Decathlon Sportközösség Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
TÍZPRÓBA MAGYARORSZÁG KFT.

Decathlon Sportközösség Program


BEVEZETÉS


A Tízpróba Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Baross utca 146., cégjegyzékszám: 13-09- 105988, a továbbiakban: DECATHLON), mint a Decathlon SA magyarországi leányvállalata Hűségprogramját „Decathlon Sportközösség” néven dolgozta ki és működteti a jelen Általános Felhasználási Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint.

A Tízpróba Magyarország Kft. „Decathlon Sportközösség” programjában (továbbiakban: DSK program, vagy Decathlon Sportközösség program) csak nagykorú (18. életévét betöltött) természetes személyek valamint jogi személyek vehetnek részt a jelen ÁSZF 3. pontjában foglalt korlátozások figyelembe vétele mellett (továbbiakban: Felhasználó).

A DSK programban részt vevő személyek a jelen ÁSZF szerinti programhoz való csatlakozást követően tudja használni a DSK program adta lehetőségeket www.decathlon.hu webáruházban, a Decathlon Applikációban, valamennyi magyarországi DECATHLON áruházban és az ott lehelyezett terminálokon és okos eszközökön keresztül, valamint valamennyi olyan országban, ahol a DECATHLON jelen van és hűségprogramot működtet, az adott ország Hűségprogramjának szabályai szerint. A Tízpróba Magyarország Kft. (a továbbiakban: DECATHLON) tájékoztatja arról a DSK program tagjait, hogy a hűségprogramok és azok feltételei országonként eltérőek, nem egységesek, az adott országban kizárólag az adott ország hűségprogramjára vonatkozó szabályok szerint jogosult eljárni a DSK programban részt vevő személy.

A DSK programban a részvétel ingyenes.

 1. - Az általános feltételek elfogadása

  1.1 A Felhasználó elismeri, hogy megismerte és elfogadta a Decathlon Sportközösség programhoz való csatlakozás jelen feltételeit. E feltételek az Áruházak információs pultjánál vagy a www.decathlon.hu honlapon, az alábbi linken érhetőek el, https://www.decathlon.hu/dsk.html.

  A DSK programhoz való csatlakozással a Felhasználó elfogadja, hogy a DECATHLON szigorúan a programhoz kapcsolódó tárgyú, kereskedelmi ajánlatot nem tartalmazó információs rendszerüzenetet küldhet részére e-mailben.
  A DECATHLON fenntartja a jogot, hogy a DSK program jelen általános felhasználási feltételeinek a Felhasználó általi betartását ellenőrizze.

  1.2. A DECATHLON fenntartja a jogot a jelen ÁSZF-ben foglalt bármely feltétel módosítására azzal, hogy a változásról a Felhasználót e-mailben köteles értesíteni.

  1.3. A Felhasználó a profiljába felvezetett adatokat bármikor tudja módosítani a www.decathlon.hu oldalon, belépés/regisztráció menüpont > profilom >személyes adataim fül alatt. 2. - Decathlon Sportközösség program szolgáltatásai

  A jelen rendelkezések meghatározzák a Decathlon Sportközösség programban való részvétel feltételeit. A jelen általános feltételeknek megfelelően a Decathlon Sportközösség program célja, hogy előnyben részesítse a tagjait és biztosítsa számukra a következőket:

  (A továbbiakban együtt a „Decathlon Sportközösség szolgáltatásai”).  • 365 napos árucsere:

   A már kipróbált, de bármely nem megfelelő Decathlon saját márkás terméket, a vásárlás tényének a Decathlon Sportközösségi profillal történő igazolása esetén, a vásárlástól számított 365 napon belül bármelyik Decathlon áruházunkban kicserélheti rendeltetését tekintve azonos termékre / termékekre. A cserelehetőség részletes szabályait a Decathlon általános szerződési feltételei és a Panaszkezelési szabályzat tartalmazza, mely elérhető a www.decathlon.hu oldalon, az alábbi linkeken www.decathlon.hu/aszf.html, www.decathlon.hu/panaszkezelesiszabalyzat.html


  • E-blokk szolgáltatás:

   Ez a szolgáltatás lehetővé teszi minden DSK programban részt vevő Felhasználó számára, hogy a vásárlás adatait elektronikusan, a www.decathlon.hu felületen, vagy a „Decathlon” applikációban, a saját felhasználói profilján belül tárolja. Az e-blokk szolgáltatás igénybevételének feltétele az, hogy a Felhasználó a vásárláskor a DSK programban történő regisztrációjakor kapott azonosító számát a kasszánál felmutassa. Az azonosító szám hiánya esetén lehetőség van a vásárlást követően legfeljebb 29 napig feltölteni a DSK profiljába, amely kizárólag a Felhasználó személyes vásárlásaira vonatkozhat. Az utólagos blokk feltöltés az alábbiak szerint történhet:

   • Naponta legfeljebb 1 alkalommal és a vásárlástól számított 29 napon belül legfeljebb 2 alkalommal, de éves szinten összesen legfeljebb 2 alkalommal vehető igénybe.

   • A Felhasználó az adott vásárlásról szóló bizonylat (blokk) birtokában veheti igénybe az e-blokk szolgáltatást a www.decathlon.hu honlapon bejelentekezést követően a „Vásárlásaim” menüpont alatt, az „Áruházi vásárlásaim” menüben, a „Blokk hozzáadása” ikonra kattintással. Ezt követően nyílik lehetősége arra, hogy a vásárlásának összegét a fent részletezett időkorlátokon belül feltöltse a blokkon található alábbi adatok megadásával: áruház száma, pénztár száma, tranzakció szám, vásárlás dátuma, blokk összege. A Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy az e- blokk szolgáltatást a Decathlon applikációján keresztül vegye igénybe, tehát az applikáción keresztül töltse fel vásárlásának adatait, Profil menüpont alatt -> Vásárlástörténet -> a Plusz gomb megnyomásával a nyugtán lévő alábbi adatok megadásával: áruház száma, pénztár száma, tranzakció száma, vásárlás dátuma, blokk összege. Amennyiben a DSK program tagja vásárlását elektronikus úton tárolja, úgy bármely fogyasztói joga érvényesítéséhez elegendő a DSK profiljához tartozó azonosító szám bemutatása, tekintettel arra, hogy a vásárlás tényét, ezen funkció alkalmazásával a Felhasználó hitelt érdemlően tudja bizonyítani a DECATHLON felé, tehát a papír alapú blokk (nyugta, számla) megőrzése nem szükséges.


  • Kedvezményes sportolási lehetőség a www.decathlon.hu/dsk.html honlapon feltüntetett partnereknél.

  • Vásárolt termék utókövetése. Ha biztonsági okok miatt szükséges egy terméket visszavonni, úgy a DSK program tagja, automatikus e-mail-t kap ennek tényéről és a további teendőkről.

  • Megrendelés leadása a www.decathlon.hu webshopon, Plus Terminálon és Decathlon Applikáción keresztül a webshop általános szerződési feltételei valamint a Decathlon Applikáció általános szerződési feltételei szerint. A webshop általános szerződési feltételei az alábbi linken:www.decathlon.hu/aszf.html, a Decathlon Applikáció általános szerződési feltételei a Decathlon Applikációban érhetők el.

  • Megrendelés leadása valamennyi Decathlon áruházban lévő okos eszközön (a tovbbiakban jelen pontban: okos eszközön) keresztül.
   A DSK program tagjának (a továbbiakban jelen pontban: vásárló) lehetősége van arra, hogy megrendelést adjon le az általa kiválasztott termék(ek)re személyesen, bármelyik magyarországi DECATHLON áruházban DECATHLON munkatárs segítségével, a DECATHLON munkatárs okos eszközén a DECATHLON belső applikációján keresztül. Ezen megrendelés során a DECATHLON munkatárs segítségével a vásárló kiválasztja az általa megvásárolni kívánt terméket, vagy termékeket, melyet követően a DECATHLON munkatárs megkeresi a vásárló DSK profilját e-mail cím vagy DSK profil vonalkód vagy telefonszám, vagy DSK profilszám alapján annak érdekében, hogy a megrendelést a vásárló profiljához tudja rendelni. Vásárlónak a DECATHLON munkatárs alábbi ellenőrző, biztonsági kérdéseire kell válaszolnia:


   1. Mi a neved? (vezeték és keresztnév)
   2. Mi a telefonszámod utolsó 4 számjegye?
   3. Melyik évben születtél?
   4. Mi az irányítószámod és/vagy városod?

  • Amennyiben vásárló a fenti kérdésekre nem tud válaszolni, vagy helytelen választ ad, vagy DSK profillal nem rendelkezik, továbbá akkor, ha profilját a DECATHLON munkatárs e-mail cím vagy DSK profil vonalkód vagy telefonszám, vagy DSK profilszám alapján nem találja az okos eszközön lévő applikációban, megrendelést nem jogosult leadni az okos eszközön keresztül.

   Amennyiben a vásárló fenti kérdések alapján történő azonosítása sikeres, a DECATHLON munkatárs segítségével kézbesítési módot, majd a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintást követen fizetési módot választ.

   A fizetési mód kiválasztását követően egy QR-kód generálódik az okos eszközön, mely megküldésre kerül a vásárló DSK profiljához tartozó e-mail címre is. Vásárló ezen QR-kód felmutatásával tudja a pénztárnál kiegyenlíteni megrendelése összegét (vételár megfizetése), ahol a QR-kód beolvasásra kerül.

   DECATHLON tájékoztatja vásárlót, hogy tekintettel a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályaira, vásárlása nem minősül távollevők között kötött szerződésnek, a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § szakaszában meghatározott elállási jog nem illeti meg.


   Választható kézbesítési módok:


   A) Áruházi átvétel: vásárlónak lehetősége van a DECATHLON magyarországi áruházaiban és raktárában történő átvételre, az áruházak nyitvatartási időbejében és a raktárban (Delogist Kft. fióktelepe: 3000 Hatvan, Sport u. 2. ) –a továbbiakban: raktár - történő átvételre, minden nap – ide nem értve az ünnepnapokat és munkaszüneti napokat, 6:30 órától 21:30 óráig. A vásárló által a kiválasztott áruházba / raktárba megérkezik a rendelése, amiről DECATHLON e-mail-ben értesíti. Az e-mail kézbesítésétől számított 7 naptári napon belül van lehetősége vásárlónak az áruházban / raktárban a termék átvételére. A 8. napon, ha nem történt meg az átvétel, a termék visszaküldésre kerül raktárunkba, raktári átvételre váró termék pedig visszáruzásra kerül. Ezek után történik meg a visszatérítés rögzítése. A termék raktárba való visszaérkezését, raktári átvételre váró termék esetében annak visszáruzását követően a Vásárló által megadott bankszámla számra történik meg a vételár visszafizetése, a bankszámla szám megadásától számított 14 napon belül. A bankszámlaszám valódiságát és helyességét Szolgáltató nem ellenőrzi, így annak helytelen vagy téves megadásából eredő bármely kárért vásárló felel. A visszafizetés történhet készpénzben, amennyiben vásárló valamely magyarországi Decathlon áruházban személyesen megjelenik a pénztárnál és kéri a vételár készpénzben történő visszafizetését.


   Szállítási költség a vásárlót nem terheli.


   B) Házhozszállítás: A vásárló a megrendelt termék(ek) házhozszállítását is kérheti. A kézbesítési cím alapértelmezett esetben a vásárló DSK profiljában beállított lakcíme. A kézbesítési cím módosítására lehetőség van a kézbesítési mód választása lépésben. Ebben az esetben a rendszer a megrendelt termék mérete és súlya alapján a rendszer határozza meg, hogy a DPD vagy MPL vagy Royal Futár Hungária Kft. futárszolgálat végzi a kézbesítést.
   Házhozszállításkor, amennyiben a Szolgáltató szerződéses partnerét, a Magyar Posta Zrt.-t vagy a DPD Hungária Kft-t veszi igénybe, úgy számolnia kell azzal, hogy a futárszolgálat az olyan terméket/termékeket, amelyet/amelyeket egy ember nem tud biztonságosan mozgatni, így különösen a terjedelmes, az egyedi kezelés és az extra kezeléssel járó többletszolgáltatással feladott termék/termékek kézi mozgatásához szükséges eszközöket és munkaerőt, a kézbesítéskor a vásárló (címzett) köteles biztosítani. A Magyar Posta Zrt. és a DPD Hungária Kft. a termékeket kizárólag a szállítási címre viszi ki és nem az ajtóig.

   A szállítás díja bruttó 20.000,-Ft alatti rendelés esetén bruttó 990,-Ft, kivéve minden olyan rendelés esetén, aminek a csomag összmérete (méretek összege) meghaladja a 300 centimétert (szélesség+hosszúság+mélység mérete), mely esetben vásárlót bruttó 1.990 Ft-os házhozszállítási díj terheli.

   A vásárlót, bruttó 20.000,-Ft feletti vásárlás esetén, szállítási költség nem terheli, kivéve minden olyan rendelés esetén, aminek az összsúlya súlya az 50 kg-ot meghaladja, vagy tartalmaz 26 colos vagy nagyobb méretű kerékpárt, vagy a csomag összmérete (méretek összege) meghaladja a 300 centimétert (szélesség+hosszúság+mélység mérete), mely esetben vásárlót bruttó 1.990 Ft-os házhozszállítási díj terheli

   Házhozszállítás kézbesítési mód választása esetén a házhozszállítás esetleges díja a vétleárhoz felszámításra kerül, melyet vásárló a vételár kiegyenlítésekor szintén köteles megfizetni a kasszánál.


   C) Posta átvételi pont: vásárlónak lehetősége van arra, hogy a terméket átvételi ponton vegye át. A mindenkori átvételi pontok listája az alábbi felületen érhető el: https://www.postapont.hu/vasarloknak/postapontok/ Az MPL Postapontra vagy Posta Automatához történő kézbesítés, mint kiszállítási mód csak abban az esetben választható, ha a megrendelt termékek össztömege és mérete nem haladja meg a 20 kg-ot és az 50 x 31 x 35 cm-t.
   A Posta ebben az esetben: adatfeldolgozó

   Díja bruttó 20.000,-Ft alatti rendelés esetén bruttó 690,-Ft.
   Vásárlót bruttó 20.000,-Ft feletti vásárlás esetén szállítási költség nem terheli.


   Választható fizetési módok

   A megrendelés összegének kiegyenlítésére (vételár és házhozszállítási díj megfizetésére) kizárólag abban az áruházban a kasszánál / pénztárnál van lehetőség (kasszánál történő fizetés), ahol a megrendelés fizikailag leadásra került.

   A termék(ek) vételára és a házhozszállítás díja kiegyenlíthető készpénzzel, bankkártyával (vagy ezek kombinációjaként is (kivéve hitel). A fizetésnél ezen kívül lehetőség van a DECATHLON által használt valamennyi külső és belső utalvány érvényesítésére is, melynek típusai és érvényesítési feltételei az alábbi linken tekinthetők meg: Fizetőeszközök

   Amennyiben vásárló nem egyenlíti ki a megrendelése (vételár és házhozszállítási díj) összegét a kasszánál, úgy megrendelése aznap törlődik.


   Elektronikus számla

   A megrendelés leadásával vásárló tudomásul veszi, hogy DECATHLON a megrendelésről kizárólag elektronikus számlát állít ki, melyet a vásárló a webáruház (hűségprogram) profiljába belépve tud letölteni. DECATHLON-nak papír alapú számlát utólag sem áll módjában kiállítani. A rendelés leadását követően az adott rendelés vonatkozásában a számlázási és szállítási adatokban változtatás nem eszközölhető.

   Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175 § -ában foglaltaknak megfelelően a megrendelés leadásával a vásárló beleegyezik, hogy DECATHLON valamennyi értékesítésről elektronikus számlát állít ki.


 3. A DECATHLON tájékoztatja Felhasználóit, hogy a korábban kibocsátott Decathlon hűségkártya – sem elektronikus, sem plasztikkártya formában - semmilyen esetben nem minősül fizetési eszköznek. DECATHLON tájékoztatja továbbá Felhasználóit, hogy DSK profiljához tartozó azonosító számáról plasztik kártyát nem állít ki.

  DECATHLON tájékoztatja Felhasználóit, hogy 2018. november 1. napjával megszüntette a vásárlások után járó pontgyűjtés lehetőségét és ezzel együtt az e-kuponok kibocsátását. Minden korábbi hűségprogram tag megkapta november 30 napjáig e-mailen az aktuális pontjának megfelelő kupont, amit a kibocsájtástól számított három (3) hónapig, de legkésőbb 2019. 02. 28. napjáig jogosult felhasználni az www.decathlon.hu oldal, alábbi linken elérhető ÁSZF-ében foglaltaknak megfelelően. www.decathlon.hu/aszf.html 4. - Decathlon Sportközösség program alapjai

  3.1. Csatlakozás a Decathlon Sportközösséghez

  A Decathlon Sportközösség programhoz való csatlakozáskor a Felhasználó által az alábbi adatainak megadása szükséges:


  3.1.1 Magánszemély: név (vezetéknév, keresztnév), születési idő, lakcím, e-mail cím, telefonszám, neme, jelszó.

  3.1.2 Jogi személy: jogi személy formája, cégnév, székhely, adószám, email cím, telefonszám, kapcsolattartó neve (vezetéknév, keresztnév), kapcsolattartó neme, kapcsolattartó születési ideje, jelszó.


  3.2. A Felhasználónak a csatlakozásra az alábbi lehetőségei vannak

  - A csatlakozás történhet közvetlenül az áruházban kihelyezett kioszkokon és terminálon keresztül elektronikus formanyomtatvány kitöltésével, az áruházi dolgozók okos eszközén keresztül, és a kasszáknál.

  - A csatlakozás történhet a www.decathlon.hu honlapon található « Belépés / Regisztráció » menüpont alatt elérhető elektronikus formanyomtatvány kitöltésével is, továbbá

  - A csatlakozás történhet a „Decathlon” applikáción keresztül, amely ingyenesen elérhető Androidos és IOS felületről. A Decathlon Applikáción keresztül történő regisztrációhoz e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, jelszó megadása szükséges.

  - Az áruházi dolgozók okos eszközön történő regisztrációhoz e-mail cím, keresztnév és vezetéknév megadása szükséges. A DSK profil minden további adata a www.decathlon.hu felületen adható meg, melyről e-mailes tájékoztatást kap a regisztrált vásárló. Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy az áruházi dolgozók okos eszközén keresztül kizárólag természetes személyek regisztrálhatnak.


  3.3. Gyakorlati feltételek

  • Természetes személy esetén a DSK program előnyei a DSK programban regisztrált természetes személyt illetik meg.
  • Jogi személy esetén a DSK program előnyei a jogi személyt illetik meg . Jogi személy esetében a DSK program szolgáltatásai közül a jogi személy kizárólag az alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe: 365 napos árucsere, e-blokk szolgáltatás, termék utókövetés.

  3.4. A DECATHLON jogai a DSK program feltételeinek be nem tartása esetén

  A Felhasználó felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, a téves, hiányos és elévült adatok következményeiért önállóan felel. A DECATHLON fenntartja a jogot, hogy a DSK program jelen általános felhasználási feltételeinek betartását ellenőrizze. A feltételek be nem tartása esetén a DECATHLON fenntartja a jogot, hogy bármilyen, a Felhasználónak járó aktuális vagy folyamatban lévő előny biztosítását felfüggessze vagy érvénytelenítse, illetve hogy a Felhasználói profilt deaktiválja, azaz a Felhasználót a DSK programból kizárja. 5. - Kötelezettségek

  4.1. A Felhasználó kötelezettségei


  A Decathlon Sportközösség programban való részvétel személyre szóló és nem átruházható. Következésképpen kizárólag a Felhasználó felel a DSK programban szereplő saját adatáért és kötelezi magát, hogy azt a jelen feltételeknek megfelelően használja. Kizárólag a Felhasználó felel profiljának használatáért, és profiladatok megőrzéséért.
  A Felhasználó kötelezi magát többek között – de nem kizárólagosan – arra, hogy:

  • csak egy DSK program regisztrációt készíthet a saját vezeték- és keresztnevére,
  • szavatolja a DECATHLON számára a DSK programhoz történő csatlakozáskor feltüntetett információk pontosságát,
  • biztosítja, hogy a DECATHLON felé kommunikált adatok, amelyek lehetővé teszik a Felhasználóval való kapcsolatfelvételt (postai cím, e-mail, stb.) valósak, biztonságosak,
  • a DECATHLON kizárja a felelősségét, a Felhasználó által a DSK program keretében megszerzett előnyök harmadik személy részére történő átruházással vagy átengedéssel okozott károkért,
  • tájékoztatja a DECATHLON-t a profiljában bekövetkező bármilyen változásról vagy visszaélésről.

  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a DSK program profilja jogellenes használata a DECATHLON elbírálása alapján maga után vonhatja:

  • A DSK profil leállítását, felfüggesztését, a DSK programból való kizárását
  • a DECATHLON által a Felhasználóval szemben indított büntető- és polgári eljárás megindítását.

  4.2. A DECATHLON kötelezettségei


  A DECATHLON kötelezi magát, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó számára biztosítsa a DSK programhoz kapcsolódó szolgáltatások optimális igénybe vételét. A DECATHLON ugyanakkor semmilyen esetben nem felel a Decathlon Sportközösség programmal kapcsolatos esetleges károkért, internetes, vagy egyéb hálózati kapcsolódási problémák vagy hiba esetén, a DECATHLON-t kötelezettségei teljesítésében megakadályozó vis maiorért (pl.: sztrájkok, időjárási viszontagságok, stb.).
  A DSK programhoz csatlakozással a Felhasználó elfogadja az internet és egyéb (pl. telefon) hálózatok használatából adódó technikai korlátokat (így különösen, de nem kizárólag: a DSK programot kezelő szerver válaszadási idejét, kapcsolat-szakadási kockázatokat). Következésképpen a DECATHLON-t semmilyen esetben nem terheli felelősség az alábbi esetekben (nem teljes lista):

  • A hálózat hibás működése, amely akadályozza a www.decathlon.hu oldal megfelelő működését
  • Bármilyen szoftver hibás működése,
  • Bármilyen számítástechnikai vírus, üzemzavar, vagy meghibásodás következményei. 6. – Értesítések

  5.1. Személyes adatok változása

  Valamennyi, elektronikus profil során megadott személyes adatának változásáról a Felhasználó köteles a DECATHLON-t tájékoztatni az alábbiak szerint:

  • A legközelebbi Decathlon Áruház információs pultjánál személyesen vagy telefonon vagy,
  • A Felhasználó profiljában a www.decathlon.hu honlapon, a Decathlon Applikációban, vagy az ugyfelszolgalat@decathlon.com címre küldött e-mailben.

  A DECATHLON felhívja a figyelmet, hogy a Felhasználó felel minden megadott információ pontosságáért és felelőssége kizárólagos a hibás, nem teljes vagy elavult adat feltüntetésből eredő károkért.


  5.2. Hírlevél leiratkozás

  A Felhasználó bármikor jogosult leiratkozni a DSK programhoz kapcsolódó hírlevélről, ide nem értve, a nem reklám célú rendszerüzeneteket:

  • a legközelebbi Decathlon Áruház információs pultjánál személyesen vagy telefonon,
  • a Felhasználó profilján keresztül a www.decathlon.hu honlapon, a Decathlon Applikációban, vagy
  • az ugyfelszolgalat@decathlon.com e-mail címre küldött e-mailben kérni.


 7. – A Decathlon Sportközösség program módosítása vagy leállítása

  A DECATHLON jogosult bármikor megváltoztatni vagy megszűntetni a DSK programot, az ezzel kapcsolatban felmerülő károkért kártérítési felelősséggel nem tartozik. 8. - Teljesség

  Amennyiben az általános felhasználási feltételek egy vagy több rendelkezése semmis vagy érvénytelen valamely törvény, szabályozás alkalmazása vagy valamely illetékes bíróság jogerős döntése következtében, a többi rendelkezés továbbra is érvényes és hatályos marad. A DECATHLON mindent megtesz annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést, amint lehetséges, a jelen feltételek szelleméhez legközelebb álló másik érvényes és hatályos rendelkezéssel váltsa fel. 9. - Adatvédelem

  A DSK programra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót az alábbi, a www.decathlon.hu oldalon elérhető adatkezelési tájékoztató tartalmazza: www.decathlon.hu/adatvedelem.html 10. - Alkalmazandó jog / Jogviták

  A jelen ASZF-re a magyar jog és a Magyarországon irányadó jogszabályok alkalmazandóak, így különösen, de nem kizárólag, 2013. évi V. törvény (PTK), 2011. CXII törvény (Infótv.), 679/2016 sz. Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR). 11. Budaörs, 2019. augusztus 21.

  Tízpróba Magyarország Kft.

  (DECATHLON)