ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK TÍZPRÓBA MAGYARORSZÁG KFT.

 

Decathlon Sportközösség Program

 

 

BEVEZETÉS:

 

A Tízpróba Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Baross utca 146., cégjegyzékszám: 13-09- 105988, a továbbiakban: DECATHLON), mint a Decathlon SE magyarországi leányvállalata Hűségprogramját „Decathlon Sportközösség” néven dolgozta ki és működteti a jelen Általános Felhasználási Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint.

 

A Tízpróba Magyarország Kft. „Decathlon Sportközösség” programjában (továbbiakban: DSK program, vagy Decathlon Sportközösség program) csak nagykorú (18. életévét betöltött) természetes személyek valamint jogi személyek vehetnek részt a jelen ÁSZF 3. pontjában foglalt korlátozások figyelembe vétele mellett (továbbiakban: DSK program tag, vagy DSK programban részt vevő).

 

A DSK programban részt vevő személyek a jelen ÁSZF szerinti programhoz való csatlakozást követően tudja használni a DSK program adta lehetőségeket www.decathlon.hu webáruházban, a Decathlon Applikációban, a DECATHLON rendezvényein, valamennyi magyarországi DECATHLON áruházban és az ott lehelyezett terminálokon és okos eszközökön keresztül, valamint valamennyi olyan országban, ahol a DECATHLON jelen van és hűségprogramot működtet, az adott ország Hűségprogramjának szabályai szerint. A Tízpróba Magyarország Kft. (a továbbiakban: DECATHLON) tájékoztatja arról a DSK program tagjait, hogy a hűségprogramok és azok feltételei országonként eltérőek, nem egységesek, az adott országban kizárólag az adott ország hűségprogramjára vonatkozó szabályok szerint jogosult eljárni a DSK programban részt vevő személy.

 

A DSK programban a részvétel ingyenes. A DECATHLON tájékoztatja DSK program tagjait, hogy a korábban kibocsátott „Decathlon hűségkártya” – sem elektronikus, sem plasztikkártya formában - semmilyen esetben sem minősül fizetési eszköznek. DECATHLON tájékoztatja továbbá DSK program tagjait, hogy DSK profiljához tartozó azonosító számáról plasztik kártyát nem állít ki.

 

1.   – Az általános feltételek elfogadása

 

1.1.           A DSK program tagja elismeri, hogy megismerte és elfogadta a Decathlon Sportközösség programhoz való csatlakozás jelen feltételeit. E feltételek az Áruházak információs pultjánál, vagy a www.decathlon.hu honlapon, az alábbi linken , https://www.decathlon.hu/dsk.html., vagy a www.sportoljma.hu oldalon az alábbi linken www.sportoljma.hu/dsk érhetőek el.

 

A DSK programhoz való csatlakozással a DSK program tagja elfogadja, hogy a DECATHLON szigorúan a programhoz kapcsolódó tárgyú, kereskedelmi ajánlatot nem tartalmazó információs rendszerüzenetet küldhet részére e-mailben. A DECATHLON fenntartja a jogot, hogy a DSK program jelen általános felhasználási feltételeinek a DSK program tag általi betartását ellenőrizze.

 

1.2.           A DECATHLON fenntartja a jogot a jelen ÁSZF-ben foglalt bármely feltétel módosítására azzal, hogy a változásról a DSK program tagot e-mailben köteles értesíteni.

 

1.3.             A DSK program tagja a profiljába felvezetett adatokat bármikor tudja módosítani a www.decathlon.hu oldalon, belépés/regisztráció menüpont > profilom >személyes adataim fül alatt.

 

2.  Decathlon Sportközösség program szolgáltatásai

 

A jelen általános feltételeknek megfelelően a Decathlon Sportközösség program célja, hogy előnyben részesítse a tagjait.

 

A jelen rendelkezések meghatározzák a Decathlon Sportközösség programban való részvétel feltételeit, továbbá azon alábbi szolgáltatások körét, melyeket DECATHLON a Decathlon Sportközösség Program tagjai részére nyújt.

 

2.1 A 365 napos árucsere:

A már kipróbált, de bármely, nem megfelelő, Decathlon saját márkás terméket, a vásárlás tényének a Decathlon Sportközösségi profillal történő igazolása esetén, a vásárlástól számított 365 napon belül bármelyik Decathlon áruházunkban kicserélheti rendeltetését tekintve azonos termékre / termékekre. A cserelehetőség részletes szabályait a Decathlon általános szerződési feltételei és a Panaszkezelési szabályzat tartalmazza, mely elérhető a www.decathlon.hu            oldalon, az alábbi linkeken;
https://www.decathlon.hu/aszf.html,
https://www.decathlon.hu/panaszkezelesiszabalyzat.html

 

2.2 Az E-blokk szolgáltatás:

 

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi minden DSK programban részt vevő számára, hogy a vásárlás adatait elektronikusan, a www.decathlon.hu felületen, vagy a „Decathlon” applikációban, a saját felhasználói profilján belül tárolja. Az e-blokk szolgáltatás igénybevételének feltétele az, hogy a DSK program tagja a vásárláskor a DSK programban történő regisztrációjakor kapott azonosító számát a kasszánál felmutassa. Az azonosító szám hiánya esetén lehetőség van a vásárlást követően legfeljebb 29 napig feltölteni a DSK profiljába, amely kizárólag a DSK program tagja személyes vásárlásaira vonatkozhat. Az utólagos blokk feltöltés az alábbiak szerint történhet:

 

Ø     Naponta legfeljebb 1 alkalommal és a vásárlástól számított 29 napon belül legfeljebb 2 alkalommal, de éves szinten összesen legfeljebb 2 alkalommal vehető igénybe.

 

Ø     A DSK program tagja az adott vásárlásról szóló bizonylat (blokk) birtokában veheti igénybe az e-blokk szolgáltatást a www.decathlon.hu honlapon bejelentkezést követően a „Vásárlásaim” menüpont alatt, az „Áruházi vásárlásaim” menüben, a „Blokk hozzáadása” ikonra kattintással. Ezt követően nyílik lehetősége arra, hogy a vásárlásának összegét a fent részletezett időkorlátokon belül feltöltse a blokkon található alábbi adatok megadásával: áruház száma, pénztár száma, tranzakció szám, vásárlás dátuma, blokk összege. A DSK program tagjának lehetősége van arra is, hogy az e- blokk szolgáltatást a Decathlon applikációján keresztül vegye igénybe, tehát az applikáción keresztül töltse fel vásárlásának adatait, Profil menüpont alatt -> Vásárlástörténet -> a Plusz gomb megnyomásával a nyugtán lévő alábbi adatok megadásával: áruház száma, pénztár száma, tranzakció száma, vásárlás dátuma, blokk összege. Amennyiben a DSK program tagja vásárlását elektronikus úton tárolja, úgy bármely fogyasztói joga érvényesítéséhez elegendő a DSK profiljához tartozó azonosító szám bemutatása, tekintettel arra, hogy a vásárlás tényét, ezen funkció alkalmazásával a DSK program tagja hitelt érdemlően tudja bizonyítani a DECATHLON felé, tehát a papír alapú blokk (nyugta, számla) megőrzése nem szükséges.

 

2.3 Kedvezményes sportolási lehetőség

 

A DSK program tagjának lehetősége van arra, hogy a https://www.decathlon.hu/dsk.html honlapon feltüntetett partnereknél kedvezményesen sportoljon. DSK program tag Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy helymeghatározási funkciójával a Google maps bemérje helyzetét, a hozzá legközelebb eső partnereket mutassa először a térkép és a térkép megtervezze ezen partnerhez vezető útvonalat.

 

2.4 Vásárolt termék utókövetése

 

Abban a nem várt esetben, amennyiben biztonsági okok miatt szükséges egy terméket a piacról visszavonni, úgy a DSK program tagja, automatikus e-mail-t kap ennek tényéről és a további teendőkről.

 

2.5 DECATHLON rendezvényeken részvételi lehetőség

 

A DSK program ezen szolgáltatása lehetőséget biztosít arra, hogy a DSK program tagja részt vegyen a DECATHLON által szervezett, szponzorált, vagy támogatott, a DECATHLON által egyedileg meghatározott rendezvényeken (a jelen pontban a továbbiakban: rendezvény). A DSK program tagjának lehetősége nyílik arra is, hogy gyámoltja, vagy a szülői felügyeleti joga alá tartozó, 18. életévét be nem töltött kiskorú is részt vegyen a rendezvényen a DSK program taggal együtt.

 

DECATHLON az általa meghirdetett olyan rendezvényre, amelyen a részvétel DSK program tagsághoz kötött, előzetes regisztrációs kötelezettséget írhat elő, mely esetben a rendezvényen való részvételnek a DSK program tagságon túl, további feltétele a www.sportoljma.hu oldalon, az adott rendezvényre vonatkozóan elvégzett sikeres regisztráció is. A regisztráció sikerességéről a DSK program tagja 24 órán belül visszaigazolást kap az általa megadott, a DSK profiljához tartozó e-mail címre, melynek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a regisztráció sikertelen. DECATHLON-nak jogában áll a regisztrációt indokolás nélkül elutasíani.

 

A DSK program tagja a DECATHLON által meghirdetett rendezvényekről az alábbi oldalon informálódhat: www.sportoljma.hu. A DSK program tagja magát, vagy gyámoltját, vagy a szülői felügyeleti joga alá tartozó, 18. életévét be nem töltött kiskorú személyt az adott rendezvény regisztrációs feltételeinek elfogadását (check box kipipálása) követően tudja regisztrálni. A regisztrációhoz a DSK program tagjának az alábbi adatokat kell megadnia: DSK profiljához tartozó e-mail cím és jelszó. DSK program tagja kizárólagosan felel a rendezvényre történő regisztráció során megadott adatokért, különösen azok valódiságáért és hitelességért.

 

2.5.1 A DECATHLON által üzemeltetett www.sportoljma.hu oldal használata vonatkozó feltételek:

 

A www.sportoljma.hu használata kizárólag a jelen pontban foglaltak szerint, azok teljes körű elfogadása és betartása esetén lehetséges. A www.sportoljma.hu oldal használatának megkezdése előtt a DSK program tag Felhasználó köteles figyelmesen elolvasni és tudomásul venni a jelen ÁSZF-et. A www.sportoljma.hu oldal megnyitásával és használatával DSK program tag Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen pontban foglaltakat.

A www.sportoljma.hu oldal tartalmát a www.sportoljma.hu oldalon, a Sportoljma.hu Programba önkéntes hozzájárulásuk alapján regisztrált személyek (a továbbiakban: Sportoljma Felhasználók) valamint a DECATHLON határozzák meg azzal, hogy a DECATHLON nem felel a Sportoljma Felhasználók által feltöltött tartalmakért, az adatok, információk pontosságáért, illetve megbízhatóságáért.

DECATHLON törekszik a www.sportoljma.hu oldal biztonságos működtetésére, de nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek a www.sportoljma.hu oldalra történő belépésből, használatából, illetve az azon keresztül igénybe vett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek.

A DSK program tag Felhasználó tudomással bír arról, hogy a www.sportoljma.hu oldalt, és az azon keresztül nyújtott szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére és kockázatára használja, illetve veszi igénybe.

A www.sportoljma.hu oldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személy tulajdonában, illetve kezelésében állnak, melyekhez DECATHLON csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget, ezekért a honlapokért, vagy az azokon elhelyezett információkért és tartalmakért.

DECATHLON fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a www.sportoljma.hu oldalon előzetes figyelmeztetés nélkül, és hogy azt más domain név alá helyezze át.

A www.sportoljma.hu oldalon a DECATHLON által megosztott információk, vagy bármely adatok, adatbázisok, anyagok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak. DECATHLON kizárja felelősségét a www.sportoljma.hu oldalon elhelyezett információ, adatok vagy bármely anyagok tartalmáért, működőképességéért, teljességéért, hiánytalanságáért.

DSK program tag Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy helymeghatározási funkciójával a Google maps bemérje helyzetét és megtervezze a DECATHLON rendezvény helyszínéhez vezető útvonalat.

A www.sportoljma.hu oldal tartalmazhat olyan védjegyeket, árujelzőket, amelyek a DECATHLON, vagy anyavállalata kizárólagos tulajdonában állnak, melyeknek a DSK program tag Felhasználók, vagy bármely harmadik személyek általi felhasználása kizárólag a DECATHLON előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett és jogszerű.

 

2.6 Éremgyűjtés

DECATHLON lehetővé teszi DSK program tagjai számára, hogy az üzemeltetésében álló www.sportoljma.hu oldalon történő aktivitásaik után érmeket gyűjtsenek. Az éremgyűjtés szabályzata a www.sportoljma.hu oldalon az alábbi linken érhető el: www.sportoljma.hu/rolunk/ermek.

2.7 Megrendelés leadása a www.decathlon.hu webshopon, Plus Terminálon és Decathlon Applikáción keresztül.

A jelen pont szerinti felüelteken történő megrendelések leadására a webshop általános szerződési feltételei valamint a Decathlon Applikáció általános szerződési feltételei vonatkoznak. A webshop általános szerződési feltételei az alábbi linken: https://www.decathlon.hu/aszf.html, a Decathlon Applikáció általános szerződési feltételei a Decathlon Applikációban érhetők el.

 

2.8 Megrendelés leadása valamennyi Decathlon áruházban lévő okos eszközön (a továbbiakban jelen pontban: okos eszköz) keresztül.

 

A DSK program tagjának (a továbbiakban jelen pontban: vásárló) lehetősége van arra, hogy megrendelést adjon le az általa kiválasztott termék(ek)re személyesen, bármelyik magyarországi DECATHLON áruházban DECATHLON munkatárs segítségével, a DECATHLON munkatárs okos eszközén a DECATHLON belső applikációján keresztül. Ezen megrendelés során a DECATHLON munkatárs segítségével a vásárló kiválasztja az általa megvásárolni kívánt terméket, vagy termékeket, melyet követően a DECATHLON munkatárs megkeresi a vásárló DSK profilját e-mail cím vagy DSK profil vonalkód vagy telefonszám, vagy DSK profilszám alapján annak érdekében, hogy a megrendelést a vásárló profiljához tudja rendelni. Vásárlónak a DECATHLON munkatárs alábbi ellenőrző, biztonsági kérdéseire kell válaszolnia:

 

1)            Mi a neved? (vezeték és keresztnév)

2)            Mi a telefonszámod utolsó 4 számjegye?

3)            Melyik évben születtél?

4)            Mi az irányítószámod és/vagy városod?

 

Amennyiben vásárló a fenti kérdésekre nem tud válaszolni, vagy helytelen választ ad, vagy DSK profillal nem rendelkezik, továbbá akkor, ha profilját a DECATHLON munkatárs e-mail cím vagy DSK profil vonalkód vagy telefonszám, vagy DSK profilszám alapján nem találja az okos eszközön lévő applikációban, megrendelést nem jogosult leadni az okos eszközön keresztül.

 

Amennyiben a vásárló fenti kérdések alapján történő azonosítása sikeres, a DECATHLON munkatárs segítségével kézbesítési módot, majd a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintást követen fizetési módot választ.

 

A fizetési mód kiválasztását követően egy QR-kód generálódik az okos eszközön, mely megküldésre kerül a vásárló DSK profiljához tartozó e-mail címre is. Vásárló ezen QR-kód felmutatásával tudja a pénztárnál kiegyenlíteni megrendelése összegét (vételár megfizetése), ahol a QR-kód beolvasásra kerül.

 

DECATHLON tájékoztatja vásárlót, hogy tekintettel a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályaira, vásárlása nem minősül távollevők között kötött szerződésnek, a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § szakaszában meghatározott elállási jog nem illeti meg.

 

Text Box: Választható kézbesítési módok:

 

A)        Áruházi átvétel / Drive-in: Vásárlónak lehetősége van a Decathlon magyarországi áruházaiban történő átvételre, nyitvatartási időben. Az átvétel megtörténhet személyesen az áruházban, illetve az áruház parkolójában erre a célra fenntartott területen (kijelölt átvételi hely) a Drive-in szolgáltatás segítségével, melynek részleteiről a DECATHLON email-ben tájékoztatja a vásárlót. A Drive-in szolgáltatás igénybevétele nem kötelező és díjmentes. Ebben az esetben Vásárló a weboldalon leadja megrendelését. Ebben az esetben csak online bankkártyával (Visa, Mastercard, Maestro), ajándékkártyával, ill. promóciós kóddal lehet fizetni. A Vásárló által a kiválasztott áruházba megérkezik a rendelése, amiről DECATHLON e-mail-ben értesíti. Az e-mail kézbesítésétől számított 7 naptári napon belül van lehetősége Vásárlónak az áruházban a termék átvételére. A 8. napon, ha nem történt meg az átvétel, a termék visszaküldésre kerül raktárunkba.  Ezek után történik meg a visszatérítés rögzítése, illetve a raktárba való visszaérkezéstől számított 14 napon belül a vételár visszautalása. A bankkártya adatait és a bankszámlaszám valódiságát és helyességét DECATHLON nem ellenőrzi, így annak helytelen vagy téves megadásából eredő bármely kárért Vásárló felel. DECATHLON csak arra a bankszámlaszámra tudja visszatéríteni a vételárat, amellyel a Vásárló a rendelés leadásakor fizetett. A Drive-in szolgáltatás, mint átvételi mód választása esetén Vásárló a kijelölt átvételi helyre érkezését követően az ott feltüntetett telefonszám tárcsázásával tudja jelezni DECATHLON részére, hogy megérkezett a megrendelése átvételére. Ezt követően DECATHLON a megrendelést kiviszi Vásárló részére a kijelölt átvételi helyre.

 

Szállítási költség a Vásárlót nem terheli.

 

                 

B)         Raktári átvétel / Drive-in: Vásárlónak lehetősége van a Decathlon magyarországi raktárában (Delogist Kft. fióktelepe: 3000 Hatvan, Sport u. 2. ) –a továbbiakban: raktár - történő átvételre, minden nap – ide nem értve az ünnepnapokat és munkaszüneti napokat, 6:30 órától 21:30 óráig. Az átvétel megtörténhet személyesen a raktárban, illetve a raktár parkolójában erre a célra fenntartott területen (kijelölt átvételi hely) a Drive-in szolgáltatás segítségével, melynek részleteiről a DECATHLON email-ben tájékoztatja a vásárlót. A Drive-in szolgáltatás igénybevétele nem kötelező és díjmentes. Ebben az esetben Vásárló a weboldalon leadja megrendelését. Ebben az esetben csak online bankkártyával (Visa, Mastercard, Maestro), ajándékkártyával, ill. promóciós kóddal lehet fizetni. A Vásárlót a DECATHLON e-mail-ben értesíti a rendelés átvehetőségéről. Az e-mail kézbesítésétől számított 7 naptári napon belül van lehetősége Vásárlónak a raktárban a termék átvételére. A 8. napon, ha nem történt meg az átvétel, a termék visszáruzásra kerül. Ezek után történik meg a visszatérítés rögzítése, illetve 14 napon belül a vételár visszautalása. A bankkártya adatait és a bankszámlaszám valódiságát és helyességét DECATHLON nem ellenőrzi, így annak helytelen vagy téves megadásából eredő bármely kárért Vásárló felel. DECATHLON csak arra a bankszámlaszámra tudja visszatéríteni a vételárat, amellyel a Vásárló a rendelés leadásakor fizetett. A Drive-in szolgáltatás, mint átvételi mód választása esetén Vásárló a kijelölt átvételi helyre érkezését követően az ott feltüntetett telefonszám tárcsázásával tudja jelezni DECATHLON részére, hogy megérkezett a megrendelése átvételére. Ezt követően DECATHLON a megrendelést kiviszi Vásárló részére a kijelölt átvételi helyre.

 

Szállítási költség a Vásárlót nem terheli.

 

 

C)        Normál házhozszállítás: A Vásárló a megrendelt termékek házhozszállítását is kérheti. Ehhez szükséges a lakcímnek, tartózkodási helyének megadása, ezek önkéntesen megadott információk, de nélkülük a szállítás nem lehetséges. Ebben az esetben a megrendelt termék mérete és súlya alapján a rendszer határozza meg, hogy a DPD Hungária Kft, Magyar Posta Zrt, Royal Futár Hungária Kft. közül mely partner végzi a kézbesítést.

Házhozszállításkor, amennyiben a DECATHLON a szállítást a Magyar Posta Zrt.-t vagy a DPD Hungária Kft-t végzi, úgy a Vásárlónak számolnia kell azzal, hogy a futárszolgálat az olyan terméket/termékeket, amelyet/amelyeket egy ember nem tud biztonságosan mozgatni, így különösen a terjedelmes, az egyedi kezelés és az extra kezeléssel járó többletszolgáltatással feladott termék/termékek kézi mozgatásához szükséges eszközöket és munkaerőt, a kézbesítéskor a Vásárló (címzett) köteles biztosítani. A Magyar Posta Zrt. és a DPD Hungária Kft. a termékeket kizárólag a szállítási címre viszi ki és nem az ajtóig.

 

 

DECATHLON a házhozszállítás díjának megállapításakor a következő csomag méreteket különbözteti meg normál szállítás esetén:

Kisméretű csomag:  összmérete nem haladja meg a 300 cm-t, és  súlya a 10 kg-t

Közepes csomag: összmérete nem haladja meg a 300 cm-t, és súlya 10-50 kg között van

Nagyméretű csomag: összmérete meghaladja a 300 cm-t, és/vagy  súlya 50 kg felett van

 

Kivételt képeznek a fenti felsorolásból a kerékpárok:Nagyméretű csomagnak minősül minden 24 colos gyerek kerékpár, illetve minden 24 colosnál nagyobb felnőtt kerékpár

 

A csomag összméretének számítása szállító partnerekként eltérő

Magyar Posta Zrt: magasság + szélesség + hosszúság

DPD Hungária Kft: 2*magasság + szélesség + hosszúság

Royal Futár Hungária Kft:  magasság + szélesség + hosszúság

 

Házhozszállítás díja normál házhozszállítás esetén:

Kisméretű csomagok házhozszállítási díja: bruttó  990,-Ft

Közepes méretű csomagok házhozszállítási díja: bruttó 1990,-Ft

Nagyméretű csomagok házhozszállítási díja:  bruttó 3990,-Ft

D)                Posta átvételi pont: vásárlónak lehetősége van arra, hogy a terméket átvételi ponton vegye át. A mindenkori átvételi pontok listája az alábbi felületen érhető el: https://www.postapont.hu/vasarloknak/postapontok/ Az MPL Postapontra vagy Posta Automatához történő kézbesítés, mint kiszállítási mód csak abban az esetben választható, ha a megrendelt termékek össztömege és mérete nem haladja meg a 10 kg-ot és az 50 x 31 x 40 cm-t.

 

                    A Posta ebben az esetben: adatfeldolgozó

 

Díja bruttó 690,- Ft

 

Text Box: Választható fizetési módok

 

A megrendelés összegének kiegyenlítésére (vételár és házhozszállítási díj megfizetésére) kizárólag abban az áruházban a kasszánál / pénztárnál van lehetőség (kasszánál történő fizetés), ahol a megrendelés fizikailag leadásra került.

 

A termék(ek) vételára és a házhozszállítás díja kiegyenlíthető készpénzzel, bankkártyával (vagy ezek kombinációjaként is (kivéve hitel). A fizetésnél ezen kívül lehetőség van a DECATHLON által használt valamennyi külső és belső utalvány érvényesítésére is, melynek típusai és érvényesítési feltételei az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.decathlon.hu/fizetoeszkozok.html

 

Amennyiben vásárló nem egyenlíti ki a megrendelés (vételár és házhozszállítási díj) összegét a kasszánál, úgy megrendelése aznap törlődik.

 

Text Box: Elektronikus számla

 

A megrendelés leadásával vásárló tudomásul veszi, hogy DECATHLON a megrendelésről kizárólag elektronikus számlát állít ki, melyet a vásárló a webáruház (hűségprogram) profiljába belépve tud letölteni. DECATHLON-nak papír alapú számlát utólag sem áll módjában kiállítani. A rendelés leadását követően az adott rendelés vonatkozásában a számlázási és szállítási adatokban változtatás nem eszközölhető.

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175 § -ában foglaltaknak megfelelően a megrendelés leadásával a vásárló beleegyezik, hogy DECATHLON valamennyi értékesítésről elektronikus számlát állít ki.

 

 

3.  – Decathlon Sportközösség program alapjai

 

3.1.  Csatlakozás a Decathlon Sportközösséghez

 

A Decathlon Sportközösség programhoz való csatlakozáskor a felhasználó által az alábbi adatainak megadása szükséges:

3.1.1   Magánszemély: név (vezetéknév, keresztnév), születési idő, lakcím, e-mail cím, telefonszám, neme, jelszó.

 

3.1.2    Jogi személy: jogi személy formája, cégnév, székhely, adószám, email cím, telefonszám, kapcsolattartó neve (vezetéknév, keresztnév), kapcsolattartó neme, kapcsolattartó születési ideje, jelszó.

 

3.2 A felhasználónak a csatlakozásra az alábbi lehetőségei vannak

 

-   A csatlakozás történhet közvetlenül az áruházban kihelyezett kioszkokon és terminálon keresztül elektronikus formanyomtatvány kitöltésével, az áruházi dolgozók okos eszközén keresztül, és a kasszáknál.

 

-  A csatlakozás történhet a www.decathlon.hu honlapon található « Belépés / Regisztráció » menüpont alatt elérhető elektronikus formanyomtatvány kitöltésével is, továbbá

 

-  A csatlakozás történhet a „Decathlon” applikáción keresztül, amely ingyenesen elérhető Androidos és IOS felületről. A Decathlon Applikáción keresztül történő regisztrációhoz e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, jelszó megadása szükséges.

 

-    Az áruházi dolgozók okos eszközön történő regisztrációhoz e-mail cím, keresztnév és vezetéknév megadása szükséges. A DSK profil minden további adata a www.decathlon.hu felületen adható meg, melyről e-mailes tájékoztatást kap a regisztrált vásárló. Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy az áruházi dolgozók okos eszközén keresztül kizárólag természetes személyek regisztrálhatnak.

 

3.3.  Gyakorlati feltételek

 

           Természetes személy esetén a DSK program előnyei a DSK programban regisztrált természetes személyt illetik meg.

           Jogi személy esetén a DSK program előnyei a jogi személyt illetik meg . Jogi személy esetében a DSK program szolgáltatásai közül a jogi személy kizárólag az alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe: 365 napos árucsere, e-blokk szolgáltatás, termék utókövetés.

 

3.4.           A DECATHLON jogai a DSK program feltételeinek be nem tartása esetén

 

A DSK program tagja felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, a téves, hiányos illetőleg elévült adatok következményeiért önállóan felel. A DECATHLON fenntartja a jogot, hogy a DSK program jelen általános felhasználási feltételeinek betartását ellenőrizze. A feltételek be nem tartása esetén a DECATHLON fenntartja a jogot, hogy bármilyen, a DSK program tagjának járó aktuális vagy folyamatban lévő előny biztosítását felfüggessze vagy érvénytelenítse, illetve hogy a DSK programban részt vevő személy profilját deaktiválja, azaz a DSK program tagját a DSK programból kizárja.

 

4.  Kötelezettségek

 

4.1.           A DSK program tagjának kötelezettségei

 

A Decathlon Sportközösség programban való részvétel személyre szóló és nem átruházható. Következésképpen kizárólag a DSK program tagja felel a DSK programban szereplő saját adatáért és kötelezi magát, hogy azt a jelen feltételeknek megfelelően használja. Kizárólag a DSK program tagja felel profiljának használatáért, és profiladatok megőrzéséért. A DSK program tagja kötelezi magát többek között – de nem kizárólagosan – arra, hogy:

           csak egy DSK program regisztrációt készíthet a saját vezeték- és keresztnevére,

           szavatolja a DECATHLON számára a DSK programhoz történő csatlakozáskor feltüntetett információk pontosságát,

           biztosítja, hogy a DECATHLON felé kommunikált adatok, amelyek lehetővé teszik a DSK program tagjával való kapcsolatfelvételt (postai cím, e-mail, stb.) valósak, biztonságosak,

           a DECATHLON kizárja a felelősségét, a DSK program tagja által a DSK program keretében megszerzett előnyök harmadik személy részére történő átruházással vagy átengedéssel okozott károkért,

           tájékoztatja a DECATHLON-t a profiljában bekövetkező bármilyen változásról vagy visszaélésről.

 

A DSK program tagja tudomásul veszi, hogy a DSK program profilja jogellenes használata a DECATHLON elbírálása alapján maga után vonhatja:

 

           A DSK profil leállítását, felfüggesztését, a DSK programból való kizárását

           a DECATHLON által a DSK program tagjával szemben indított büntető- és polgári eljárás megindítását.

 

4.2.           A DECATHLON kötelezettségei

 

A DECATHLON kötelezi magát, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a DSK program tagja számára biztosítsa a DSK programhoz kapcsolódó szolgáltatások optimális igénybe vételét. A DECATHLON ugyanakkor semmilyen esetben nem felel a Decathlon Sportközösség programmal kapcsolatos esetleges károkért, internetes, vagy egyéb hálózati kapcsolódási problémák vagy hiba esetén, a DECATHLON-t kötelezettségei teljesítésében megakadályozó vis maiorért (pl.: sztrájkok, időjárási viszontagságok, stb.).

A DSK programhoz csatlakozással a DSK program tagja elfogadja az internet és egyéb (pl. telefon) hálózatok használatából adódó technikai korlátokat (így különösen, de nem kizárólag: a DSK programot kezelő szerver válaszadási idejét, kapcsolat-szakadási kockázatokat). Következésképpen a DECATHLON-t semmilyen esetben nem terheli felelősség az alábbi esetekben (nem teljes lista):

 

·        A hálózat hibás működése, amely akadályozza a www.decathlon.hu oldal megfelelő működését

 

·        Bármilyen szoftver hibás működése,

 

·        Bármilyen számítástechnikai vírus, üzemzavar, vagy meghibásodás következményei.

 

·        DECATHLON rendezvények elmaradása, időpont változása (bármely okból).

 

5.  Értesítések

 

5.1.           Személyes adatok változása

 

Valamennyi, elektronikus profil során megadott személyes adatának változásáról a DSK program tagja köteles a DECATHLON-t tájékoztatni az alábbiak szerint:

 

·        A legközelebbi Decathlon Áruház információs pultjánál személyesen vagy telefonon vagy,

 

·        A DSK program tagjának profiljában a www.decathlon.hu honlapon, a Decathlon Applikációban, vagy az ugyfelszolgalat@decathlon.com címre küldött e-mailben.

 

A DECATHLON felhívja a figyelmet, hogy a DSK program tagja felel minden megadott információ pontosságáért és felelőssége kizárólagos a hibás, nem teljes vagy elavult adat feltüntetésből eredő károkért.

 

5.2.           Hírlevél leiratkozás

A DSK program tagja bármikor jogosult leiratkozni a DSK programhoz kapcsolódó hírlevélről, ide nem értve, a nem reklám célú rendszerüzeneteket:

·        a legközelebbi Decathlon Áruház információs pultjánál személyesen vagy telefonon,

 

·        a DSK program tagja profilján keresztül a www.decathlon.hu honlapon, a Decathlon Applikációban, vagy

·        az ugyfelszolgalat@decathlon.com e-mail címre küldött e-mailben kérni.

 

6.  - A Decathlon Sportközösség program módosítása vagy leállítása

 

A DECATHLON jogosult bármikor megváltoztatni vagy megszűntetni a DSK programot, az ezzel kapcsolatban felmerülő károkért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

 

7.                 Teljesség

 

Amennyiben az általános felhasználási feltételek egy vagy több rendelkezése semmis vagy érvénytelen valamely törvény, szabályozás alkalmazása vagy valamely illetékes bíróság jogerős döntése következtében, a többi rendelkezés továbbra is érvényes és hatályos marad. A DECATHLON mindent megtesz annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést, amint lehetséges, a jelen feltételek szelleméhez legközelebb álló másik érvényes és hatályos rendelkezéssel váltsa fel.

 

8.                 Adatvédelem

 

A DSK programra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót az alábbi linkeken érhető el:

www.decathlon.hu/adatvedelem.html (www.decathlon.hu)

www.sportoljma.hu/adatkezelesi-tajekoztato (www.sportoljma.hu)

 

9.                Alkalmazandó jog / Jogviták

 

A jelen ASZF-re a magyar jog és a Magyarországon irányadó jogszabályok alkalmazandóak, így különösen, de nem kizárólag, 2013. évi V. törvény (Ptk.), 2011. CXII törvény (Infótv.), 679/2016 sz. Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR).

 

 

 

Budaörs, 2020.07.16

 

Tízpróba Magyarország Kft.
DECATHLON

Letölthető változat