése során törekednie kell a kötelezettnek arra, hogy a javítást/cserét 15 napon belül elvégezze. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
7. A 10kg-nál nehezebb, tömegközlekedési eszközön kézipoggyászként nem szállítható, vagy rögzített bekötésű termékek esetében a javítás helyszínen történik, a le- és felszerelés, valamint a szállítás költségei a kötelezettet terhelik. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
9. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
10. Jelen jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait (különösen a termékszavatossággal, kellékszavatossággal összefüggő jogait) nem érinti.
11. Amennyiben a fogyasztónak a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását kötelezett nem, vagy nem megfelelően rendezte, a fogyasztó jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.
12. A jótállási igényt a kötelezett elutasíthatja, amennyiben az alábbiak közül bármely eset bizonyítható:
a. A termék hibája nem rendeltetésszerű használat miatt jelentkezett;
b. A terméket szakszerűtlenül helyezték üzembe/szerelték össze;
c. A termék hibáját túlfeszültség, hálózati hiba, elemi kár okozta.

Önkéntes jótállás

A Decathlon a kötelező jótálláson felül önkéntes jótállást is vállal, amelynek időtartama valamennyi saját márkás termék esetén a vásárlástól számított 2 év, az alábbi kivételekkel: kerékpárok és fitnesz gépek vázára,Quechua hálózsákokra, alpinista hálózsákokra és önfelfújódós matracokra a vásárlástól számított 5 év, kültéri pingpong asztalokra,Quechua hátizsákokra a vásárlástól számított 10 év, beltéri ping- pong asztalokra a vásárlástól számított 3 év, Decathlon hűségkártyával rendelkező vásárlók számára valamennyi magyarországi Decathlon áruházban/webáruházban (www.decathlon.hu) vásárolt Btwin kerékpárokon található nem szénszálas alkatrészek közül a vázra, a merev (felfüggesztés nélküli) villára, a kormányszárra és a kormányfejre a jótállás határidőhöz nem kötött (lifetime).

A nemzetközi márkástermékeink esetén a jótállás időtartama a vásárlástól számított 6 hónap. Kivételek link (PkSZ 11. oldal)

Saját márkáink: Aptonia, Artengo, Btwin, Caperlan, Decathlon Optics, Domyos, Fouganza, Geologic, Géonaute, Inesis, Inuwik, Itiwit, Kalenji, Kipsta, Maskoon, Nabaiji, Newfeel, Olaian, Oroks, Outshock, Oxelo, Quechua, Simond, Solognac, Subea, Tarmak, Tribord, Wedze

A jótállás a termék rendeltetés szerű használata esetén érvényes!

Meghibásodás esetén a terméket a Tízpróba Magyarország Kft. a vásárlástól számított 3 munkanapon belül kicseréli, feltéve hogy a használat a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A termék rendeltetésszerű használata mellett bekövetkezett minőségi hiba esetén a terméket bármelyik magyarországi Decathlon áruházba visszahozhatod, illetve a decathlon.hu- n vásárolt terméket postai úton is visszaküldheted a 3000 Hatvan, Sport u. 2. címre.

Nem minősül rendeltetésszerű használatnak például a használati-kezelési útmutatóban, termékismertetőben foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, helytelen szállítás. A jótállás nem érvényesíthető elemi kár, vis maior miatt bekövetkezett hibák esetén.

Házhoz szállítás áruházból

Házhoz szállítás áruházból

Áruházainkban vásárolt termékeket 20.000.- forint felett ingyenesen szállítjuk ki.
20.000.- forint alatt 990.- forint a kiszállítás díja. Részletekről érdeklődj áruházainkban, vagy ügyfélszolgáltunkon!

Ajándékkártya

A tökéletes ajándék megtalálása néha nehéz feladat, de a Decathlon ajándékkártyával ez könnyen megoldható!

Tökéletes ajándék
Fizetőeszközként szolgál
2.000 és 50.000 FT között feltölthető
2 évig érvényes
Egy vagy több részletben is levásárolható
Bármelyik magyarországi Decathlon áruházban felhasználható
Minden termékre és szolgáltatásra

Decathlon ajándékkártyád már online rendelés során is felhasználhatod a feltöltéstől számított 48 óra letelte után. Ajándékkártyád egyenlegét ide kattintva tudod megtekinteni.

A kártya elvesztése, ellopása esetén, és a lejárat után az egyenlegen lévő összeget nem áll módunkban visszatéríteni, sem a kártyát kicserélni, valamint az érvényességét meghosszabbítani.

Áruhitel

Miért érdemes áruhitelre vásárolnod?

Kedvező hitelbírálat esetén a terméket azonnal elviheted. A hitel összege 20 000 Ft-tól akár 1 000 000 Ft-ig terjedhet. Már munkáltatói igazolás nélkül is igényelheted. Többféle konstrukció közül választhatsz igényeid és lehetőségeid szerint. Akár önerő befizetése nélkül is vásárolhatsz. Kímélheted családi költségvetésed: a visszafizetést több hónapra is eloszthatod: 6-, 8-, 10-, 12-, 14-, 16-, 18-, 20-, 22-, 24 hónap futamidejű áruhitel* Nincs szükséged kezesre.

Hitelkalkulátor

További információk:

A hitel nem csak egy termékre igényelhető, a hitelösszeg több termék együttes vásárlásából is adódhat. Az áruhitelt saját erő befizetése nélkül igényelheti. Az ügyintézés áruházainkban zajlik, a hitelbírálat eredménye akár percek alatt kiderülhet. A hitelbírálati időablak: 9-18 óráig.
Tudj meg többet a hiteligénylés részleteiről! »

*A konstrukciók a kereskedelmi akciók függvényében változhatnak. Az aktuális ajánlatról, valamint a hiteligénylés részletes feltételeiről a hirdetményekből tájékozódhat, illetve az információs pultnál kaphat felvilágosítást.

**Munkáltatói igazolás helyett hozd magaddal utolsó havi bankszámlakivonatot, mely a hiteligénylő nevére és tartózkodási címére szól, és tartalmazza az utolsó havi munkabér átutalást. Letölthető dokumentumok

Műhely

KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS, EGYEDI MEGJELENÉS

21 áruházunk mindegyikében elérhető műhely szolgáltatás, biztosítva a karbantartás, a szervizelés és a termékek egyedivé tételét. Munkatársaink rendszeresen képzésen gyarapítják tudásukat, valamint szervizelésüket megbízható háttér támogatja: amely karbantartást az adott áruház nem tudja helyben elvégezni, azt továbbküldik a központi műhely csapatának, akik rövid időn belül visszaküldik az Ön által választott áruházba a leadott terméket. Kérjük az elérhető szolgáltatásokról érdeklődjön áruházainknál!

Hitelkalkulátor Személyre szabás Kupák és érmek

Hitelkalkulátor

Személyre szabás

Kupák és érmek

Trocathlon

Átvesszük sporteszközöd!

Szakembereink ellenőrzik az eladni kívánt termék minőségét, megegyeznek Veled annak árában, végül sor kerül a bizományi szerződés aláírására. Ezután nincs más tennivalód: kollégáink gondoskodnak a sporteszköz értékesítéséről – természetesen díjmentesen.

Ahogy termékét megvásárolták, a vételárnak megfelelő értékű vásárlási utalványt adunk Neked, amit rögtön le is vásárolhatsz bármelyik Decathlon áruházban. Ez a Trocathlon utalvány 6 hónapig érvényes, és akár több részletben is beváltható. Az utalványt e-mailben küldjük, kérés esetén az áruházakban újra ki tudjuk nyomtatni.

Megnézem

Online rendelés áruházi átvétele

ONLINE RENDELÉS ÁTVÉTELE AZ ÁRUHÁZBAN ─ Click&Collect

Milyen termékre kérhetek áruházi átvételt?
Minden online megrendelt termék átvehető áruházainkban, annak méretétől és súlyától függetlenül.

Milyen kiszállítási idővel számolhatok?
Webáruházunkban leadott rendelésed néhány napon belül átvehetedi, áruházaink nyitvatartási idején belül. Bizonyos termékeinket európai raktárunkból kézbesítjük, ez esetben az időtáv akár 5 munkanappal is megnövekedhet.

A kiszállítás becsült idejéről a rendelési folyamat során a weboldalon előzetesen, a konkrét időpontról pedig e-mailben tájékoztatunk.

Áruházaink

Egyéb tudnivalók

 • Az áruházi átvétellel történő rendelések esetén csak online bankkártyás fizetést fogadunk el, amennyiben rendelkezel promóciós kóddal, vagy e-kuponnal, fizetéskor ezeket is tudod használni. Az átvételkor történő fizetésre nincs lehetőség.
 • Az áruházi átvétel minden esetben ingyenes.
 • A csomag a megérkezést követő 7 napon belül vehető át áruházaink nyitvatartási idején belül. A megérkezés időpontjáról e-mailben tájékoztatunk.
 • Az átvétel során add meg kollégáinknak a rendelést leadó nevét és a rendelésszámot!

Megnézem